งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VMVM. นี่คือเอกสารที่นำเสนออย่างเป็นลำดับ สำหรับตัวอย่างการทำงานของ page fault ISR ที่สนับสนุนหน่วยความจำ เสมือน เราจะเคลื่อนย้าย dirty bit จาก page table.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VMVM. นี่คือเอกสารที่นำเสนออย่างเป็นลำดับ สำหรับตัวอย่างการทำงานของ page fault ISR ที่สนับสนุนหน่วยความจำ เสมือน เราจะเคลื่อนย้าย dirty bit จาก page table."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 VMVM

2 นี่คือเอกสารที่นำเสนออย่างเป็นลำดับ สำหรับตัวอย่างการทำงานของ page fault ISR ที่สนับสนุนหน่วยความจำ เสมือน เราจะเคลื่อนย้าย dirty bit จาก page table คุณควรจะปริ้นต์หน้า 3 และ 4 และ พยายามทำความ เข้าใจกับปัญหา ต่อจากนั้นกลับไป ตรวจสอบคำตอบของคุณว่าตรงกับ เอกสารนี้หรือไม่

3

4

5 เริ่มทำขั้นตอนที่ 1 โปรเซส 7 ตำแหน่ง 2100 1.logical page คือ 2100/1024=2 2.slot 2 ของ process 7 ที่ตาราง page table มี -1 สำหรับ page number ดังนั้นแสดงว่ามัน ยังไม่ได้ถูกโหลด เราต้องการ physical RAM page 3.Free RAM Page table ไม่มีที่ว่าง ดังนั้นเรา ต้องกำจัดโปรเซสที่อยู่นานที่สุดออกไป นั่นคือ page 2 ที่เวลา 10:09 และเราต้องการ DASD page จากหน่วยความจำสำรอง

6 4.Free DASD Page table มีพื้นที่ที่ว่างในลำดับแรก คือ DASD page 0 ดังนั้นเราจะใส่ค่าลงไป เราต้อง ใส่ 7 ใน Free DASD Page table ที่ slot 0 5. ขณะนี้เราได้ทำการ page out ที่ physical RAM page 2 ไปยัง DASD page 0 เราต้องทำการ update โปรเซส 7 page table ที่ slot 1 และ location เป็น D 6. เราทำการ update โปรเซส 7 page table ที่ slot 2 ที่ RAM page 2 และ location เป็น R 7. สุดท้ายเรา update ที่ slot 2 ของ Free RAM page table คือ update timestamp ตั้งแต่เราได้ทำ การเข้าถึงเพจนี้ นั่นคือ timestamp จะเป็น 10:18 รูปที่ได้คือ

7

8

9 โปรเซส 3 ตำแหน่ง 100 1.logical page คือ 100/1024=0 2.Slot 0 ของ process 3 page table แสดงให้ เห็นถึง location เป็น D คืออยู่ใน DASD เราต้อง ทำ page in เราต้องการ physical RAM page 3.free RAM page table ไม่มีที่ว่าง เราต้องกำจัด โปรเซสที่อยู่นานที่สุดออกไปนั่นคือ page 5 ที่ เวลา 10:12 และเราต้องการ DASD page จาก หน่วยความจำสำรอง 4.Free DASD page table มี DASD page 2 ที่ สามารถใช้ได้ ต้องใส่ 3 ใน Free DASD page table ที่ slot 2

10 5. ขณะนี้เรา page out physical RAM page 5 ไปยัง DASD page 2 6. เราทำการ update โปรเซส 3 page table ที่ slot 10 ที่ page 2 และ location เป็น D 7. เราทำการ update โปรเซส 3 page table ที่ slot 0 ที่ RAM page 5 และ location เป็น R 8. เราทำการ update ที่ Free DASD page table ที่ slot 3 เป็น -1 9. สุดท้ายเรา update ที่ slot 5 ของ Free RAM page table คือ update timestamp ตั้งแต่เราได้ทำการเข้าถึงเพจนี้ นั่นคือ timestamp จะเป็น 10:19 รูปที่ได้คือ

11

12

13 โปรเซส 7 ตำแหน่ง 4097 1.logical page คือ 4097/1024=4 2.slot 4 ของ process 7 ที่ตาราง page table มี -1 สำหรับ page number ดังนั้นแสดงว่ามันยัง ไม่ได้ถูกโหลด เราต้องการ physical RAM page 3.free RAM page table ไม่มีที่ว่าง ดังนั้นเรา ต้องกำจัดโปรเซสที่อยู่นานที่สุดออกไป นั่นคือ page 3 ที่เวลา 10:14 และเราต้องการ DASD page จากหน่วยความจำสำรอง 4.Free DASD page table มี DASD page 3 ที่ สามารถใช้ได้ เราต้องใส่ 3 ใน Free DASD page table ที่ slot 3

