งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 สถานะโครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2559 พร้อมจะส่งมอบ 8,112 หน่วย พร้อมจะส่งมอบ 8,112 หน่วย ส่งมอบ 10 โครงการ 1,384 หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้าง จะแล้วเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 สถานะโครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2559 พร้อมจะส่งมอบ 8,112 หน่วย พร้อมจะส่งมอบ 8,112 หน่วย ส่งมอบ 10 โครงการ 1,384 หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้าง จะแล้วเสร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 สถานะโครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2559 พร้อมจะส่งมอบ 8,112 หน่วย พร้อมจะส่งมอบ 8,112 หน่วย ส่งมอบ 10 โครงการ 1,384 หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้าง จะแล้วเสร็จ ปี 2559 4,486 หน่วย โครงการบ้านเอื้ออาทร 6 โครงการ 1,184 หน่วย เริ่มก่อสร้างปี 2559 20,827 หน่วย (รอ ครม. อนุมัติ) เริ่มก่อสร้างปี 2559 20,827 หน่วย (รอ ครม. อนุมัติ) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2557 18 โครงการ 9,133 หน่วย โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2558 (เฟส1) 45 โครงการ 6,089 หน่วย (รอ ครม. อนุมัติ) โครงการอาคารเช่า 14 โครงการ 5,261 หน่วย (รอ ครม. อนุมัติ) โครงการฟื้นฟูเมืองดินแดง 344 หน่วย (รอ ครม. อนุมัติ) หมายเหตุ : ยังไม่รวมโครงการบ้านข้าราชการ แล้วเสร็จ 15 โครงการ 3,302 หน่วย โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2557 (เริ่มสร้างปี 2558 20 โครงการ 7,013 หน่วย) โครงการเคหะชุมชน 6 โครงการ 297 หน่วย โครงการเอื้ออาทร 166 โครงการ 7,815 หน่วย โครงการบ้านยั่งยืน 172 โครงการ 8,112 หน่วย

3 3 1.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย หนองคาย (แยกเวียงจันทร์) 137 หน่วย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น : กรกฎาคม อุดรธานี 292 หน่วย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เฟส1 (112 หน่วย) : กรกฎาคม เฟส2 (180 หน่วย) : กรกฎาคม จันทบุรี 268 หน่วย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เฟส 1 (176 หน่วย) : กรกฎาคม เฟส 2 (92 หน่วย) : กันยายน ชลบุรี (กุฎโง้ง) 216 หน่วย บ้านแฝด 2 ชั้น : สิงหาคม *ชลบุรี (นาจอมเทียน) 15 หน่วย อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น : สิงหาคม 1.1 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ส่งมอบปี 2559 จำนวน 10 โครงการ 1,384 หน่วย *นครสวรรค์ 18 หน่วย อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น : กรกฎาคม พะเยา 158 หน่วย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น : มิถุนายน พิษณุโลก 100 หน่วย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น : กรกฎาคม 1,135 หน่วย * เป็นโครงการหารายได้ ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1 ส่วน 2 99 หน่วย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น : สิงหาคม *ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1 ส่วน 1 81 หน่วย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น : สิงหาคม 216 หน่วย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านแฝด 2 ชั้น 33 หน่วย อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น ลำดับโครงการรูปแบบอาคารหน่วยแล้วเสร็จส่งมอบ ภาคเหนือ 1จ.พะเยาบ้านเดี่ยว 2 ชั้น158 15 เม.ย. 59 มิ.ย. 59 2จ.พิษณุโลก (บึงพระ 2)บ้านเดี่ยว 2 ชั้น100 10 พ.ค. 59 ก.ค. 59 3จ.นครสวรรค์ (นิวมาร์ท)อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น18 18 มี.ค. 59 ก.ค. 59 ภาคตะวันออกเฉียงหนือ 4จ.ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1บ้านเดี่ยว 2 ชั้น81 11 ธ.ค. 59 ส.ค. 59 5จ.ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2บ้านเดี่ยว 2 ชั้น99 13 ส.ค. 59 ส.ค. 59 6จ.หนองคาย (แยกเวียงจันทร์) ส่วนที่ 1บ้านเดี่ยว 2 ชั้น137 12 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 7จ.อุดรธานี (หนองสำโรง) เฟส 1 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 112 19 ธ.ค. 58 ก.ค. 59 เฟส 2180 17 พ.ค. 59 ภาคตะวันออก 8จ.ชลบุรี (กุฏโง้ง)บ้านแฝด 2 ชั้น216 18 ส.ค. 59 ส.ค. 59 9จ.ชลบุรี (นาจอมเทียน)อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น15 18 เม.ย. 59 ส.ค. 59 10จ.จันทบุรี ระยะที่ 3 เฟส 1 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 176 4 มี.ค. 59 ก.ค. 59 เฟส 292 3 พ.ค. 59 ก.ย. 59

