งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intelligent Firewall iWaLL โดย 1. นายวีกิจ สัจจะมโนรมย์ 4931243221 2. นายสิขเรศ ศุภปัญญา 4931252921 3. นายอภิชิต หาญบรรจง 4931255821 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intelligent Firewall iWaLL โดย 1. นายวีกิจ สัจจะมโนรมย์ 4931243221 2. นายสิขเรศ ศุภปัญญา 4931252921 3. นายอภิชิต หาญบรรจง 4931255821 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Intelligent Firewall iWaLL โดย 1. นายวีกิจ สัจจะมโนรมย์ 4931243221 2. นายสิขเรศ ศุภปัญญา 4931252921 3. นายอภิชิต หาญบรรจง 4931255821 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ ดร. เกริก ภิรมย์โสภา Presentation date : 31 August 2009

2 -What’s a Firewall? -Problems of Firewall -Objectives and Scope -Relevant Knowledges and Researches -What’s iWall? -iWall’s Architecture and Speciality -Schedule Guideline 2

3 -The term “Firewall” is derived from metal sheets which are designed to confine fire in a specific area. -Computer “Firewall” regulates computer traffic between different security domains. What’s a Firewall? 3

4 Types of Firewall -Packet Filtering -Application Gateway -Stateful Inspection 4

5 Firewall Architecture -Single Box Architecture -Screened Host Architecture -Multi Layer Architecture 5

6 -Password Attacks -Denial of Service -Trojan Horse & Virus -Man in the Middle -Packet Sniffing -IP Spoofing Types of Attack 6

7 -Depends solely on manufacturers’ attack signature database. -Insufficient to fend off unknown attack patterns. Problems of Firewall 7

8 -Create a firewall which can prevent new attack patterns. -Create a firewall which is adaptive to working environment. -To ensure computer network security. Objectives 8

9 -To create firewall rules automatically according to attack types and usages. -To keep logs for further uses in optimization by data mining. -Use layered filter to increase the efficiency of iWall in intrusion prevention issues. Scope 9

10 -Data Mining -Artificial Intelligence -Computer Security Relevant Knowledges 10

11 -Applied on traffic log -Frequent Event Set -Association Mining Data Mining 11

12 -Reinforcement Learning -Heuristic functions are applied as reward functions. Artificial Intelligence 12

13 -Malware analysis -Intrusion Prevention Computer Security 13

14 - ระบบแม่ข่ายซีเคียวเซลล์ที่ สามารถปรับตัวได้ทางด้านการ ป้องกันการบุกรุก [ ชนินทร์ ญาณภิรัต และ ฐิติกร เขมวิลาส, 2007 ] - ไฟร์วอลล์ที่ปรับตัวได้ [ สุธีร์ กิจ เจริญการกุล และ อรุซ ถิรวัฒน, 2008 ] Relevant Researches 14

15 -iWall is an combination between Application Layer firewall and Network Layer firewall. What is iWall? 15

16 iWall’s Architecture 16

17 -Netfilter / iptables -Embedded in UNIX kernel Firewall 17

18 18

19 -Stores and create new rules. -Receives new logs through filter server. -Analyzes logs. -Utilizes data mining and machine learning Algorithms. -Manageable via graphical user interfaces. Rule Server 19

20 20

21 -Activate and deactivate Filter Sets. -Keeps track of Filter Sets in case of a failure. -Sends log to Rule Server. Filter Server 21

22 22

23 -Filter Set Collection -Filter Set -Filter Node Layered Filter 23

24 -Contains several Filter Sets which process packets concurrently. Filter Set Collection 24

25 25

26 -Isolated from one another. -Contains several Filter Nodes. Filter Set 26

27 27

28 -Simulates actual environment. -Designed to lure an attack. -Order of execution sorted by performance and probability of malware detection. Filter Node 28

29 -Adaptability -Analyze, Learn and Protect -Layered Filters iWall’s Speciality 29

30 -Adaptive to traffic congestion -Adaptive to malware detection rate -Flexible to working environments Adaptability “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change.” - Charles Darwin 30

31 -Log analysis is an iterative process in order to create efficient rules. Analyze, Learn and Protect 31

32 -Problem analysis -Requirement analysis -Design -Construction -Validation and verification -Documentation and delivery Schedule 32

33 33 Schedule (Cont.)

34 THANK YOU Q&A 34


ดาวน์โหลด ppt Intelligent Firewall iWaLL โดย 1. นายวีกิจ สัจจะมโนรมย์ 4931243221 2. นายสิขเรศ ศุภปัญญา 4931252921 3. นายอภิชิต หาญบรรจง 4931255821 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google