งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/53 การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete โดย จิรวัฒน์ พรหมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/53 การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete โดย จิรวัฒน์ พรหมพร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/53 การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา

2 ABI/Inform หนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน บริหารจัดการไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 3,500 ชื่อ เรื่อง ประกอบด้วย The Wall Street Journal, Eastern Edition, EIU ViewsWire, Going Global Career Guides, Author Profiles รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขา บริหารจัดการที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 20,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช้ เพื่อศึกษาภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการ จัดการ กลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการ เป็นต้น Content

3 ฐานข้อมูล ABI/INFORM มีการแบ่งออกเป็น 3 ฐานข้อมูลย่อย ดังนี้ 1. ABI/Inform Global 2. ABI/Inform Trade & Industry 3. ABI/Inform Dateline Content

4 ABI/Inform Global ครอบคลุมสิ่งพิมพ์มากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง จากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นในภูมิภาคต่างๆของโลก สามารถ สืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,700 รายชื่อ และให้เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1971 - ปัจจุบัน Content

5 ABI/Inform Trade & Industry เป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ความเชื่อถือในแหล่งข้อมูลประเภท ข่าวสารทางการค้าและทางอุตสาหกรรมหลักๆ นอกจากนี้ยังรวมถึง การศึกษาและเปรียบเทียบประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โทรคมนาคม การขนส่ง ปิโตรเคมี และอื่นๆ สามารถสืบค้น บทความฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,125 รายชื่อ ตัวอย่างวารสาร เช่น : Candy Industry, Airline Industry Information, Global Cosmetic Industry, Hospital Business Week, R & D Content

6 ABI/Inform Dateline ฐานข้อมูลที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นและสิ่งพิมพ์ระดับภูมิภาค ทางบริหารธุรกิจที่หาได้ยากเข้าไว้ พร้อมด้วยข่าวสารเกี่ยวกับ บริษัทท้องถิ่น บทวิเคราะห์ในตลาดท้องถิ่น เป็นต้น ตัวอย่างวารสาร เช่น : Crain’s Chicago Business, Business Journal-Central New York, Smart Business Pittsburgh, Sacramento Business Journal, Texas Business Review Content

7 • Databases Selected • Basic Search (การสืบค้นขั้นพื้นฐาน) • Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง) • Topic Guide (ไล่เรียงตามกลุ่มหัวเรื่อง) • Browse Featured Content (ไล่เรียงตามเนื้อหาทางธุรกิจ) • Publication Search (ไล่เรียงตามรายชื่อสิ่งพิมพ์) Table of Contents

8 Databases Selected เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น แล้วคลิก Continue

9 1. ใส่คำค้น2. ระบุระยะเวลา3. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 4. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น5. คลิกปุ่ม Search 5 3 1 4 2 Basic Search

10 2. ระบุเขตข้อมูล1. ใส่คำค้น3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกจำกัดผลลัพธ์5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น6. คลิกปุ่ม Search 1 2 6 4 5 3 Advanced Search

11 ระบุข้อมูลเพื่อจำกัดการสืบค้น เช่น ค้นหาจากหัวเรื่อง (subjects) โดยคลิกที่ Look up subjects เพื่อเรียกดูตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ

12 Topic Guide 3 1 2 4 5 1. ใส่หัวเรื่องที่ต้องการ2. เลือกรูปแบบการแสดงผล3. คลิก Find Term 4. คลิก View เพื่อดูบทความ 5. คลิก Narrow เพื่อดูหัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง

13 1. คลิก browse the subject directory2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ 3. คลิก View documents เพื่อเรียกดูบทความ 3 2 1 Topic Guide

14 Browse Featured Content คลิกเลือกไล่เรียงตามลักษณะเนื้อหาที่สนใจ

15 Publication Search 2 3 1 4 1. พิมพ์บางส่วนของชื่อสิ่งพิมพ์2. คลิก Search 3. หรือ เลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ4. เลือกรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่สนใจ

16 1. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจากวารสารเล่มที่เลือก 2. จำกัดช่วงเวลาตีพิมพ์ที่ต้องการ 3. หรือ เลือกดูจากเล่มและฉบับที่ต้องการ 1 2 3 Publication Search

17 1. จำนวนผลลัพธ์ที่พบ 2. คลิกประเภทของเอกสาร 3. เลือกรูปแบบการจัดเรียงผลลัพธ์ 4. คลิกชื่อเรื่องเพื่อเรียกดูเอกสาร 5. หรือ เลือกรูปแบบแสดงเอกสารฉบับเต็ม 6. คลิกที่ Refine Search เพื่อปรับปรุงการสืบค้น 4 1 52 3 6 Search Results

18 พิมพ์คำสำคัญเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงแก้ไขจากคำค้นเดิมและสืบค้นใหม่อีกครั้ง Refine Search

19 1. สั่งพิมพ์ อีเมล คัดลอก URL หรือต้องการอ้างอิงเอกสารรายการนี้ (Cite this) 2. เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็ม หรือ Full Text 3. ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น Subject เดียวกัน เป็นต้น 2 1 3 Document View

20 1. คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ2. คลิกเพื่อดูรายการเอกสารที่จัดเก็บ Marked List 1 2

21 คลิกเลือก Print, Email หรือ Export บทความที่ได้เลือกไว้ My Research

22 1 2 3 1. เลือกรูปแบบข้อมูล2. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก Email หรือ Print หรือ Download Create your bibliography

23 1 2 3 6 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 2. เลือกรูปแบบข้อมูล 3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่จะจัดส่ง 5. ใส่หัวเรื่องให้เอกสารและใส่ข้อความ 6. คลิก Send Email 4. ระบุ Email address ที่จะจัดส่ง Email marked documents 4 5

24 คลิกเลือกรูปแบบในการ Export Export citations

25 คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง Email หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล Create a web page

26 1. คลิกที่ File2. คลิก Save Page as 1 Create a web page : Download 2

27 1. ใส่ข้อมูลเพื่อจัดส่ง Email2. คลิก Send Email 1 2 Create a web page : Email

28 1. แก้ไขข้อมูล2. คลิก Update 2 1 Create a web page : Edit

29 1 1. คลิก Set Up Alert เพื่อจัดเก็บคำค้น เพื่อใช้สืบค้นกับเนื้อหาที่มีการปรับปรุง ใหม่ในอนาคต และแจ้งเตือนทางอีเมล เมื่อมีเอกสารใหม่ที่พบจากคำค้นนั้น 2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert Set Up Alert 2

30


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/53 การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete โดย จิรวัฒน์ พรหมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google