งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

XML Standard Document for Information Exchange Library Information Exchange Somkiat Chatchuenyot Computer Center, Silpakorn University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "XML Standard Document for Information Exchange Library Information Exchange Somkiat Chatchuenyot Computer Center, Silpakorn University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 XML Standard Document for Information Exchange Library Information Exchange Somkiat Chatchuenyot Computer Center, Silpakorn University

2 Introduction XML Technology and Applications Open Source XML Standard Document Exchange and Integration Tools E-Doc Office 2007, OO Online Doc Outline

3 Catalog Library System MARCXML The Library Document Standard Outline

4 IntroductiontoXML

5 Introduction to XML http://www.w3.org/ http://www.w3schools.com/ SGML, HTML, XML, XHTML CSS, XSL DTD, XML Schema Web Service, SOAP

6 Introduction to XML XML และ ครอบครัว DTD, XSD XSLT XPath XQuery... Application MathML Chemical Markup Language (CML)‏ SVG

7 Introduction to XML : Document Standard? Encoding – Thai?? Process Tools Validator DTD standard XSD standard

8 Introduction to XML : Document Process Document Analysis and Design DTD or XSD Design Create XML using DTD or XSD Validate using Browser – IE, Mozilla-Firefox, Safari Display Document using CSS and XSL Exchange Document or Information using XSLT

9 Introduction to XML : Document Process Input –> XSL –> Output XML –> XSL –> TXT, HTML, XHTML, PDF, XML

10 Introduction to XML : Tools Tools XMetal Editx Oxygen Validator DTD standard XSD standard

11 Introduction to XML : Tools Experience Xmetal 2.0 Encoding??? UTF?? Office 2007 - OOXML OpenOffice – Open Document Format (ODF)‏ IBM Lotus Symphony Google Google Doc Zoho Hotmail – Microsoft Office Live ?? - OOXML

12 Introduction to XML : Tools : XMetal 2.0

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 XML XML XML ใช้ XML เป็นข้อมูล (Data)‏ For example, take the following XML fragment: Brett McLaughlin brett@newInstance.com

27 XML XML ออกแบบ XML  สร้างข้อมูลแบบ XML (XML data)  ทำเอกสาร XML (XML document)‏ แลกเปลี่ยนข้อมูล XML (XML document to be exchanged)‏

28 XML XML XML

29 XML

30 XML SVG-Adobe Open Source Software for SVG

31 XML SVG on Mobile

32 XML XML-SVG = Scalable Vector Graphics (SVG)‏Scalable Vector Graphics (SVG)‏

33 XML เครื่องมือจัดการ XML (XML tools)‏ Microsoft office – Excel, Word, Access OpenOffice – Writer, Spreadsheets, Base. Other tools Notepad, EditPlus, Textpad Oxygen editiX Web Browser IE 6 or 7 Mozilla Firefox, Flock Safari

34 Introduction to XML : SVG Scalable Vector Graphics (SVG)‏ Mozilla SVG Project Adobe SVG

35 Introduction to XML : SVG

36

37

38 Introduction to XML : MathML

39 Introduction to XML : CML

40

41

42

43

44 Library Document Book Journal Article Magazine Dissertation

45 Library Document MARC Dblin Core Metadata Object Description Schema (MODS) is a schema for a bibliographic element set that may be used for a variety of purposes, and particularly for library applications.

