งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
อ ดร พรชัย วิสุทธิศักดิ์

2 Model Contract ตัวแบบสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
Model Contract for the International Commercial Sale of Goods Model Contract contains the substantive rules for an international sales contract Influenced by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), widely accepted by lawyers of different traditions and backgrounds Source: International Trade Center,

3 สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
Covering the main rights and obligations of the Parties in contract Four main parts. The first part lays down rules on the Goods: Delivery, price, payment conditions and documents to be provided. The second part governs the remedies of the Seller in case of non-payment at the agreed time; the remedies of the Buyer in case of non-delivery of goods at the agreed time, lack of conformity of goods, transfer of property and legal defects.

4 The third part contains the rules on avoidance of contract and damages − grounds for avoidance of contract, avoidance procedure, effects of avoidance in general, as well as rules on restitution, damages and mitigation of harm. The fourth part contains the standard provisions.

5 Model Contract adopts the CISG

6 การจัดทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ: องค์ประกอบ
PARTIES Goods Delivery Price Payment conditions Documents Non-performance of the Buyer’s obligation to pay the price at the agreed time Non-performance of the Seller’s obligation to deliver the Goods at the agreed time

7 การจัดทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ: องค์ประกอบ
Lack of conformity Transfer of property Avoidance of contract Force majeure – excuse for non-performance Entire agreement – Alteration of the contract Notices Dispute resolution procedure Applicable law and guiding principles

8 ดูตัวแบบสัญญาที่เสนอไว้ให้

9


ดาวน์โหลด ppt สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google