4 4 1.2 โครงการบ้านเอื้ออาทร ส่งมอบปี 2559 จำนวน 6 โครงการ 1,367 หน่วย กาญจนบุรี (แก่งเสี้ยน) ระยะที่ 1 492 หน่วย ประชาสำราญ 202 หน่วย ฉะเชิงเทรา (วังเย็น) เฟส 2 94 หน่วย นครราชสีมา (สูงเนิน 2) ส่วนที่ 1 146 หน่วย นครราชสีมา (สูงเนิน 2) ส่วนที่ 2 132 หน่วย 1 2 ลำดับโครงการหน่วยแล้วเสร็จส่งมอบ 1ประชาสำราญ202ธค.58กพ.59 2จ.ฉะเชิงเทรา (วังเย็น) เฟส 294พย.58มค.59 3จ.กาญจนบุรี (แก่งเสี้ยน) ระยะที่ 1492เมย.59มิย.59 4จ.นครราชสีมา (สูงเนิน 2)ส่วนที่ 1146พค.59กค.59 5จ.นครราชสีมา (สูงเนิน 2)ส่วนที่ 2132กค.59กย.59 6จ.อุบลราชธานี (ห้วยคุ้ม)301กย.58ธค.58 จ.นครราชสีมา (สูงเนิน 2) ส่วนที่ 3*118กย.59พย.60 1,367 (6 โครงการ) * แล้วเสร็จปี 2559 ส่งมอบปี 2560 อุบลราชธานี(ห้วยคุ้ม) 301 หน่วย

