งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ภาษาซีเบื้องต้น จัดทำโดย นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ภาษาซีเบื้องต้น จัดทำโดย นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ภาษาซีเบื้องต้น จัดทำโดย นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ http://kruchada.wikispaces.com/

2 โปรแกรมที่รันบนวินโดว์ C/C++, Visual Basic, Delphi โปรแกรมที่ทางานบนเว็บ PHP, ASP, JAVA, Perl, Tcl, C# โปรแกรมฐานข้อมูล Visual Basic, Access, FoxPro, Clipper, dBase, FoxBASE โปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Light Wave, Adobe Flash, Maya โปรแกรมเกม โปรแกรมคำนวณ Excel, Calculator

3  ซอฟต์แวร์ (Software) หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (Computer Program) คือ โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาจาก ภาษาคอมพิวเตอร์และถูกแปลงให้เป็น ภาษาเครื่องเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใด อย่างหนึ่งตามที่เราต้องการ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  System software  Application software

4  เป็นโปรแกรมที่ทำงานเกี่ยวกับระบบ คอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการควบคุม อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกชนิด และจัดตาราง การทำงานทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ ทำงานกับฮาร์ดแวร์ทุกตัวซึ่งก็คือ ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) นั่นเอง ได้แก่ DOS, Windows, Linux, Mac OS, OS/2

5  เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานด้านต่างๆ ซึ่งก็ถูกเขียนขึ้นจากโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น PowerDVD, Windows Media Player, Word, Calculator, SPSS สามารถแบ่งออกได้หลาย ประเภทดังนี้  โปรแกรมพิมพ์งาน  โปรแกรมเกม  โปรแกรมยูทิลิตี้  โปรแกรมมัลติมีเดีย  โปรแกรมสาหรับระบบ  โปรแกรมภาษาสาหรับพัฒนาซอฟต์แวร์

6  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  ภาษาระดับต่ำ ได้แก่ ภาษาเครื่อง และภาษา Assembly  ภาษาระดับสูง ได้แก่ Basic, Pascal, Ada, C, Cobol, Fortran และอื่นๆ  ความแตกต่างระหว่างภาษาระดับสูงและระดับ ต่ำคือ ภาษาระดับต่ำ ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ได้ดีกว่า แต่เขียนยาก และยาวมาก ส่วนภาษาระดับสูงเขียนง่ายเข้าใจง่ายกว่า เพราะใกล้เคียงภาษามนุษย์ แต่มีข้อจากัดใน การควบคุมฮาร์ดแวร์

7  โปรแกรมที่เขียนขึ้นมา ไม่ว่าจะเขียนโดยใช้ อิดิเตอร์ (editor) อะไรก็ตาม จะได้ซอร์สโค้ด (source code) ซึ่งจะเก็บในรูปแฟ้มข้อมูล ซึ่งจะ มีนามสกุลแตกต่างกันไปดังนี้

8

9  คอมไพเลอร์ (compiler)  คอมไพเลอร์จะอ่านโปรแกรมทั้งหมดก่อน เมื่อเจอข้อผิดพลาด ก็จะแจ้งให้แก้ไข แต่ ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ ในโปรแกรม ก็จะ แปลให้เป็นโปรแกรมที่พร้อมจะ ทำงานดังรูป

10

11  อินเตอร์พรีเตอร์ (interpreter) อินเตอร์พรีเตอร์จะอ่านโปรแกรมมาทีละ บรรทัดและทำ ตามคำสั่งแบบบรรทัดต่อ บรรทัดถ้าเจอข้อผิดพลาดโปรแกรม จะ หยุดและแจ้งให้ทราบว่าผิดพลาด  ตัวอย่างเช่นการแปลภาษา HTML

12  เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จ ผ่านการ แปลภาษาแล้วผลที่ได้ก็จะเป็นไฟล์ โปรแกรมที่สามารถนำไปใช้ได้เลย โดย อาจก๊อปปี้ลงดิสก์ไปเปิดที่เครื่องอื่นๆ ได้ ซึ่งจะเป็นไฟล์โปรแกรมแยกจากตัวซอร์ สโค้ดที่เราเขียน ไฟล์โปรแกรมที่ได้นั้น เป็นไฟล์แบบเลขฐานสอง หรือไบนารีไฟล์ (.exe) เรียกว่าเอ็กซีคิวเทเบิ้ลไฟล์ (executable file)

13  C มีต้นกำเนิดมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ ยูนิกซ์ (UNIX)  นำเอาภาษาเครื่องมาใช้ในการพัฒนา โปรแกรมอื่นๆ และพัฒนาเป็น ระบบปฏิบัติการ (OS) และได้สร้างภาษาบี (B) ขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเขียนโปรแกรม ทำได้ง่ายขึ้น ต่อมา Dennis Ritchie จาก Bell Lab ได้นำภาษานี้มาพัฒนาต่อและใช้ ชื่อว่า C เพราะเป็นภาษาต่อจาก B ในยุค นั้นจะทำงานบนยูนิกซ์เป็นส่วนมาก

14  ภาษา C ได้มีการพัฒนาต่อโดยใช้แนวคิด โปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ OOP(Object Oriented Programming)  เกิดภาษาใหม่เรียกว่า “ ซี พลัส พลัส ” (C++)  ภาษาซียังเป็นต้นฉบับให้กับอีกหลายๆ ภาษาในปัจจุบันเช่น Java, C# ( อ่านว่าซี ชาร์ป )  C# คือภาษาที่ออกแบบมาเพื่อทำงานบน แพลตฟอร์ม.NET


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ภาษาซีเบื้องต้น จัดทำโดย นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google