งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Summary By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Summary By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Summary By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ปรัชญา : วิศวกรที่ดีต้องรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ปณิธาน : มุ่งสร้างบัณทิตเป็นวิศวกรที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

2 2 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Summary By Mr.Changwat Outline Design partsAssemblySimulationCommunication Nut bolts, screws Gibs Pins Fittings Gears Springs Universal joint Drawing Animation CosmosXpress CosmosWork CosmosMotion CosmosFlow

3 3 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Blot Nut Socket and Screw drawing By Mr.Changwat Outline 1. Blots Standard 1.1 Hex bolt ISO Nuts Standard 2.1 Nut ISO Sockets Standard 3.1 Socket countersunk DIN Hexagon Socket DIN Studs Standard 4.1 Stud DIN Studs Standard 5.1 Hex Studs DIN 915 Back

4 4 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Gib By Mr.Changwat Outline 1. Gib Head Key 1.1 Form A 1.2 Form B 1.3 Radius DIN Head DIN Woodruff Key 2.1 Form A DIN Form B 2.3 Form C 2.4 Form D 2.5 Form G 2.6 Form E 2.7 Form F 3.DIN 6888 Back

5 5 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University PIN By Mr.Changwat Outline Pin 1. ISO A-8x28 St 2. ISO 8734-A-8x28- St 3. ISO2339-A-8x50-St 4. ISO 8736-A-8x50-St 5. ISO x75-St 6. DIN EN x45-St 7. DIN EN x45-St 8. DIN EN x45-St 9. DIN EN x16-St 10. DIN EN x16-St Back

6 6 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Fitting and routing By Mr.Changwat Outline Back

7 7 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Gears By Mr.Changwat Outline 1.spur gear2.Internal spur gear3. rack spur rectangular 4. helical gear5. straight miter gear Back

8 8 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Spring By Mr.Changwat Outline 2.Conical Spring 6.Spring cone 1.Tension spring3.N/A Spring 5.N/A Spring Back

9 9 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Assembly parts By Mr.Changwat Outline 1.Assembly parts 2.Exploded parts Back

10 10 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Outline 1.Assembly & Exploded Back

11 11 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Animator and Finite elements By Mr.Changwat Outline Back

12 12 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University COSMOSXpress By Mr.Changwat Outline Back

13 13 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University COSMOSWork By Mr.Changwat Outline Back

14 14 MECHANICAL ENGINEERING Have you got any question? Eastern Asia University By Mr.Changwat Q&A Summary

15 15 MECHANICAL ENGINEERING ! Thanks you ! Eastern Asia University By Mr.Changwat Summary


ดาวน์โหลด ppt 1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Summary By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google