5 5 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 เริ่มสร้างปี 2558 จำนวน 20 โครงการ 7,013 หน่วย * มีหน่วยแล้วเสร็จปี 2559-2560 พิษณุโลก ( บึงพระ 2) 100 หน่วย ชลบุรี ( นาเกลือ ) ระยะที่ 2 982 หน่วย ชลบุรี (กุฎโง้ง) 360* หน่วย ชลบุรี (นาจอมเทียน) 15 หน่วย อุดรธานี ( หนองสำโรง) 292 หน่วย ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1 ส่วน 2 99 หน่วย ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1 ส่วน 1 209* หน่วย ปทุมธานี (รังสิต คลอง 10/2) 391* หน่วย ปทุมธานี (รังสิตคลอง 10/1) 642 หน่วย นครราชสีมา (ปากช่อง 2) 600 หน่วย หนองคาย (แยกเวียงจันทร์) ส่วนที่ 1 137 หน่วย พะเยา 158 หน่วย สงขลา (หาดใหญ่ - ลพบุรีราเมศวร์) 1,142 หน่วย กระบี่ (กระบี่น้อย) 346 หน่วย สมุทรปราการ (บางพลี ทาวน์โฮม) 15 หน่วย สมุทรปราการ (ประชาอุทิศ) 448 หน่วย พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) 93* หน่วย จันทบุรี ระยะ 3 426 หน่วย ลาดกระบัง 2 ระยะที่ 3/1 ส่วนที่ 1 540 หน่วย นครสวรรค์ (นครสวรรค์ นิวมาร์ท) 18 หน่วย ลำดับโครงการหน่วยวันเริ่มสร้าง-สิ้นสุด ภาคเหนือ 1จ.พะเยา15817เมย.58 - 15เมย.59 2จ.พิษณุโลก ( บึงพระ 2)10018 มีค.58 - 10 พค.59 3จ.นครสวรรค์ (นครสวรรค์ นิวมาร์ท)1825 มีค.58 - 18 มีค.59 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จ.หนองคาย (แยกเวียงจันทร์) ส่วนที่ 1 13717 กย.58 - 12 มิย.59 5จ.อุดรธานี ( หนองสำโรง )29225 มีค.58 - 17 พค.59 6จ.ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1 ส่วน 29920 สค.58 - 13 สค.59 7จ.ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1 ส่วน 1209*20 สค.58 - 11 ธค.59 8จ.นครราชสีมา (ปากช่อง 2)60025 สค.58 - 16 ธค.59 ภาคกลาง 9ลาดกระบัง 2 ระยะที่ 3/1 ส่วนที่ 15408 กย.58 - 3 กค. 59 10จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ)93*16 กค. 58 - 6 พย.59 11จ.ปทุมธานี (รังสิต คลอง 10/2)391*25สค.58 - 16 ธค.59 12จ.ปทุมธานี (รังสิตคลอง 10/1)64229 สค.58 - 18 กพ.60 13จ.สมุทรปราการ (บางพลี ทาวน์โฮม)1525 มิย. 58 - 23 มิย.59 14จ.สมุทรปราการ (ประชาอุทิศ)4488 กย.58 - กพ.60 ภาคตะวันออก 15จ.ชลบุรี ( นาเกลือ ) ระยะที่ 298221 มีค.58 - 10 กย.59 16จ.ชลบุรี (กุฎโง้ง)360*25 สค.58 - 16 พย.59 17จ.ชลบุรี (นาจอมเทียน)1525 เมย.58 - 18 เมย.59 18จ.จันทบุรี ระยะ 342611 มีค.58 - 2 กค.59 ภาคใต้ 19 จ.สงขลา (หาดใหญ่ - ลพบุรีราเม ศวร์) 114225 สค.58 - 14 กพ.60 20จ.กระบี่ (กระบี่น้อย)3468 กย.58 - กพ.60 รวม 20 โครงการ7,013

6 6 หน่วยงาน / คณะกรรม การ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559 พ. ย. 58 ธ. ค. 58 ม. ค. 59 ก. พ. 59 มี. ค. 59 เม. ย. 59 พ. ค. 59 มิ. ย. 59 ก. ค. 59 ส. ค. 59 ก. ย. 59 คณะกรรมก าร การมีส่วน ร่วม กคช. ธนารักษ์ สคร. สำนักงบ ฯ สศช. ครม. การ ก่อสร้าง แบบก่อสร้าง EIA การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลทำ EIA แบบก่อสร้างแปลง G ข้อมูล เบื้องต้น รายงาน EIA คกก. ผู้ชำนาญการ พิจารณา การดำเนินงาน การมีส่วนร่วม ได้ข้อยุติ ( ขนาดห้อง, ค่า เช่า ) จัดทำ TOR ประกาศหาผู้รับจ้าง ลง นาม ใน สัญ ญา หารือเรื่อง ที่ดินรองรับผู้ อยู่อาศัยใหม่ (110 ไร่ ) พื้นที่ พัฒนา ค่าเช่า / เวลา กำหนด รูปแบบ / แนวทาง โครงการ แนว ทางการ พัฒนา / ลงทุน แหล่งเงินทุน กำหนด แหล่งที่มา ของเงินทุน พิจารณา โครงการ สศช. พิจารณา บอร์ด สศช. พิจารณา โครงการ ครม. เห็นช อบ ก่อสร้างอาคาร แรก ( แปลง G) วางศิลา ฤกษ์ แปลง G 18 เดือน พ. ย. - ธ. ค. 58 ธ. ค. 58 ม. ค. 59 ม. ค. – ก. พ. 59 ก. พ.- มี. ค. 59 ก. พ. 59 มี. ค. – พ. ค. 59 มิ. ย. 59 ธ. ค. 58 ธ. ค. 58 – ม. ค. 59 พ. ค. 59 มิ. ย. 59 คกก. สิ่งแวดล้ อม แห่งชาติ กระบวนการที่มีผลกระทบ ที่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานขึ้น (1) ไม่ได้ข้อยุติในการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม (ขนาดห้องและค่าเช่า) (2) การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ข้อยุติ (3) ตามขั้นตอนการพิจารณา EIA ของ สผ. ใช้ระยะ เวลาทั้งสิ้น 75 วัน (เริ่มตั้งแต่ สผ.ตรวจสอบ รายงาน 15 วัน สผ.พิจารณาเสนอความเห็น เบื้องต้น 15 วัน และคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณา 45 วัน) ทั้งนี้ไม่รวมการพิจารณาของ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2. โครงการฟื้นฟูเมืองดินแดง แผนการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

