งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Customer Value Analysis การวิเคราะห์คุณค่าใน สายตาของลูกค้า ผศ. ดร. สมเกียรติ เอี่ยม กาญจนาลัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Customer Value Analysis การวิเคราะห์คุณค่าใน สายตาของลูกค้า ผศ. ดร. สมเกียรติ เอี่ยม กาญจนาลัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Customer Value Analysis การวิเคราะห์คุณค่าใน สายตาของลูกค้า ผศ. ดร. สมเกียรติ เอี่ยม กาญจนาลัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 New developments Customer relationship management (CRM) Customer relationship management (CRM) One-to-one marketing One-to-one marketing Knowledge management Knowledge management Brand building Brand building above the line investment above the line investment

4 These leads to ……… What to use as a positioning mode? What to use as a positioning mode? What consumers consider as values? What consumers consider as values? Are superior values sufficient? Are superior values sufficient?

5 How do we position our product or service?

6 Competitors Company’s competencies Customer Motivations

7 All depends on targeted consumers

8 Focus Group Motivations “Hot Buttons”

9 Motivations Product Attributes Product Attributes Brand Equity Brand Equity Availability Availability Class of Distribution outlets Class of Distribution outlets Unmet needs Unmet needs

10 Product Attributes Intrinsic attributes Intrinsic attributes Raw Materials Raw Materials Processes Processes Form Form Extrinsic attributes Branding Packaging Price

11 Positioning Modes Values ?????

12 Positioning modes Product attributes Product attributes Benefits Benefits Application Application User User Distribution/availability Distribution/availability Relationship Relationship Price Price

13 AttributesBenefits

14 Attributes VS Benefits ทันสมัย ความ สบาย ประหยัด เป็นที่ ยอมรับ ประณีต************** น้ำหนักเบา******* สีสัน ลวดลาย ******* ยับยาก******* รูปแบบดี************** กระชับ******* ทนทาน******* ราคา*******

15 Benefits Functional Functional Experiential (sensations and emotions) Experiential (sensations and emotions) Financial Financial Psychosocial (expressive)* Psychosocial (expressive)*

16 Values Benefits Attributes

17 Benefits VS Values ความ สบาย ความ ทันสมัย ความ ประหยัด การเป็นที่ ยอมรับ เคลื่อนตัว ได้คล่อง รูปแบบแห้งง่าย รูปแบบ ทันสมัย ไม่หนัก วัสดุ / ผ้า ใช้ได้ หลาย โอกาส ตัดเย็บดี ไม่ร้อนไม่ต้องรีดตรา แห้งง่าย ไม่ต้องรีด

18 Personal Values Belonging Belonging Love Love Self-Esteem Self-Esteem Achievement Achievement Social Recognition Social Recognition Fun Fun Security Security Welfare of future generations Welfare of future generations Happiness Happiness

19 Personal Values Motivations Benefits Attributes Positioning Modes

20


ดาวน์โหลด ppt Customer Value Analysis การวิเคราะห์คุณค่าใน สายตาของลูกค้า ผศ. ดร. สมเกียรติ เอี่ยม กาญจนาลัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google