งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

我的家 บ้านของฉัน. สมาชิกภายในกลุ่ม 1. นางสาว ทิพย์พิรุณสงวนวงศ์ชั้น ม.4/3 เลขที่ 14 2. นางสาว ธนาภรณ์วิพลชัยชั้น ม.4/3 เลขที่ 15 3. นางสาว เบญจภรณ์พระสุรินทร์ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "我的家 บ้านของฉัน. สมาชิกภายในกลุ่ม 1. นางสาว ทิพย์พิรุณสงวนวงศ์ชั้น ม.4/3 เลขที่ 14 2. นางสาว ธนาภรณ์วิพลชัยชั้น ม.4/3 เลขที่ 15 3. นางสาว เบญจภรณ์พระสุรินทร์ชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 我的家 บ้านของฉัน

2 สมาชิกภายในกลุ่ม 1. นางสาว ทิพย์พิรุณสงวนวงศ์ชั้น ม.4/3 เลขที่ 14 2. นางสาว ธนาภรณ์วิพลชัยชั้น ม.4/3 เลขที่ 15 3. นางสาว เบญจภรณ์พระสุรินทร์ชั้น ม.4/3 เลขที่ 18 4. นางสาว ฟารีด้ายาดีชั้น ม.4/3 เลขที่ 23 5. นางสาว อาทิตยาสาวังชัยชั้น ม.4/3 เลขที่ 30 6. นางสาว น้องเล็กมนตรีวัฒน์ชั้น ม.4/3 เลขที่ 38

3 这是我的家. 我的家有八个人, 有祖父, 祖母, 姑母, 爸爸, 妈妈, 姐姐, 妹妹和我 นี่คือบ้านของฉัน. บ้านของฉันมี 8 คน มี ปู่ ย่า ป้า พ่อ แม่ พี่สาว น้องสาวและฉัน

4 祖父 z ŭ fù ปู่ 这是我的 祖父. นี่คือปู่ของฉัน 他是 司机. เขาเป็นคนขับรถ

5 祖母 zŭ mŭ ย่า 这是我的祖母. นี่คือย่าของฉัน 她 是医生. เขาเป็นหมอ

6 姑母 gūmŭ ป้า 这是我的姑母. นี่คือป้าของฉัน 她 是演员. เขาเป็นนักแสดง

7 爸爸 bàba พ่อ 这是我的爸爸. นี่คือพ่อของฉัน 他是律师. เขาเป็นทนาย

8 妈妈 māma แม่ 这是我的妈妈. นี่คือแม่ของฉัน 她是秘书. เขาเป็นเลขา

9 姐姐 jiĕjie พี่สาว 这是我的姐姐. นี่คือพี่สาวของฉัน 她是作家. เขาเป็นนักเขียน

10 妹妹 mèimei น้องสาว 这是我的妹妹. นี่คือน้องสาวของฉัน 她是学生. เขาเป็นนักเรียน

11 我 wŏ ฉัน 这是我. นี่คือฉัน 我是学生. ฉันเป็น นักเรียน

12 感谢. ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 我的家 บ้านของฉัน. สมาชิกภายในกลุ่ม 1. นางสาว ทิพย์พิรุณสงวนวงศ์ชั้น ม.4/3 เลขที่ 14 2. นางสาว ธนาภรณ์วิพลชัยชั้น ม.4/3 เลขที่ 15 3. นางสาว เบญจภรณ์พระสุรินทร์ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google