งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลด้านขนาดสินค้า ในระบบ Seller Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลด้านขนาดสินค้า ในระบบ Seller Center"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลด้านขนาดสินค้า ในระบบ Seller Center
Strictly Confidential

2 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ลาซาด้าได้ทำการ เพิ่มเงื่อนไขใหม่เกี่ยวกับการใส่ข้อมูลสินค้าในระบบ ซึ่งจะมีผล ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ข้อมูลเพิ่มเติมที่ ร้านค้าต้องใส่เพิ่มนี้ เป็นข้อมูลด้านขนาดของตัวสินค้า ซึ่งเป็น เงื่อนไขหลักเมื่อมีการสร้าง SKU ใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงค่าขนส่งเพิ่มเติมที่ร้านค้าอาจไม่ได้ คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น

3 สิ่งที่จะเปลี่ยน SKU เดิม
SKU เดิม สินค้าที่ไม่มีข้อมูลด้านขนาด: ร้านค้ามีเวลาถึงวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 ในการใส่ข้อมูลด้านขนาดของสินค้า หลังจากเวลาดังกล่าว สินค้าที่ยังไม่มีข้อมูลด้านขนาดจะถูกนำลงจากระบบ จนกว่าร้านค้าจะใส่ข้อมูลให้ครบและสมบูรณ์ สินค้าที่มีข้อมูลด้านขนาด: ขอความร่วมมือร้านค้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ร้านค้าอาจจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งที่มากขึ้น ซึ่งเป็นผลเสียต่อร้านค้าเอง

4 ขั้นตอนการเข้าแก้ไขข้อมูลในระบบ
1. เข้าสู่ระบบ Seller Center และไปที่ตัวเลือก “สินค้า” 2. เลือก “จัดการสินค้า”

5 3. กดที่เครื่องหมายปากกา เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
4. กดที่ตัวเลือก “แก้ไขข้อมูล”

6 5. กดที่ตัวเลือก “รายละเอียดของสินค้า”

7 6. กดที่ตัวเลือก “ขนาด” ซึ่งเป็นตัวเลือกที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์

8 7. ใส่ข้อมูลขนาดสินค้า : ขนาดของสินค้าที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์
: คือน้ำหนักของตัวสินค้าเท่านั้น ไม่รวมกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ : ความกว้างของสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์ : ความยาวของสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์ : ความสูงของสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์ : คือน้ำหนักของตัวสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์

9 ประเด็นสำคัญ: กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้ง ว่ารูปแบบหน่วยมาตราถูกต้อง (กิโลกรัม, เซนติเมตร )
การใส่ข้อมูลขนาดของสินค้า ต้องใช้หน่วยวัดเป็น เซนติเมตร (ซม.) และน้ำหนักสินค้าต้องใส่หน่วยเป็นกิโลกรัม (กม.) เท่านั้น ในการใส่ข้อมูลตัวเลข ท่านต้องใส่ข้อมูลเป็นจุดทศนิยม และกรุณาใส่หน่วยทศนิยม 2 จุด ตัวอย่าง: *การแปลงหน่วยวัด: 1 มิลลิเมตร => 0.01 1 เซนติเมตร => 1.00 1 เมตร => 10 กรัม => 0.01 100 กรัม => 0.10 1 กิโลกรัม => 1.00 หน่วยที่ใช้กับขนาดสินค้า (ยาวxกว้างxสูง) ใช้หน่วยเป็น เซนติเมตรเท่านั้น กรุณาใส่ข้อมูลโดยไม่ต้องเว้นวรรค!

10 ตัวอย่างการใส่ข้อมูล:
ผิด ถูก เว้นวรรค และ ไม่มีจุดทศนิยม ไม่เว้นวรรค และใช้จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง จุดทศนิยม 1 จุด ไม่มีจุด ทศนิยม จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง จุดทศนิยม 1 จุด

11 Strictly Confidential


ดาวน์โหลด ppt วิธีการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลด้านขนาดสินค้า ในระบบ Seller Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google