งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENL 4603 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น. Week 1. Question 01 การเรียนรู้ภาษาโดยทั่วไป (Language Acquisition) การใช้ภาษาในการสนทนา โต้ตอบ วจนกรรม (Speech Act)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENL 4603 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น. Week 1. Question 01 การเรียนรู้ภาษาโดยทั่วไป (Language Acquisition) การใช้ภาษาในการสนทนา โต้ตอบ วจนกรรม (Speech Act)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ENL 4603 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น

2 Week 1. Question 01 การเรียนรู้ภาษาโดยทั่วไป (Language Acquisition) การใช้ภาษาในการสนทนา โต้ตอบ วจนกรรม (Speech Act) การใช้ภาษาในระดับสูงกว่า ประโยค Discourse Analysis พฤติกรรม การใช้ภาษา ของมนุษย์

3 Week 1 Question 02 Discourse Analy sis Com- prehension Coherence Knowledge & Context

4 Week 1 Question 03 Psycholinguistic concepts Reading is Language MeansCommunicationReaders Users of Language

5 Week 1 Question 04 Reading as a psycholinguistic guessing game กระบ วนกา รอ่าน ความ คิด ภา ษา

6 Week 1 Question 05 ตัวช่วย ในการ อ่าน คำพูด จากที่ ต่างๆ จากตัว ผู้อ่าน บริบทจาก ภายนอก บริบท ภายใน ภาษา

7 Week 1 Question 06


ดาวน์โหลด ppt ENL 4603 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น. Week 1. Question 01 การเรียนรู้ภาษาโดยทั่วไป (Language Acquisition) การใช้ภาษาในการสนทนา โต้ตอบ วจนกรรม (Speech Act)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google