งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jirawat Promporn Update Latest 02/05/51 TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jirawat Promporn Update Latest 02/05/51 TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jirawat Promporn jirawat@book.co.th Update Latest 02/05/51 TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD.

2 History The American Society of Mechanical Engineers หรือ ASME ก่อตั้งขึ้นในปี 1880 เป็นองค์กรทางการศึกษาและด้านเทคนิคที่ไม่ แสวงหาผลกำไรและให้บริการข้อมูลด้าน วิศวกรรมเครื่องกลแก่สมาชิก 125,000 แห่ง ทั่วโลก

3 History กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม ด้านการผลิต เป็นผู้จัดการประชุมทางด้านเทคนิคกว่า 30 หัวข้อและหลักสูตรต่างๆ ในการพัฒนากว่า 200 หลักสูตรในแต่ละปี เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

4 Search Browse Search Scitation + SPIN Database Browse Publications Search Method

5 Homepage คลิกเลือก Browse : By Publisher

6 Browse Publications 1 1. คลิกเลือก ASME

7 Browse Publications 2. คลิกเลือกวารสารที่ต้องการ 2

8 ไล่เรียงวารสารฉบับปัจจุบัน ไล่เรียงวารสารทุก ฉบับที่มีให้บริการ Browse

9 Browse-Current Issue 1. ไล่เรียงตาม Volume/เรียกดู Issue 2. เลือกดูสาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็มแบบ HTML และ PDF 1 2

10 Browse- All Issues คลิกเลือก Volume ที่ต้องการ

11 1. เลือกดูหน้าสารบัญวารสารแบบ HTML 2. เลือกดูหน้าสารบัญวารสารแบบ PDF 12 Browse- All Issues

12 สืบค้นวารสารฉบับปัจจุบัน สืบค้นวารสารทุก ฉบับที่มีให้บริการ Search

13 3 4 5 6 7 8 9 4. ระบุเขตข้อมูล 5. เลือกคำเชื่อม 6. เลือกรูปแบบการแสดงผล 1. เลือกวารสารหรือรายงานการประชุม 2. ระบุปี 3.ใส่คำค้น 7. ระบุช่วงเวลา 8. ระบุ Volume และ Issue 9. คลิก Search Search 2 1

14 Results 1. เลือกรูปแบบการแสดงเนื้อหา 1 2 2. เริ่มการสืบค้นใหม่

15 Results 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Add to my Article เพื่อจัดเก็บรายการ หรือ คลิกที่ Download Citation เพื่อถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมที่ต้องการ 1 2

16 Article แสดงรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป

17 Reference References Link

18 Full Text - HTML

19 Full Text - PDF Print, Save

20 Search Scitation + SPIN Database

21 Search Scitation+SPIN คลิกที่ Search Scitation

22 1. ใส่คำค้น 5. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 2. ระบุเขตข้อมูล4. เลือกรูปแบบการแสดงผล 6. ระบุ Volume และ Issue7. คลิก Search 3. ระบุคำเชื่อม เลือกแหล่งข้อมูล 12 3 4 5 6 7 Search Scitation+SPIN

23 Advanced Search 1. ใส่ชุดคำสั่ง2. เลือกรูปแบบการแสดงผล 3. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 4. ระบุ Volume และ Issue5. คลิก Search เลือกแหล่งข้อมูล 1 2 3 4 5

24


ดาวน์โหลด ppt Jirawat Promporn Update Latest 02/05/51 TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google