7 7 3. Road Map บ้านรัฐสวัสดิการ ครม. กคช. หน่วยงานต้นสังกัด พม. – กคช. หน่วยงานต้นสังกัด สำรวจความ ต้องการ กคช. และ หน่วยงาน ต้นสังกัด ศึกษา และจัดทำ รายละเอียด โครงการ เสนอขอความเห็น ประกอบการ พิจารณาของ ครม. ความเห็นของ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อ ประกอบการ พิจารณา ของ ครม. งบประมาณ ศึกษา ความเป็นไปได้ ของโครงการ ขอความเห็นชอบ ในการจัดทำ โครงการ ได้รับความ เห็นชอบในการ จัดทำโครงการ วางศิลาฤกษ์และ เริ่มก่อสร้าง พค.59 ความต้องการ ที่อยู่อาศัยของ ข้าราชการ - บ้านหลวง - บ้านเช่าซื้อ ที่ดินเพื่อการ จัดทำโครงการ 1 2 3 4 สศช. สคร. สงป. พ.ย. - ธ.ค.58 เม.ย. 59 ม.ค. – ก.พ. 59 มี.ค. 59 หมายเหตุ : หากต้องจัดทำ EIA ระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นอีก

8 8 4. แนวทางการแก้ปัญหาร้องเรียน 1.ร้องเรียน ผ่าน Call Center/โทรศัพท์ 5. ร้องเรียนผ่านหนังสือ ถึง ผู้ว่าฯ 2.ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน 6. หน่วยงานภายนอก (1300 / 1111) 3.ร้องเรียนผ่าน Internet 7. ร้องเรียนผ่าน ฝ่าย/ศูนย์ 4.ร้องเรียนด้วยตนเอง/ม็อบ แผนระยะสั้น แนวทางการแก้ปัญหา จัดปฐมนิเทศผู้อยู่อาศัยใหม่ มีคู่มือการอยู่อาศัย จัดอบรมพนักงาน Call Center ** จัดระบบ DataBase ปัญหาการ ร้องเรียน** แผนระยะยาว แนวทางการบริหารจัดการ จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมบริหารชุมชน ส่งเสริมความรู้การจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลแนวราบ เพื่อบริหารชุมชน ช่องทางการร้องเรียน