46 Library Document MARCXML

47 Library Document MARC MARCXML Schema MARC XML DTD

48 Library Document Create XML document from MARC XML DTD MARCXML Schema

49 Library Document Create XML document from MARC XML DTD

50 Library Document Create XML document from - MARC XML DTD

51 Library Document Create XML document from - MARC XML DTD

52 Library Document Create XML document from - MARC XML DTD

53 Library Document Create XML document from - MARC XML DTD

54 Library Document Create XML document from - MARC XML DTD

55 Library Document Create XML document from - MARC XML XSD

56 Library Document Create XML document from - MARC XML XSD

57 Library Document Create XML document from - MARC XML XSD

58 Library Document Create XML document from - MARC XML XSD

59 Library Document Create XML document from - MARC XML XSD

60 Library Document Create XML document from - MARC XML XSD

61 Library Document Create XML document from - MARC XML XSD

62 Library Document Create XML document from - MARC XML XSD

63 Library Document Create XML document from - MARC XML XSD

64 Library Document Create XML document from - MARC XML XSD

65 Library Document Create XML document from - MARC XML XSD

66 Library Document Create XML document from - MARC XML XSD

67 Library Document Create XML document from - MARC XML XSD

68 Library Document Create XML document from - MARC XML XSD

69 Library Document Create XML document from - MARC XML XSD

70 Library Document - XML

71 Library Document - XML XSD – XML Schema Definition

72 Library Document - XML XSL – XML Stylesheet Language

73 Library Document - XML Exercise I 1.1 1.1.1 File -> new -> Standard XML document 1.1.2 DTD/Schema -> Assign W3C XML Schema to document - > select personal.xsd 1.1.3 ใส่ root node เป็น personnel 1.1.4 เริ่มสร้าง XML document 1.1.5 กด ปุ่ม shift ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม < เลือก person 1.1.6 กด ปุ่ม shift ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม < เลือก name 1.1.7 กดปุ่ม shift ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม < เลือก family ใส่ค่า เป็นนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ 1.1.8 กดปุ่ม shift ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม < เลือก given ใส่ค่า เป็นชื่อ เป็นภาษาอังกฤษ 1.1.9 เลื่อน เคอร์เซอร์มาที่ หลัง แล้วทำตามจาก 1.1.5 อีก 2-3 ชุด 1.2 Design XML documents XML Registration doc XML Library doc. XSD (start here) หรือ ทำ XML ก่อน แล้ว Generate เป็น XSD ออกแบบ XSD ก่อน 1.3 XSL – reg.xsl, lib.xsl ออกแบบ XSL – ข้อมูลที่ต้องการแสดง หรือ ข้อมูลที่ต้องการเฉพาะ

74 Library Document - XML 1.1.1

75 Library Document - XML 1.1.2

76 Library Document - XML 1.1.3

77 Library Document - XML 1.1.4 – 1.1.5

78 Library Document - XML 1.1.6 – 1.1.9

79 Library Document - XML WELL FORMED / Valid Document

80 Library Document - XML Id เป็น ตัวอักษร Salary เป็น ตัวเลข WELL FORMED / Valid Document

81 Library Document - XML

82 Use XSL – transform using XSLT

83 Library Document - XML person.xsl – transform person.xml to personnel-xsl.html

84 Library Document - XML ผลของการใช้ XSLT Result of using XSLT

85 Library Document - XML เพิ่ม การหาข้อมูลใน XSL

86 Library Document - XML ผลของการใช้ XSLT (Result of using XSLT)‏

87 Library Document - XML 1.2 การสร้าง XML Process of Producing XML 1. Generate XSD or DTD สร้าง XML โดยใช้ XSD หรือ DTD สร้าง CSS หรือ XSL เพื่อการนำเสนอข้อมูล XML นำเสนอ XML ในรูปแบบต่างๆ 1. HTML 2. XML 3. PDF

88 Library Document - XML ขนอย ค่อยง้าง 2549 19 งัดใจ ไขกลอย 2549 19 library.xml regist.xml Of Mice and Men John Steinbeck Harry Potter and the Philosopher's Stone J.K. Rowling

89 Library Document - XML 1.2 สร้างโครงเอกสาร XML(XSD) จาก XML

90 Library Document - XML

91 1.3 XSL – create and use library.xsl

92 Library Document - XML Use XSL – transform using XSLT

93 Library Document - XML Use library.xsl – transform library.xml to library.html

94 Library Document - XML ผลของการใช้ XSLT Result of using XSLT

95 Library Document - XML สร้าง XSD สร้าง XML ใส่ชื่อคนยืมหนังสือใน library.xml สร้าง XSD จาก library.xml Generate a W3C XML Schema from this document ลองใส่ข้อมูล และ Check for a Well formed/ Valid Document เพิ่มการแสดงค่า ใน library.xsl แสดงผล โดย XSLT  Transforming using XSLT

96 Library Document - XML XFlows

97 Library Document - XML นำข้อมูลออกจาก ฐานข้อมูล มาในรูปแบบ XML

98 Library Document - XML น ำข้อมูลออกจาก ฐานข้อมูล มาในรูปแบบ XML

99 Library Document - XML แปลง XML เป็น HTML โดยใช้ XSL

100 Library Document - XML แปลง XML เป็น XML โดยใช้ XSL ไปที่ editiX เขียนค้นหาค่าใน export.xsl เพิ่ม ไปที่ XFlows ตั้งชื่อ XML ที่เป็นผลลัพธ์ คลิกปุ่ม run แสดงผล โดยใช้ Firefox or IE

101 Library Document - XML Oxygen http://www.oxygenxml.com/ Registration – email Installation Oxygen.exe

102 Library Document - XML Oxygen

103 Library Document - XML Oxygen

104 Thanks & Questions


ดาวน์โหลด ppt XML Standard Document for Information Exchange Library Information Exchange Somkiat Chatchuenyot Computer Center, Silpakorn University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google