งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวธนิสา กองเพ็ชร 51102010633 SC1ED1 B04 1. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวธนิสา กองเพ็ชร 51102010633 SC1ED1 B04 1. 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวธนิสา กองเพ็ชร 51102010633 SC1ED1 B04 1

2 2

3 3 โปรแกรม Benefit Document 2000 เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการ ด้านการบริหาร และจัดเก็บ เอกสารต่างๆ อาทิเช่น หนังสือ สัญญา, เอกสารโครงการ, โฉนดรูปภาพ, แคตตาล๊อค, กรมธรรม์, ใบเสนอราคา, ใบส่งของ, แผนที่, เอกสารทาง บัญชี, นามบัตร ฯลฯ เข้าเครื่อง คอมพิวเตอร์

4 นางสาวธนิสา กองเพ็ชร 51102010633 SC1ED1 B04 4

5 5 โปรแกรมนี้จะจำลองรูปแบบในการ จัดเก็บ เหมือนกับการจัดเก็บเอกสาร กระดาษในตู้เอกสาร โดยผู้ใช้งาน สามารถเพิ่มตู้ ลิ้นชัก และเอกสารใน แฟ้มเอกสารได้ด้วยตัวเองอย่างไม่จำกัด

6 นางสาวธนิสา กองเพ็ชร 51102010633 SC1ED1 B04 6 สามารถค้นหาเอกสารได้ง่าย เพียง พิมพ์ชื่อเอกสารที่มีการสร้างไว้ใน รายการค้นหา (Search) จะได้เอกสารที่ ต้องการทันที และยังสามารถนำเอกสาร ที่จัดเก็บมาอ่านบนจอภาพได้ มีฟังก์ชั่น ช่วยในการขีดเส้นใต้, ระบายสีเพื่อเน้น ข้อความที่ต้องการ และสามารถพิมพ์ สำเนาเอกสารที่เก็บ ออกทาง เครื่องพิมพ์ได้ทันที

7 นางสาวธนิสา กองเพ็ชร 51102010633 SC1ED1 B04 7 ผู้ใช้งานสามารถนำเอกสารเข้าไปเก็บใน เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยวิธีอ่าน เอกสารหรือรูปภาพจากเครื่อง SCANNER* หรือการนำเอา แฟ้ม (File) รูปภาพ, File ข้อมูลที่มีอยู่บน Windows มาเก็บเข้าระบบจัดเก็บเอกสารได้ทันที ระบบสามารถจัดเก็บรูปภาพได้ทั้งภาพสี และขาว - ดำ พร้อมทั้งมีระบบรักษาความ ปลอดภัย หรือระบบรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปดูเอกสารที่สำคัญได้...

8 นางสาวธนิสา กองเพ็ชร 51102010633 SC1ED1 B04 8 ช่วยให้สะดวกในการค้นหาเอกสารต่างๆ ป้องกันต้นฉบับ สูญหาย ประหยัด ค่าใช้จ่าย ลดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร

9 นางสาวธนิสา กองเพ็ชร 51102010633 SC1ED1 B04 9 - โปรแกรมนี้สามารถจัดเก็บได้ทั้ง เอกสาร ภาพสีและขาวดำ - มีความปลอดภัยสูงในการจัดเก็บ เอกสาร

10 นางสาวธนิสา กองเพ็ชร 51102010633 SC1ED1 B04 10 เป็น Software ประเภท freeware

11 นางสาวธนิสา กองเพ็ชร 51102010633 SC1ED1 B04 11 THAIWARE :: Benefit Document 2000 ( โปรแกรม... รายการ Google Groups สำหรับ Benefit Document 2000

12 นางสาวธนิสา กองเพ็ชร 51102010633 SC1ED1 B04 12 จัดทำโดย นางสาวธนิสา กองเพ็ชร 51102010633 SC1ED1 B04


ดาวน์โหลด ppt นางสาวธนิสา กองเพ็ชร 51102010633 SC1ED1 B04 1. 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google