งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Demo Slide Asst.Prof.Sirinoot Teanrungroj (Ed.D) Director of Computer Center Srinakharinwirot University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Demo Slide Asst.Prof.Sirinoot Teanrungroj (Ed.D) Director of Computer Center Srinakharinwirot University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Demo Slide Asst.Prof.Sirinoot Teanrungroj (Ed.D) Director of Computer Center Srinakharinwirot University sirinoot@swu.ac.th

2 wimon2 Objectives are to : 1.Learn how MS-PowerPoint works 2.Design your presentation slide

3 wimon3 กิจกรรม เปลี่ยน Back Ground and Template  ใช้ Template : Design และ Scheme เปลี่ยน Font ของทุก ๆ Slide เป็น Tahoma  ปรับที่ Slide Master ใส่ชื่อผู้บรรยาย หมายเลข slide  ปรับที่ Slide Master

4 wimon4 กิจกรรม ใส่ภาพ ค้นหาภาพ ที่ต้องการ จาก google image copy ภาพ และ Insert ลงในกล่องข้อความ copy URL เพื่อทำ reference http://eightpawsclipart.myfauxpaws.com

5 wimon5 สร้าง Animation กำหนดให้ การแสดงข้อความในแต่ละ slide เป็นดังนี้  แสดงข้อความทั้งหมดใน slide พร้อมกัน  แสดงข้อความใน slide ทีละตัวอักษร  แสดงข้อความใน slide ทีละคำ  ปรับที่ Slide Master  ถ้าต้องการเปลี่ยน บาง slide จะทำอย่างไร ???

6 wimon6 สร้างภาพเคลื่อนไหว วาด ดวงดาว 1 ดวง กำหนด สี และ ขนาด ตามที่ต้องการ กำหนด รูปแบบ และ ทิศทาง การเคลื่อนไหว ตามต้องการ

7 wimon7 Example 1 : Set Animation Science Education Research the field concerned with sharing science content and process with individuals not traditionally considered part of the scientific community. The target individuals may be children, college students, or adults within the general public. The field of science education comprises science content, some sociology, and some teaching pedagogy (Ref: http://wikipedia.org)sciencecontent processsociologypedagogy is research conducted to investigate behavioral patterns in pupils, students, teachers and other participants in schools and other educational institutions. Such research is often conducted by examining work products such as documents and standardized test results. The methods of educational research are derived chiefly from the social sciences, and in particular from psychology. (Ref: http://wikipedia.org)researchbehavioral standardized testsocial sciencespsychology

8 wimon8 An educational paradigm shift “It feels a bit like standing on the edge of the Antarctic and watching it change colour, or seeing the lost city of Atlantis rise from the depths, or some such fast forward phenomena that is rapidly changing the known world…” Louise Bywater and Julie Watts, Southern Australian Centre for Leaders in Education

9 wimon9 Industrial societyKnowledge based society Instruction in facts, data, rules, Formation of abilities, competencies Transfer of closed, definitive “textbook knowledge” Lifelong learning process supported by knowledge networks Learning in closed homogeneous groups at school Learning in flexible, heterogeneous groups “The sage on the stage”“Guide on the side” Frontal teachingConstructivist education Paradigm change in Education?

10 wimon10 กิจกรรม ใส่ข้อความ และ การ เคลื่อนไหว

11 wimon11 สร้าง handout แบบ doc แบบ PDF


ดาวน์โหลด ppt 1 Demo Slide Asst.Prof.Sirinoot Teanrungroj (Ed.D) Director of Computer Center Srinakharinwirot University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google