งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Summary By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Summary By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Summary By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096 Email-Changwat@eau.ac.th MSN-Changwat_c@hotmail.com วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ปรัชญา : วิศวกรที่ดีต้องรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ปณิธาน : มุ่งสร้างบัณทิตเป็นวิศวกรที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

2 2 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Summary By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Outline Design partsAssemblySimulationCommunication Nut bolts, screws Gibs Pins Fittings Gears Springs Universal joint Drawing Animation CosmosXpress CosmosWork CosmosMotion CosmosFlow

3 3 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Blot Nut Socket and Screw drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Outline 1. Blots Standard 1.1 Hex bolt ISO 4014 2. Nuts Standard 2.1 Nut ISO 4032 3. Sockets Standard 3.1 Socket countersunk DIN 7991 3.1 Hexagon Socket DIN 912 4. Studs Standard 4.1 Stud DIN 835-938-939 5. Studs Standard 5.1 Hex Studs DIN 915 Back

4 4 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Gib By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Outline 1. Gib Head Key 1.1 Form A 1.2 Form B 1.3 Radius DIN 6881 1.4 Head DIN 6887 2. Woodruff Key 2.1 Form A DIN 6885 2.2 Form B 2.3 Form C 2.4 Form D 2.5 Form G 2.6 Form E 2.7 Form F 3.DIN 6888 Back

5 5 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University PIN By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Outline Pin 1. ISO 22338-A-8x28 St 2. ISO 8734-A-8x28- St 3. ISO2339-A-8x50-St 4. ISO 8736-A-8x50-St 5. ISO 8737-8x75-St 6. DIN EN 2740-8x45-St 7. DIN EN 28745-8x45-St 8. DIN EN 28744-8x45-St 9. DIN EN 8746-4x16-St 10. DIN EN 28747-4x16-St Back

6 6 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Fitting and routing By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Outline 12 3 4 5 6 7 8 9101112 13 14 15161718 Back

7 7 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Gears By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Outline 1.spur gear2.Internal spur gear3. rack spur rectangular 4. helical gear5. straight miter gear Back

8 8 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Spring By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Outline 2.Conical Spring 6.Spring cone 1.Tension spring3.N/A Spring 5.N/A Spring Back

9 9 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Assembly parts By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Outline 1.Assembly parts 2.Exploded parts Back

10 10 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Drawing By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Outline 1.Assembly & Exploded Back

11 11 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Animator and Finite elements By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Outline Back

12 12 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University COSMOSXpress By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Outline Back

13 13 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University COSMOSWork By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Outline Back

14 14 MECHANICAL ENGINEERING Have you got any question? Eastern Asia University By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Q&A Summary

15 15 MECHANICAL ENGINEERING ! Thanks you ! Eastern Asia University By Mr.Changwat Charoensuk-0-65440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Summary


ดาวน์โหลด ppt 1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Summary By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google