งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Collecting / Grouping / Sorting Data

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Collecting / Grouping / Sorting Data"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Collecting / Grouping / Sorting Data

2 สถิติเริ่มต้นด้วยการจัดเก็บ / จัดกลุ่ม / จัดเรียง
Things carried with me ? สถิติเริ่มต้นด้วยการจัดเก็บ / จัดกลุ่ม / จัดเรียง Collecting Grouping Item จำนวน ปากกาลูกลื่นสีแดง ดินสอเหลา ทอฟฟี่ รูปเพื่อนรัก หวีสีดำ แบงค์ 1000 บัตรเครดิต

3 การจัดลำดับ และการจัดกลุ่ม
การจัดลำดับ คือ การนำสิ่งของที่มีอยู่ทั้งหมดมาจัดลำดับทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

4 การจัดลำดับ และการจัดกลุ่ม
I) การจัดลำดับของ n สิ่ง ที่แตกต่างกันทั้งหมด n P n = n ! (อ่านว่า n factorial) n ! = n (n-1) (n-2)…1 และ 0! = 1 n factorial คือ ผลคูณของเลขจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง n ตัวอย่าง สมมุติมีพยัญชนะ 4 ตัว ก ข ค ง ต้องการจัดลำดับพยัญชนะทั้งหมด จะได้กี่แบบ จากสูตร n P n = n ! 4 P 4 = 4 ! = = 24 แบบ

5 การจัดลำดับ และการจัดกลุ่ม
II) การจัดลำดับของ r สิ่ง จากของทั้งหมด n สิ่ง ที่แตกต่างกัน n P r = n ! / (n-r)! โดยที่ r<n ตัวอย่าง มีพยัญชนะ 4 ตัว ต้องการจัดลำดับเพียง 2 ตัว จะได้กี่แบบ จากสูตร n P r = n ! / (n-r)! 4 P 2 = 4 ! / (4-2) ! = 24/2 = 12 แบบ

6 การจัดลำดับ และการจัดกลุ่ม
III) การจัดลำดับของ n สิ่ง ที่แตกต่างกันบางส่วน, แบ่งได้เป็น k พวกหรือชนิด แต่ละชนิดมีจำนวน n1, n2, n3,…,nk n P n1,n2,n3,..nk = n ! / n1! n2! n3!..nk! ตัวอย่าง จัดลำดับพยัญชนะภาษาอังกฤษ คำว่า BOOK ได้กี่แบบ n = 4 : n1 (B)=1 : n2 (O, โอ) = 2 และ n3 (K) = 1 จากสูตร n P n1,n2,n3,..nk = n ! / n1! n2! n3!..nk! nPn1n2n3 = 4P1,2,1 = 4!/1!2!1! = 12 แบบ

7 การจัดลำดับ และการจัดกลุ่ม
IV) การจัดลำดับแบบวงกลม เช่น การจัดให้คนนั่งโต๊ะกลม = (n-1)! วิธี ตัวอย่าง จัดคน 4 คนนั่งเป็นวงกลม ที่แตกต่างกันทำได้ = (4-1)! = 3! = 6 วิธี

8 Counting / Measuring

9 สถิติสรุปได้ทั้งรูปการนับและการวัด
How much money I have ? สถิติสรุปได้ทั้งรูปการนับและการวัด Counting Item จำนวน 0-50 51-100 >350

10 Counting 0-50 51-100 101-200 201-250 251-300 301-350 >350 จำนวน
Item จำนวน 0-50 51-100 >350 Frequency distribution

11 How much money I have ? Measuring ผลรวม MEAN = จำนวนทั้งหมด
MEAN = ผลรวม จำนวนทั้งหมด

12 Simple Example จงหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลต่อไปนี้ MEAN = 10 = 1080 10 108.0 =

13 ข้อดีและข้อเสียของค่าเฉลี่ย
ข้อดี 1) คำนวณง่ายและอธิบายผลง่าย 2) ค่าทุกค่าถูกนำมาคำนวณ จึงทำให้ผลที่ได้มี ความหมายมากยิ่งขึ้น ข้อเสีย 1) ค่าเฉลี่ยที่ได้อาจจะไม่ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่จริงของ ข้อมูลชุดนั้นๆ 2) ถ้าข้อมูลที่รวบรวมได้มีค่าสูงหรือต่ำผิดปกติ อาจจะ ทำให้ค่าเฉลี่ยผิดปกติด้วย

14

15


ดาวน์โหลด ppt Collecting / Grouping / Sorting Data

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google