งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268 1 ซอฟต์แ วร์ ที่ น่าสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268 1 ซอฟต์แ วร์ ที่ น่าสนใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. ส. วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268 1 ซอฟต์แ วร์ ที่ น่าสนใจ

2 น. ส. วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268 2

3 3 โปรแกรม Benefit Document 2000 เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการ ด้านการบริหาร และจัดเก็บ เอกสารต่างๆ อาทิเช่น หนังสือ สัญญา, เอกสารโครงการ, โฉนดรูปภาพ, แคตตาล๊อค, กรมธรรม์, ใบเสนอราคา, ใบส่งของ, แผนที่, เอกสารทาง บัญชี, นามบัตร ฯลฯ เข้าเครื่อง คอมพิวเตอร์

4 น. ส. วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268 4

5 5 โปรแกรมนี้จะจำลองรูปแบบในการ จัดเก็บ เหมือนกับการจัดเก็บเอกสาร กระดาษในตู้เอกสาร โดยผู้ใช้งาน สามารถเพิ่มตู้ ลิ้นชัก และเอกสารใน แฟ้มเอกสารได้ด้วยตัวเองอย่างไม่จำกัด

6 น. ส. วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268 6 สามารถค้นหาเอกสารได้ง่าย เพียง พิมพ์ชื่อเอกสารที่มีการสร้างไว้ใน รายการค้นหา (Search) จะได้เอกสารที่ ต้องการทันที และยังสามารถนำเอกสาร ที่จัดเก็บมาอ่านบนจอภาพได้ มีฟังก์ชั่น ช่วยในการขีดเส้นใต้, ระบายสีเพื่อเน้น ข้อความที่ต้องการ และสามารถพิมพ์ สำเนาเอกสารที่เก็บ ออกทาง เครื่องพิมพ์ได้ทันที

7 น. ส. วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268 7 ผู้ใช้งานสามารถนำเอกสารเข้าไปเก็บใน เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยวิธีอ่าน เอกสารหรือรูปภาพจากเครื่อง SCANNER* หรือการนำเอา แฟ้ม (File) รูปภาพ, File ข้อมูลที่มีอยู่บน Windows มาเก็บเข้าระบบจัดเก็บเอกสารได้ทันที ระบบสามารถจัดเก็บรูปภาพได้ทั้งภาพสี และขาว - ดำ พร้อมทั้งมีระบบรักษาความ ปลอดภัย หรือระบบรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปดูเอกสารที่สำคัญได้...

8 น. ส. วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268 8 ช่วยให้สะดวกในการค้นหาเอกสารต่างๆ ป้องกันต้นฉบับ สูญหาย ประหยัด ค่าใช้จ่าย ลดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร

9 น. ส. วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268 9 - โปรแกรมนี้สามารถจัดเก็บได้ทั้ง เอกสาร ภาพสีและขาวดำ - มีความปลอดภัยสูงในการจัดเก็บ เอกสาร

10 น. ส. วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268 10 เป็น Software ประเภท freeware

11 น. ส. วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268 11 THAIWARE :: Benefit Document 2000 ( โปรแกรม... รายการ Google Groups สำหรับ Benefit Document 2000


ดาวน์โหลด ppt น. ส. วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268 1 ซอฟต์แ วร์ ที่ น่าสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google