งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน phpMyAdmin เพื่อจัดการ ฐานข้อมูล MySQL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน phpMyAdmin เพื่อจัดการ ฐานข้อมูล MySQL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน phpMyAdmin เพื่อจัดการ ฐานข้อมูล MySQL

2 ระบบฐานข้อมูล MySQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่รองรับ ระบบฐานข้อมูลภาษา SQL ซึ่ง เป็นภาษาที่ใช้สร้างฐานข้อมูลที่ เข้าใจง่าย ซึ่งเหมาะสำหรับ องค์กร หรือบุคคลทั่วไป ที่มี ความต้องการใช้ฐานข้อมูลขนาด เล็กและปานกลาง อีกทั้งเป็น freeware และรองรับ ระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux

3 phpMyAdmin เป็น application ที่พัฒนา ให้ใช้งาน MySQL ได้ ง่ายขึ้น ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งทีละ บรรทัด แต่ใช้ผ่าน user interface ซึ่งเป็น graphic

4 วิธีใช้งาน phpMyAdmin เปิด Web Browser ขึ้นมา พิมพ์ http://localhost หรือ http://localhost http://127.0.0.1

5

6 Username: root Password: 12345

7

8

9 การสร้างฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล “register”

10 เลือกภาษา เป็น tis620_th_ci เพื่อให้กรอกข้อมูลที่เป็น ภาษาไทยได้

11

12 ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลชื่อ “register”

13

14 วิธีการสร้างตาราง “userinfo” ข้อมูลผู้ใช้ จำนวน 7 field

15

16

17 ชนิดของข้อมูล ?

18

19 กำหนด primary key

20

21 การแทรก field ในตาราง

22

23

24

25

26

27 การเพิ่มข้อมูลใน ตาราง ให้เลือกตาราง แล้วคลิกที่ Tab “ แทรก ”

28

29

30 พิม พ์ ข้อ มูล

31 ภาษา SQL

32 เปิดดูข้อมูลที่เพิ่มเข้า ไปในตาราง

33 แก้ไขข้อมูลใน ตาราง

34 คลิกที่รูป หน้า record ที่ต้องการแก้ไข

35

36

37

38 การลบข้อมูลใน ตาราง ( แทรกข้อมูลในตารางอีก 1 record ก่อน ค่อยลบ )

39 คลิกที่รูป หน้า record ที่ต้องการลบ

40

41

42 การลบตาราง

43 คลิกเลือกฐานข้อมูล register

44 คลิกปุ่ม ที่ตารางที่ ต้องการลบ

45

46

47 การลบ ฐานข้อมูล

48 คลิกแท็บ

49

50 Assignment ฝึกสร้างฐานข้อมูลใหม่ สร้างตารางเหมือนเดิม แต่ให้กรอกข้อมูลอย่าง น้อย 10 record


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน phpMyAdmin เพื่อจัดการ ฐานข้อมูล MySQL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google