9 9 ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ผู้ร้องเรียน กองสื่อสารและประชาสัมพันธ์ บันทึกเรื่องเข้าระบบบริหาร ข้อร้องเรียน (Complain) ส่งไปยังหน่วยงานที่ รับผิดชอบเพื่อเร่งดำเนินการ แก้ไขปัญหาโดยเร็ว ผู้ร้องแจ้งปัญหาเรื่อง ร้องเรียนผ่าน 7 ช่องทาง ได้แก่ 1. โทรศัพท์/Call center 2. สื่อมวลชน 3. Internet 4. ด้วยตนเอง/ม็อบ 5. หนังสือถึง ผว. 6. หน่วยงานภายนอก ศูนย์ประชาบดี (1300), สำนักนายกรัฐมนตรี (GCC 1111) 7. ฝ่าย/ศูนย์ รับเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รับเรื่องและดำเนินการ ตอบชี้แจงภายใน 3, 5 วันทำการ บันทึกผลการ ดำเนินงาน ผ่านระบบฯ ส่ง สป. แจ้งผลการดำเนินงานพร้อม มติตามผลการดำเนินงาน

10 10 ปริมาณเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยดูแลของการเคหะแห่งชาติ ปี 2557-2559 โครงการที่อยู่อาศัย จำนวนทั้งสิ้น 710,563 หน่วย โครงการที่อยู่อาศัย จำนวนทั้งสิ้น 710,563 หน่วย การเคหะแห่งชาติดูแล โครงการเคหะชุมชน 183,771 หน่วย (380 คก.) โครงการบ้านเอื้ออาทร 278,953 หน่วย (319 คก.) รวม 462,724 หน่วย การเคหะแห่งชาติดูแล โครงการเคหะชุมชน 183,771 หน่วย (380 คก.) โครงการบ้านเอื้ออาทร 278,953 หน่วย (319 คก.) รวม 462,724 หน่วย โครงการที่ได้มอบโอน โครงการแก้ไขอสังหาริมทรัพย์ 258 หน่วย โครงการพิเศษและบริการชุมชน 3,980 หน่วย โครงการเคหะข้าราชการ 50,107 หน่วย โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 845 หน่วย โครงการราชภัฏฯ 2,374 หน่วย โครงการปรับปรุงชุมชนแออัด 190,275 หน่วย รวม 247,839 หน่วย โครงการที่ได้มอบโอน โครงการแก้ไขอสังหาริมทรัพย์ 258 หน่วย โครงการพิเศษและบริการชุมชน 3,980 หน่วย โครงการเคหะข้าราชการ 50,107 หน่วย โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 845 หน่วย โครงการราชภัฏฯ 2,374 หน่วย โครงการปรับปรุงชุมชนแออัด 190,275 หน่วย รวม 247,839 หน่วย ประเด็นปัญหาร้องเรียน จำนวน 1. - สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (กรณีที่ 1) สามารถดำเนินการได้ทันที 89 - สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (กรณีที่ 2) เรื่องที่ซับซ้อนและต้องการประสานงานช่าง/ 79 หน่วยงานภายนอก 2. การจัดระเบียบชุมชน 465 3. - การก่อสร้างอาคาร / โครงการ กรณีที่ 1 ปัญหาทั่วๆไป 69 - การก่อสร้างอาคาร / โครงการ กรณีที่ 2 ปัญหาการส่งมอบโครงการ 129 4. การปฏิบัติงาน หรือ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 115 5. การบริหารงานของบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบดูแลโครงการ 76 รวมทั้งสิ้น 1,022 ประเด็นปัญหาร้องเรียน จำนวน 1. - สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (กรณีที่ 1) สามารถดำเนินการได้ทันที 89 - สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (กรณีที่ 2) เรื่องที่ซับซ้อนและต้องการประสานงานช่าง/ 79 หน่วยงานภายนอก 2. การจัดระเบียบชุมชน 465 3. - การก่อสร้างอาคาร / โครงการ กรณีที่ 1 ปัญหาทั่วๆไป 69 - การก่อสร้างอาคาร / โครงการ กรณีที่ 2 ปัญหาการส่งมอบโครงการ 129 4. การปฏิบัติงาน หรือ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 115 5. การบริหารงานของบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบดูแลโครงการ 76 รวมทั้งสิ้น 1,022 ปริมาณเรื่องร้องเรียน ปีจำนวนเรื่อง% ต่อหน่วยดูแล (462,724 หน่วย) 25575690.12 25583600.07 2559 (ตค.-พย.)930.02 รวม1,0220.22

