งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ProQuest Nursing & Allied Health Source คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ProQuest Nursing & Allied Health Source คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ProQuest Nursing & Allied Health Source คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล

2 2 เป็นฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศทางการพยาบาลและ สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสำหรับนักวิจัยในสาขาวิชา ทางด้าน Healthcare และนักศึกษาทางการพยาบาล ให้ เนื้อหาฉบับเต็มทั้งรูปแบบ Text, PDF, Text+Graphics และ File VDO ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี ปัจจุบันจาก สำนักพิมพ์มากกว่า 580 รายชื่อ

3 3 วิธีการสืบค้น Basic Search ( สืบค้นขั้นพื้นฐาน ) Advanced Search ( สืบค้นขั้นสูง ) Browse ( การสืบค้นแบบไล่เรียง ) Evidence-Based Resources Competency and Training Resources Study Path ( ไล่เรียงตามกลุ่มหัวเรื่อง ) Publication Search ( ไล่เรียงตามรายชื่อสิ่งพิมพ์ )

4 4 1 1 คลิก Search คลิกรูปแบบการสืบค้นเพิ่ม คลิกเลือกจำกัดผลลัพธ์ ระบุช่วงเวลาของเอกสารที่ตีพิมพ์ ใส่คำค้น Basic Search 2

5 Basic Search : More Search Options เลือกประเภทสิ่งพิมพ์เลือกประเภทบทความ ระบุเขตข้อมูลใส่ชื่อผู้แต่งใส่ชื่อสิ่งพิมพ์หรือคลิก Look up 5.6 เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์

6 6 Advanced Search คลิก Search คลิกรูปแบบการสืบค้นเพิ่ม จำกัดการสืบค้นระบุช่วงเวลาของเอกสารที่ตีพิมพ์ ระบุคำเชื่อม ระบุเขตข้อมูล ใส่คำค้น

7 7 Advanced Search : More Search Options ระบุข้อมูลที่ต้องการเพื่อจำกัดการสืบค้น

8 8 Evidence-Based Resources เลือกบทความที่ต้องการ คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการสืบค้น

9 9 Browse : Cultural Competency Briefs คลิก ที่ Cultaral Commpetency Briefs 2. สืบค้นไล่เรียงตาม ศาสนา 3. สืบค้นไล่เรียงตาม เชื้อชาติ

10 10 Browse : Video Training Programs สืบค้นบทความภายในสิ่งตีพิมพ์ สืบค้น issue ช่วงเวลาที่ต้องการ เลือกหัวข้อที่สนใจ

11 11 Study Path : Practical Nursing (US) หรือ ค้นหาหัวเรื่องที่ต้องการ โดยใส่คำค้นแล้วคลิก GO คลิกที่ View documents เพื่อเลือกดูหัวเรื่องที่สนใจ เลือก Practical Nursing

12 หรือ ค้นหาหัวเรื่องที่ต้องการ โดยใส่คำค้นแล้วคลิก GO คลิกที่ View documents เพื่อเลือกดูหัวเรื่องที่สนใจ เลือก Registered Nursing Study Path : Registered Nursing (US)

13 13 Publication คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการคลิกเลือกสิ่งพิมพ์ที่สนใจ คลิก Search หรือใส่คำค้น

14 14 Results จำนวนผลลัพธ์ที่ได คลิกประเภทแหล่งบทความ คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการคลิกชื่อเรื่องเพื่อเรียกดูบทความ หรือ เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ 2

15 15 Refine Search ทำการสืบค้นจากผลลัพธ์ปัจจุบันเพื่อให้ได้จำนวนผลลัพธ์ใหม่ที่น้อยลง

16 16 Article ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น หัวเรื่อง (Subject) เดียวกัน เป็นต้นดูเอกสารฉบับเต็ม สั่งพิมพ์ อีเมล์ คัดลอก URL (Copy Link) หรือ อ้างอิงเอกสารนี้ (Cite This)

17 17 Article (Video File) คลิกที่ File Video เพื่อ Download Link

18 18 Marked List 1 คลิกเพื่อดูผลการจัดเก็บคลิกเลือกบทความที่ต้องการ 1 2 2

19 19 My Research คลิกเลือก Print, หรือ Export บทความที่ได้เลือกไว้

20 20 1. Create Your Bibliography คลิกเลือก หรือ Print หรือ Download เลือกลักษณะการแสดงรายการ บรรณานุกรม เลือกรูปแบบ

21 21 Create Your Bibliography : Example สามารถเก็บข้อมูลบรรณาธิการ รูปแบบ File HTML APA Style

22 Marked Documents คลิก Send ใส่หัวเรื่องให้เอกสารและใส่ข้อความ เลือกรูปแบบ ที่จะจัดส่ง เลือกเขตข้อมูล เลือกรูปแบบอ้างอิง

23 23 3. Export Citations คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ Export

24 24 4. Create a Web Page คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล

25 25 Create a Web Page : Download คลิก Save Page as คลิก File

26 26 Create a Web Page : คลิก Send ใส่ข้อมูลเพื่อจัดส่ง

27 27 Create a Web Page : Edit คลิก Update แก้ไขข้อมูล

28 28 Set up Alert กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert คลิกปุ่ม Set Up Alert

29 29 Thank You


ดาวน์โหลด ppt 1 ProQuest Nursing & Allied Health Source คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google