งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : จิรวัฒน์ พรหม พร Book Promotion & Service Co,. Ltd. Tel : 027-321-954-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : จิรวัฒน์ พรหม พร Book Promotion & Service Co,. Ltd. Tel : 027-321-954-8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : จิรวัฒน์ พรหม พร Book Promotion & Service Co,. Ltd. jirawat@book.co.th Tel : 027-321-954-8

2 Go to URL : http://pubs.acs.org Access To Use

3 สามารถเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 24 รายชื่อของ ACS สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และ รูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2000 Introduction

4 Accounts of Chemical Research Analytical Chemistry Biochemistry Bioconjugate Chemistry Biotechnology Progress Chemical Research in Toxicology Chemical Reviews Chemistry of Materials Energy and Fuels Environmental Science and Technology Industrial and Engineering Chemistry Research Inorganic Chemistry Journal of Agricultural and Food Chemistry 24 journals online

5 Journal of Chemical and Engineering Data Journal of Chemical Information and Computer Sciences Journal of Medicinal Chemistry Journal of Natural Products Journal Of Organic Chemistry Journal Of Physical Chemistry, The Journal Of The American Chemical Society Langmuir Macromolecules Organic Process Research and Development Organometallics 24 journals online

6 Can't access a PDF file Can't access a PDF file บทความวารสารของ ACS ที่แสดงอยู่ใน รูปแบบ PDF จะรองรับ Adobe’s Acrobat Reader Version 4.0 ขึ้นไป ซึ่งสามารถเข้า download ได้ที่ http://www.adobe.com What is my IP address? What is my IP address? เมื่อมีปัญหาทางด้านเทคนิคผู้ใช้ สามารถเข้าตรวจสอบ IP address ได้ที่ http://pubs.acs.org:9000

7 1. Search the Journals 2. Journals & Magazines Search Method Search Method

8 Search Page

9 Citation Find เลือกชื่อวารสารใส่เลข DOI ทำการสืบค้น 10.1021/np000758w 35255 ใส่ Vol. number และ First Page

10 Search the Journals John organic เลือกขอบเขตการสืบค้น: - Author ชื่อผู้แต่ง - Title ชื่อเรื่อง - Anywhere in Article ทุกขอบเขตของบทความ เลือกคำเชื่อม : - And - Or - Not

11 Search the Journals เลือกชื่อ วารสาร ระบุช่วงเวลา เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ คลิก Search

12 Search Results ปรับปรุงการสืบค้น แสดงรูปแบบผลลัพธ์ก่อนสั่งพิมพ์ เลือกรูปแบบการแสดงผลและ จำนวนผลลัพธ์ต่อหนึ่งหน้าจอ แสดงบทความแบบ สาระสังเขป เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML / PDF

13 Show Results in html format

14 Show Results in HTML Format Link ไปยังหน้า Homepage ของวารสาร สืบค้นใหม่ หน้าสารบัญวารสาร แสดงเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ PDF

15 Show Results in PDF Format Print, Save

16 Journals & Magazines (1) Sort Alphabetically Click เลือกวารสารที่ ต้องการ

17 (2) Sort by Category Click Journals & Magazines เลือกวารสารที่ ต้องการ

18 Search Results Link ไปยัง ASAP article รายละเอียดเกี่ยวกับวารสารและนิตยสาร

19 ASAP Articles แสดงASAP articles Online first แสดงรูปแบบผลลัพธ์ก่อนสั่งพิมพ์

20


ดาวน์โหลด ppt โดย : จิรวัฒน์ พรหม พร Book Promotion & Service Co,. Ltd. Tel : 027-321-954-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google