11 11

12 12 พิษณุโลก (บึงพระ 2) : ส่งมอบ ก.ค. 59 สถานภาพการก่อสร้างโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ที่จะส่งมอบ ปี 2559 พะเยา : ส่งมอบ มิ.ย. 59 ภาคเหนือ นครสวรรค์ (นิวมาร์ท) : ส่งมอบ ก.ค. 59

13 13 สถานภาพการก่อสร้างโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ที่จะส่งมอบ ปี 2559 ภาคตะวันออก จันทบุรี ระยะที่ 3 : ส่งมอบ เฟส 1 ก.ค. 59, เฟส 2 ก.ย. 59 ชลบุรี (นาจอมเทียน) : ส่งมอบ ส.ค. 59 ชลบุรี (กุฏโง้ง) : ส่งมอบ ส.ค. 59

14 14 สถานภาพการก่อสร้างโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ที่จะส่งมอบ ปี 2559 ภาคะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี (หนองสำโรง) : ส่งมอบ ก.ค. 59หนองคาย (แยกเวียงจันทร์) : ส่งมอบ ก.ค. 59 ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1 ส่วน 2 : ส่งมอบ ส.ค. 59 ศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1 ส่วน 1 : ส่งมอบ ส.ค. 59

15 15 หน่วยงาน / คณะกรรม การ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559 พ. ย. 58 ธ. ค. 58 ม. ค. 59 ก. พ. 59 มี. ค. 59 เม. ย. 59 พ. ค. 59 มิ. ย. 59 ก. ค. 59 ส. ค. 59 ก. ย. 59 แผนการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง คณะกรรม การ การมีส่วน ร่วม กคช. ธนารักษ์ สคร. สำนักงบฯ สศช. ครม. การ ก่อสร้าง แบบก่อสร้าง EIA การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลทำ EIA แบบก่อสร้าง แปลง G ข้อมูล เบื้องต้น จัดทำรายงาน EIA คกก. ผู้ชำนาญการ พิจารณา คกก. สิ่งแวดล้ อม แห่งชาติ การดำเนินงาน การมีส่วนร่วม ได้ข้อยุติ ( ขนาดห้อง, ค่า เช่า ) จัดทำ TOR ประกาศหาผู้รับจ้าง ลงนามใน สัญญา หารือเรื่อง ที่ดินรองรับผู้ อยู่อาศัยใหม่ พื้นที่ พัฒนา ค่าเช่า / เวลา กำหนด รูปแบบ / แนวทาง โครงการ แนว ทางการ พัฒนา / ลงทุน แหล่งเงินทุน กำหนดแหล่งที่มา ของเงินทุน พิจารณา โครงการ สศช. พิจารณา บอร์ ด สศช. พิจารณา โครงการ ครม. เห็นช อบ ก่อสร้าง อาคารแรก ( แปลง G) วางศิลา ฤกษ์ แปลง G 18 เดือ น พ. ย. - ธ. ค. 58 ธ. ค. 58 ม. ค. – ก. พ. 59 มี. ค. - เม. ย. 59 พ. ค. – ก. ค. 59 พ. ค. 59 ส. ค. 59 ธ. ค. 58 ธ. ค. 58 – ม. ค. 59 ธ. ค. 58 – ก. พ. 59 ก. ค. 59 ส. ค. 59


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 สถานะโครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2559 พร้อมจะส่งมอบ 8,112 หน่วย พร้อมจะส่งมอบ 8,112 หน่วย ส่งมอบ 10 โครงการ 1,384 หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้าง จะแล้วเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google