งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
เริ่ม Flow Chart วิเคราะห์ระบบเดิม สำรวจความต้องการผู้ใช้ วิเคราะห์ออกแบบระบบใหม่ ทดสอบระบบใหม่ ปรับปรุงระบบ ทดลองใช้จริง จบการทำงาน

2 ระบบเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
ตัวอย่างระบบที่ออกแบบไว้

3 ระบบเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
Username Password MUTTANA ~~~~~~~~ Login

4 ระบบเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
User Login เลือกสิ่งที่คุณต้องการทำต่อไปนี้ Muttana Logout เบิก-จ่ายพัสดุ เพิ่มบัญชีครุภัณฑ์

5 ระบบเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
เบิก-จ่ายพัสดุ กรุณาเลือกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์ กลับ

6 ระบบเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
รายการวัสดุ เลขที่ จำนวนที่เบิกได้ น้ำยาล้างห้องน้ำ 001/51 20 (ขวด) กาว 002/51 0 (กระป๋อง) ชอร์ก 003/51 20 (กล่อง) ปากกาเคมี 004/51 40 (ด้าม) กระดาษ A4 005/51 20 (รีม) เบิก เบิก เบิก เบิก เบิก กลับ

7 ระบบเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ เลขที่ จำนวนที่เบิกได้ ทีวีสีLG 006/51 0 (เครื่อง) ตู้เก็บเอกสาร 007/51 2 (หลัง) คอมพิวเตอร์ 008/51 1 (ชุด) เครื่องพิมพ์ 009/51 1(เครื่อง) โต๊ะคอมพิวเตอร์ 010/51 เบิก เบิก เบิก เบิก เบิก กลับ

8 ระบบเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
เบิก!! เครื่องพิมพ์ เลขที่009/51 วัน เดือน ปี 12/08/2551 สาเหตุที่เบิก พิมพ์เอกสารประกอบการสอน สถานที่ใช้งาน 2209 จำนวนที่เบิก 1(เครื่อง) ผู้เบิก วารินทร์ อันทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ กลับ บันทึก

9 ระบบเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
บันทึกเรียบร้อย!! วัน เดือน ปี 12/08/ รายการที่เบิก เครื่องพิมพ์ เลขที่009/51 สถานที่ใช้งาน จำนวนที่เบิก 1(เครื่อง) สาเหตุที่เบิก พิมพ์เอกสารประกอบการสอน (………………… ) วารินทร์ อันทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ผู้เบิก (………….....… …..) มัทนา เอกวงศ์ษา เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้บันทึก (……….....…………..) จิราภรณ์ ศรีเมืองคุณ เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้จ่ายพัสดุ พิมพ์ กลับ

10 ระบบเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
วันที่ ชื่อ วัสดุ/ครุภัณฑ์ รุ่น หมายเลขเครื่อง ราคาต่อหน่วย จำนวน ปีงบประมาน สภาพ บันทึกเพิ่ม กลับ

11 ระบบเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
เรียบร้อย!! “เพิ่ม วัสดุ/ครุภัณฑ์ ในบัญชีโดยอัตโนมัติแล้ว” เรียกดู กลับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google