14 5. ขณะนี้เรา page out physical RAM page 3 ไปยัง DASD page 3 6. เราทำการ update โปรเซส 3 page table ที่ slot 4 ที่ page 3 และ location เป็น D 7. เราทำการ update โปรเซส 7 page table ที่ slot 4 ที่ RAM page 3 และ location เป็น R 8. สุดท้ายเรา update ที่ slot 3 ของ Free RAM page table คือ update timestamp ตั้งแต่เรา ได้ทำการเข้าถึงเพจนี้ นั่นคือ timestamp จะเป็น 10:20 และเปลี่ยน PID เป็น 7 รูปที่ได้คือ

15

16

17 โปรเซส 3 ตำแหน่ง 4100 1.logical page คือ 4100/1024=4 2.Slot 4 ของ process 3 page table แสดงให้ เห็นถึงว่าอยู่ใน DASD ดังนั้นเราต้องการ physical RAM page 3.free RAM page table ไม่มีที่ว่าง ดังนั้นเรา ต้องกำจัดโปรเซสที่อยู่นานที่สุดออกไป นั่นคือ page 0 ที่เวลา 10:15 และเราต้องการ DASD page จากหน่วยความจำสำรอง 4.Free DASD page table มี DASD page 5 ที่ สามารถใช้ได้ เราต้องใส่ 7 ใน Free DASD page table ที่ slot 5

18 5. ขณะนี้เรา page out physical RAM page 0 ไป ยัง DASD page 5 6. เราทำการ update โปรเซส 7 page table ที่ slot 0 ที่ page 5 และ location เป็น D 7. ราทำการ update โปรเซส 3 page table ที่ slot 4 ที่ page 0 และ location เป็น R 8. เราจะทำการอ่านข้อมูลจาก DASD page 3 ไป ยัง physical RAM page 0 9. เราทำการ update Free DASD ที่ slot 3 เป็น - 1(free) 10. สุดท้ายเรา update ที่ slot 0 ของ Free RAM page table คือ update timestamp ตั้งแต่เราได้ ทำการเข้าถึงเพจนี้ นั่นคือ timestamp จะเป็น 10:21 และเปลี่ยน PID เป็น 3 รูปที่ได้คือ

19

20

21 โปรเซส 7 ตำแหน่ง 200 1.logical page คือ 200/1024=0 2.Slot 0 ของ process 7 page table แสดงให้เห็นถึง ว่าอยู่ใน DASD ดังนั้นเราต้องการ physical RAM page 3.free RAM page table ไม่มีที่ว่าง ดังนั้นเราต้อง กำจัดโปรเซสที่อยู่นานที่สุดออกไป นั่นคือ page 4 ที่ เวลา 10:16 และเราต้องการ DASD page จาก หน่วยความจำสำรอง 4.Free DASD page table มี DASD page 3 ที่ สามารถใช้ได้ เราต้องใส่ 7 ใน Free DASD page table ที่ slot 3

22 5. ขณะนี้เรา page out physical RAM page 4 ไป ยัง DASD page 3 6. เราทำการ update โปรเซส 7 page table ที่ slot 9 ที่ page 3 และ location เป็น D 7. เราทำการ update โปรเซส 7 page table ที่ slot 0 ที่ RAM page 4 และ location เป็น R 8. เราจะทำการอ่านข้อมูลจาก DASD page 5 ไป ยัง physical RAM page 4 9 เราทำการ update Free DASD ที่ slot 5 เป็น - 1(free) 10. สุดท้ายเรา update ที่ slot 4 ของ Free RAM page table คือ update timestamp ตั้งแต่เรา ได้ทำการเข้าถึงเพจนี้ นั่นคือ timestamp จะเป็น 10:22

23

24

25 โปรเซส 3 ตำแหน่ง 200 - มันอยู่ใน ลอจิคัลเพจที่ 200-1024=0 - ช่อง 0 นั้นมีข้อมูลที่อยู่ในแรมอยู่แล้ว เราจึง สามารถใช้ค่านั้นได้เลย


ดาวน์โหลด ppt VMVM. นี่คือเอกสารที่นำเสนออย่างเป็นลำดับ สำหรับตัวอย่างการทำงานของ page fault ISR ที่สนับสนุนหน่วยความจำ เสมือน เราจะเคลื่อนย้าย dirty bit จาก page table.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google