งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงล่าสุด 24/03/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงล่าสุด 24/03/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงล่าสุด 24/03/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 เป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมชนิดของไม้ในเขตร้อนและแหล่งภูมิอากาศอื่น ประเภทไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ และประเภทไม้ที่สำคัญต่อท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ รู้จักน้อย ให้ข้อมูลพื้นฐานในการเลือกชนิดไม้สำหรับประเภทการใช้งานที่ หลากหลาย เช่น ไม้สำหรับทำกระดาษ ไม้สร้างบ้าน ไม้สำหรับปลูกในสวน เกษตร สวนป่า หรือระบบป่าตามธรรมชาติ เป็นต้น • ให้เอกสารลงลึกในรายละเอียด (Datasheet) มากกว่า 2,000 เอกสาร • มีรูปประกอบมากกว่า 5,000 รูป • มีข้อมูลบรรณานุกรมมากกว่า 200,000 รายการจากฐานข้อมูล CAB Abstracts • อภิธานศัพท์มากกว่า 10,000 คำ รวมถึงศัพท์ทางวนศาสตร์หรือป่าไม้ใน ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน และโปรตุเกสประมาณ 2,000 คำ Forestry Compendium

3 Homepage

4 Browse 1. เลือกไล่เรียงตามประเภทไม้ 2. เลือกรายการที่สนใจ 1 2

5 Datasheets เป็นการไล่เรียงข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลโดยละเอียดที่จัดทำโดย CABI

6 Library เป็นการไล่เรียงหัวข้อเฉพาะจากภายใน CABI และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

7 Glossary อภิธานศัพท์ทางด้านไม้

8 Search 1. พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการสืบค้น 2. คลิก Search เพื่อสืบค้น 12

9 1. เลือกผลลัพธ์ตามประเภทเอกสารที่ต้องการ - Full Datasheets ข้อมูลโดยละเอียดที่จัดทำโดย CABI - Full Text บทความวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็ม - Glossary อภิธานศัพท์ (คำแปลศัพท์เพื่อช่วยความเข้าใจ) - Abstracts ข้อมูลจาก CAB Abstracts 2. เลือกรายการที่สนใจ Search Results 2 1

10 Datasheets เลือกแสดงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับเนื้อหา เช่น Images, Distribution, Biology & Ecology, Impacts เป็นต้น

11 Datasheets - Report 1 2 Report ใช้สำหรับสร้างรายงานโดยเลือกเฉพาะหัวข้อที่ต้องการ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการ 2. คลิก Generate Report

12 More Resources รวบรวมรายชื่อแหล่งข้อมูลที่สำคัญทางด้านป่าไม้

13


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงล่าสุด 24/03/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google