งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน phpMyAdmin เพื่อจัดการฐานข้อมูล MySQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน phpMyAdmin เพื่อจัดการฐานข้อมูล MySQL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน phpMyAdmin เพื่อจัดการฐานข้อมูล MySQL

2 ระบบฐานข้อมูล MySQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่รองรับระบบฐานข้อมูลภาษา SQL ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สร้างฐานข้อมูลที่เข้าใจง่าย ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กร หรือบุคคลทั่วไป ที่มีความต้องการใช้ฐานข้อมูลขนาดเล็กและปานกลาง อีกทั้งเป็น freeware และรองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux

3 phpMyAdmin เป็น application ที่พัฒนาให้ใช้งาน MySQL ได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งทีละบรรทัด แต่ใช้ผ่าน user interface ซึ่งเป็น graphic

4 วิธีใช้งาน phpMyAdmin
เปิด Web Browser ขึ้นมา พิมพ์ หรือ

5

6 Username: root Password: 12345

7

8

9 การสร้างฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล “register”

10 เลือกภาษา เป็น tis620_th_ci เพื่อให้กรอกข้อมูลที่เป็นภาษาไทยได้

11

12 ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลชื่อ “register”

13

14 วิธีการสร้างตาราง “userinfo” ข้อมูลผู้ใช้ จำนวน 7 field

15

16

17 ชนิดของข้อมูล ?

18

19 กำหนด primary key

20

21 การแทรก field ในตาราง

22

23

24

25

26

27 การเพิ่มข้อมูลในตาราง ให้เลือกตาราง แล้วคลิกที่ Tab
“แทรก”

28

29

30 พิมพ์ข้อมูล

31 ภาษา SQL

32 เปิดดูข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปในตาราง

33 แก้ไขข้อมูลในตาราง

34 คลิกที่รูป หน้า record ที่ต้องการแก้ไข

35

36

37

38 (แทรกข้อมูลในตารางอีก 1 record ก่อน ค่อยลบ)
การลบข้อมูลในตาราง (แทรกข้อมูลในตารางอีก 1 record ก่อน ค่อยลบ)

39 คลิกที่รูป หน้า record ที่ต้องการลบ

40

41

42 การลบตาราง

43 คลิกเลือกฐานข้อมูล register

44 คลิกปุ่ม ที่ตารางที่ต้องการลบ
คลิกปุ่ม ที่ตารางที่ต้องการลบ

45

46

47 การลบฐานข้อมูล

48 คลิกแท็บ

49

50 Assignment ฝึกสร้างฐานข้อมูลใหม่ สร้างตารางเหมือนเดิม
แต่ให้กรอกข้อมูลอย่างน้อย 10 record


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน phpMyAdmin เพื่อจัดการฐานข้อมูล MySQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google