งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารบรรณ (E-Document System) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารบรรณ (E-Document System) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารบรรณ (E-Document System) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2 เตรียมเอกสารสำหรับระบบ E-doc

3 การสร้างไฟล์ PDF From Document File (ex. Word, PowerPoint)
From Scanner From Other (Webpage, Picture, Etc.)

4 การรวมไฟล์ PDF Combine (Merge Multiple File To Single File.)

5 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์ PDF
Insert Page Delete Page Rotate Page Counterclockwise 90 degrees Clockwise 90 degrees 180 degrees สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 การทำงานของระบบหลัก 1 ลงทะเบียนหนังสือรับ 2 ลงทะเบียนหนังสือส่ง
3 การส่งต่อเอกสาร 4 ลงทะเบียนคำสั่ง 5 ลงทะเบียนประกาศ 6 การเก็บหลักฐานประกันคุณภาพ

7 สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในเวอร์ชั่นใหม่
สามารถ Login ด้วย Username,Password ที่ใช้ในการเข้า Internet ภายในมหาวิทยาลัย ระบบจะมีความรวดเร็วขึ้นเนื่องจากใช้ Software ที่ทันสมัยมาช่วยในการพัฒนา สามารถแนบไฟล์เอกสารได้มากกว่าเดิม แยกเมนูให้เห็นเด่งชัดขึ้น ระบบค้นหาจะสามารถค้นหาได้สมบูรณ์มากขึ้น ระบบส่งกลับต้นทางช่วยในกรณีที่ส่งข้อมูลผิด สามารถดูรายการส่งอย่างละเอียด สามารถเก็บหนังสือไว้เพื่อประกันคุณภาพได้

8 วิธีการเข้าใช้งานครั้งแรก
เปิด Internet Browser ขึ้นมาและพิมพ์ ลงในช่อง address แล้วกด Enter จะพบกับหน้า Login ให้ทำการเข้าระบบด้วย Username,Password ที่เคยเข้าใช้งานระบบเวอร์ชั่นเก่าหรือ

9 Login

10 ทำความรู้จักกับ Menu ต่างๆ
Inbox รวมรายการหนังสือรับทั้งหมดที่เข้ามาในระบบ Sentbox รวมรายการส่งหนังสือทั้งหมด หนังสือค้าง รายการหนังสือที่ยังไม่ถึงหัวหน้างานแต่ละหน่วย หนังสือรับ รายการหนังสือรับที่สามารถลงทะเบียนได้จากเมนูนี้ หนังสือส่ง รายการหนังสือส่งที่สามารถลงทะเบียนได้จากเมนูนี้ ประกาศ รายการประกาศที่สามารถประกาศได้จากเมนูนี้ คำสั่ง รายการคำสั่งที่สามารถประกาศได้จากเมนูนี้ ประกันคุณภาพ รายการหนังสือที่มีไว้เพื่อประกันคุณภาพ

11 Inbox

12 Sentbox

13 หนังสือค้าง

14 หนังสือรับ

15 หนังสือรับ (ต่อ)

16 หนังสือส่ง

17 หนังสือส่ง (ต่อ)

18 ประกาศ

19 ประกาศ (ต่อ)

20 คำสั่ง

21 คำสั่ง (ต่อ)

22 ประกันคุณภาพ เราสามารถเก็บเรื่องที่รับเข้ามาเอามาไว้ในส่วนของเมนูประกันคุณภาพได้

23 ประกันคุณภาพ (ต่อ)

24 รายละเอียดของเอกสาร เมื่อเราคลิ้กดูรายละเอียดของเอกสารจะเจอหน้าตาคล้ายๆกัน

25 รายละเอียดของเอกสาร (ต่อ)

26 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

27 การส่งต่อเอกสาร

28 การส่งต่อเอกสาร (ต่อ)

29 การส่งต่อเอกสาร (ต่อ)

30 การเพิ่มผู้รับเอกสาร
เวลาส่งเอกสารนั้นเราต้องเลือกผู้รับซึ่งสามารถทำได้ด้วยการพิมพ์ชื่อผู้รับโดยตรง หรือเลือกใช้การค้นหาหรือการเวียนเพื่อช่วยในการเพิ่มผู้รับเอกสาร สามารถทำได้ 3 วิธีตามด้านล่าง

31 การเพิ่มผู้รับเอกสาร (ต่อ)
กรณีเลือกเพิ่มผู้รับแบบวิธีที่ 2

32 END


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารบรรณ (E-Document System) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google