งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

我的家 บ้านของฉัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "我的家 บ้านของฉัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 我的家 บ้านของฉัน

2 สมาชิกภายในกลุ่ม 1.นางสาว ทิพย์พิรุณ สงวนวงศ์ ชั้น ม.4/3 เลขที่ 14
1.นางสาว ทิพย์พิรุณ สงวนวงศ์ ชั้น ม.4/3 เลขที่ 14 2.นางสาว ธนาภรณ์ วิพลชัย ชั้น ม.4/3 เลขที่ 15 3.นางสาว เบญจภรณ์ พระสุรินทร์ ชั้น ม.4/3 เลขที่ 18 4.นางสาว ฟารีด้า ยาดี ชั้น ม.4/3 เลขที่ 23 5.นางสาว อาทิตยา สาวังชัย ชั้น ม.4/3 เลขที่ 30 6.นางสาว น้องเล็ก มนตรีวัฒน์ ชั้น ม.4/3 เลขที่ 38

3 这是我的家. 我的家有八个人,有祖父,祖母,姑母,爸爸,妈妈,姐姐,妹妹和我. นี่คือบ้านของฉัน
这是我的家.我的家有八个人,有祖父,祖母,姑母,爸爸,妈妈,姐姐,妹妹和我 นี่คือบ้านของฉัน.บ้านของฉันมี 8 คน มี ปู่ ย่า ป้า พ่อ แม่ พี่สาว น้องสาวและฉัน

4 祖父 zŭ fù ปู่ 这是我的祖父. นี่คือปู่ของฉัน 他是司机. เขาเป็นคนขับรถ

5 祖母 zŭ mŭ ย่า 这是我的祖母. นี่คือย่าของฉัน 她 是医生. เขาเป็นหมอ

6 姑母 gūmŭ ป้า 这是我的姑母 . นี่คือป้าของฉัน 她 是演员. เขาเป็นนักแสดง

7 爸爸 bàba พ่อ 这是我的爸爸 . นี่คือพ่อของฉัน 他是律师. เขาเป็นทนาย

8 妈妈 māma แม่ 这是我的妈妈 . นี่คือแม่ของฉัน 她是秘书. เขาเป็นเลขา

9 姐姐 jiĕjie พี่สาว 这是我的姐姐 . นี่คือพี่สาวของฉัน 她是作家. เขาเป็นนักเขียน

10 妹妹 mèimei น้องสาว 这是我的妹妹 . นี่คือน้องสาวของฉัน 她是学生. เขาเป็นนักเรียน

11 我 wŏ ฉัน 这是我. นี่คือฉัน 我是学生. ฉันเป็นนักเรียน

12 感谢. ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 我的家 บ้านของฉัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google