งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By… จิรวัฒน์ พรหมพร Book Promotion & Service Ltd. 0-27321954-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By… จิรวัฒน์ พรหมพร Book Promotion & Service Ltd. 0-27321954-8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By… จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th Book Promotion & Service Ltd. 0-27321954-8

2 Introduction InfoPOEMs เป็นฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ รวบรวมข้อมูลมาจากหลายฐานข้อมูล ได้แก่ InfoPOEMs เป็นฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ รวบรวมข้อมูลมาจากหลายฐานข้อมูล ได้แก่  POEMs (Patient-Oriented Evidence that Matters summaries) Matters summaries)  Cochrane Database of Systematic Reviews  Practice Guidelines  Clinical Rules and Calculators  Griffith’s 5-Minute Clinical Consult  Diagnostic Test Calculators

3 Search Methods  Search by Text  Search by AutoFill  Search ICD-9 Codes  Search Internet Resources  Search Individual Databases

4 Homepage

5 Search by Text 1. ระบุเขตข้อมูลในการสืบค้น2. ใส่คำค้น 3. คลิก Find matching Keywords 1 2 3

6 Search by Text 4. เลือกเรื่องที่ต้องการ5. คลิกเพื่อทำการสืบค้น 4 5

7 Search Results คลิกเลือก เรื่อง ที่ต้องการ

8 Search Results

9 Search by AutoFill คลิกเลือก เรื่อง ที่ต้องการ คลิก Search

10 Search ICD-9 Codes ใส่คำค้นหรือ ICD9 Code จากนั้นคลิก Search

11 Search Internet Resources ใส่ คำค้น เลือกฐานข้อมูล ที่ต้องการ สืบค้น

12 Internet Resources : Results คลิกเลือก เรื่อง ที่ต้องการ

13 Search Individual Databases เลือกฐานข้อมูล ที่ต้องการ สืบค้น

14 InfoPOEMs Archive ใส่คำค้น แล้วระบุเขตข้อมูลในการสืบค้น จากนั้นคลิก Search

15 InfoPOEMs Archive : Results คลิกเลือก เรื่อง ที่ต้องการ

16 InfoPOEMs Archives : Results สั่งพิมพ์บทความ

17 Results : Print & Save

18 Downloads

19


ดาวน์โหลด ppt By… จิรวัฒน์ พรหมพร Book Promotion & Service Ltd. 0-27321954-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google