งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KKUMIS การติดตั้งระบบ KKUMIS. KKUMIS คลิกขวาที่ My Computer เลือก Map Network Drive…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KKUMIS การติดตั้งระบบ KKUMIS. KKUMIS คลิกขวาที่ My Computer เลือก Map Network Drive…"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KKUMIS การติดตั้งระบบ KKUMIS

2 KKUMIS คลิกขวาที่ My Computer เลือก Map Network Drive…

3 KKUMIS จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Map Network Drive พิมพ์ \\10.101.120.222\kkumis ลง ในช่อง Folder:\\10.101.120.222\kkumis เลือกเช็กบอกซ์ที่ช่อง Reconnect at logon แล้วคลิก Finish

4 KKUMIS หากยังไม่เคยบันทึก User Name มาก่อนจะ ปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Connect to orasmb.kku.net ให้ใส่ User name: opmis และ Password: opmisopmis แล้วเลือกเช็กบ็อกซ์ Remember my password คลิก ok ดังรูป

5 KKUMIS ไปที่ My computer จะมี Network Drive ที่ชื่อ kkumis on 'KKU-FMIS Software CD (10.101.120.222)’ ให้ดับเบิลคลิกที่ Network Drive ดังกล่าว

6 KKUMIS ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ ORACLE

7 KKUMIS ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Setup_Winnt_C เพื่อ ทำการติดตั้ง KKUMIS หมายเหตุ * - ระบบปฏิบัติการ Windows 2000, XP, Vista ใช้ไฟล์ Setup_Winnt_C - ระบบปฏิบัติการ Windows 95, 98, ME ใช้ ไฟล์ Setup_Win98_C

8 KKUMIS จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Open File – Security Warning ให้คลิก RUN

9 KKUMIS จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ ดังภาพนี้

10 KKUMIS จากนั้นจะมีไดอะล็อกบ็อกซ์ Open File – Security Warning ขึ้นมา ให้คลิก RUN

11 KKUMIS จะมีไดอะล็อกบ็อกซ์ Registry Editor ขึ้นมา ให้คลิก Yes คลิก OK

12 KKUMIS จะกลับไปที่ไดอะล็อกบ็อกซ์ กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป จะปรากฏไอคอน ที่เดสก์ทอป

13 KKUMIS ไป Drive ที่เคย Map Network ครั้งแรก ( ในที่นี้ คือ Drive Z: ) เลือกโฟลเดอร์ Change_ip

14 KKUMIS ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ WinXP หมายเหตุ * - ระบบปฏิบัติการ Windows 2000, XP, Vista ใช้ไฟล์ winXP - ระบบปฏิบัติการ Windows 95, 98, ME ใช้ ไฟล์ win98

15 KKUMIS จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Open File – Security Warning ให้คลิก RUN

16 KKUMIS จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ ดังภาพนี้ กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

17 KKUMIS กลับไปที่โฟลเดอร์ Change_ip Copy ไฟล์ W39mc ไปเก็บไว้ที่ C:\WINDOWS\Fonts

18 KKUMIS กลับไปที่หน้า Desktop

19 KKUMIS

20 ไปที่เดสก์ทอป ดับเบิลคลิกที่ไอคอน เพื่อเข้าสู่ระบบ KKUMIS จะปรากฏ หน้าจอ คลิก RUN

21 KKUMIS จะปรากฏหน้าจอ เลือก KKU50 คลิก OK แล้วจะปรากฏ หน้าจอดังรูปต่อไปนี้

22 KKUMIS ใส่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้วคลิก Logon จากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบ KKUMIS


ดาวน์โหลด ppt KKUMIS การติดตั้งระบบ KKUMIS. KKUMIS คลิกขวาที่ My Computer เลือก Map Network Drive…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google