งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096 Email-Changwat@eau.ac.th MSN-Changwat_c@hotmail.com วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ปรัชญา : วิศวกรที่ดีต้องรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ปณิธาน : มุ่งสร้างบัณทิตเป็นวิศวกรที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

2 2 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Outline 1.Back Ground 2.Introduction 3.ISO 4.Mechanical Engineering skill 5.Safety of Mechanical Engineering skill

3 3 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 1.Back Ground 2537 Success diploma degree 2537-2544 Working with Seagate 2545-2548 Success bachelor degree Manufacturing Diploma degree Mechanical Certificate 2537-2541 Maintenance Engineering 2542-2544 Process Engineering 2545-2548 EAU 2549 Kasetsart

4 4 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 2.Introduction ข้าคือวิศวกร คำว่า ” วิศวกร ” มิได้นิยามด้วยปริญญาบัตร แต่นิยามด้วยคุณสมบัติ และวิญญาณของความเป็นวิศวกร ดังนั้น การเป็นวิศวกรที่ดีมิได้อยู่ที่เกียรตินิยม หากแต่อยู่ที่ความมุ่งมั่นที่จะเป็นวิศวกรที่ดี คุณค่าของวิศวกรคือ การยอมรับทางสังคม

5 5 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3.ISO ISO (International Organization for Standardization) มาจากภาษากรีก มีความหมายว่าเท่ากัน มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ISO14001 เริ่มใช้ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28/ พ. ย /2539 เป็นมาตราฐานการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ISO18000 เป็นมาตารฐานของประเทศอังกฤษ เป็นการบริหารการจัดการความปลอดภัยในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน

6 6 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 4.Mechanical engineering skill 4.1 ทักษะการสื่อทางวิศวกรรม 4.1.1 การเขียนแบบทางวิศวกรรม -2 D>AutoCAD

7 7 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 4.Mechanical engineering skill 4.1 ทักษะการสื่อทางวิศวกรรม 4.1.1 การเขียนแบบทางวิศวกรรม -3 D>SolidWork,Mechanical Desktop,Pro engineer ect,

8 8 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 4.Mechanical engineering skill 4.1 ทักษะการสื่อทางวิศวกรรม 4.1.2 MS office เอกสารทั่วไป >MS Word

9 9 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 4.Mechanical engineering skill 4.1 ทักษะการสื่อทางวิศวกรรม งานนำเสนอ >MS PowerPoint 4.1.2 MS office

10 10 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 4.Mechanical engineering skill 4.1 ทักษะการสื่อทางวิศวกรรม ข้อมูลตัวเลข >MS Excel 4.1.2 MS office

11 11 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 4.Mechanical engineering skill 4.1 ทักษะการสื่อทางวิศวกรรม 4.1.2 กราฟ แผนภูมิ

12 12 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 4.Mechanical engineering skill 4.1 ทักษะการสื่อทางวิศวกรรม 4.1.2 กราฟ แผนภูมิ

13 13 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 4.Mechanical engineering skill 4.2 ทักษะการคำนวน 4.2.1 พีชคณิต ตรีโกณ และเรขาคณิต การแยกตัวประกอบ การกระจาย เลขยกกำลัง ตรีโกณ ฟังชั่นหลายเส้น 4.2.2 แคลลูลัส การหาอนุพันธ์ การหาการเคลื่อนที่ของวัตถุ การหาอัตราการเปลี่ยนแปลง 4.2.3 วิธีการเชิงเลข การใช้กฎของคราเมอร์ เการ์ กฎสี่เหลี่ยมคางหมู

14 14 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 5. Safety of Mechanical engineering skill 5.1 สาเหตุของอุบัติเหตุจากเครื่องจักร - เครื่องจักรไม่มีเซฟการ์ดที่เหมาะสม - มีการถอดเซฟการ์ดออกเพื่อซ่อมบำรุง - มีการปล่อยประละเลยเสมอ - คนใช้เครื่องจักรขาดทัศนคติที่ปลอดภัย - ขาดการฝึกอบรมการทำงานกับเครื่องจักรอย่างถูกต้อง

15 15 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 5. Safety of Mechanical engineering skill 5.2 จุดอันตรายของเครื่องจักร กลไกที่มีการหมุน เช่น เพลา พูเล่ สายพาน เกียร์ เฟือง กลไกประเภทการตัดและเจียรนัย เช่น เลื่อยวงกลมติดตั้งกับที่หรือแบบเปลี่ยนมุมตัดเลื่อยขึ้นลง เลื่อยสายพาน เครื่องขัด กลไกประเภทที่มีการหนีบ พับงอ เช่น เครื่องพับโลหะต่างๆ

16 16 MECHANICAL ENGINEERING Have you got any question? Q&A Eastern Asia University By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Orientation to practice

17 17 MECHANICAL ENGINEERING ! Thanks you ! Eastern Asia University By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Orientation to practice


ดาวน์โหลด ppt 1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Orientation to practice By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google