งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : น.ส. ชิดชนก เพชรหนู ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด V residence อาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : น.ส. ชิดชนก เพชรหนู ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด V residence อาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : น.ส. ชิดชนก เพชรหนู ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด V residence อาคาร B สรุปรายงานการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2558

2 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความเรียบร้อยอาคาร ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบอาคารชุด

3 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความเรียบร้อยอาคาร บริเวณภายในห้องนิติบุคคลของอาคาร

4 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ด้านหน้าล็อบบี้ของอาคาร

5 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ล็อบบี้ของอาคาร

6 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด แม่บ้านเช็ดทำความสะอาดลิฟต์ของอาคาร

7 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความปลอดภัย ของอาคาร นิติบุคคลทำการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน และเครื่องมือ ดับเพลิงในพื้นที่ส่วนกลางประจำเดือน

8 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD แม่บ้านได้ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารที่มีเศษใบไม้ และกิ่งไม้ตก ด้านการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : สภาพแวดล้อมอาคาร

9 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD มีช่างเข้ามาติดตั้งเครื่องซักผ้าจำนวน 1 ถัง ในห้องซักล้าง บริเวณอาคารบี ด้านการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : นำเครื่องซักผ้ามา ติดตั้ง

10 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ช่างบริษัท แอล เอริเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตรวจเช็คลิฟต์ประจำเดือนมิถุนายน ด้านการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ดูแลระบบลิฟต์ ประจำเดือนมิถุนายน 2558

11 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : งานบำรุงรักษา บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด (UNIPEST) ให้ช่างเข้ามาฉีดยากำจัด มดและแมลงบริเวณรอบอาคาร

12 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD สรุปรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน อาคารชุด V residence อาคาร B ยังไม่ได้ทำงบฯเนื่องจากว่างบฯ ยังไม่ได้โอนมาให้นิติบุคคลค่ะ

13 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านตามมติคณะกรรมการ ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการ

14 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านสนับสนุนจากบริษัท พันไอยรา จำกัด : แก้ไข ซ่อมแซม ช่าง PPM เข้ามาติดตั้งมิตเตอร์น้ำมิตเตอร์ไฟเพื่อใช่กับ เครื่องผ้าหยอดเหรียญ

15 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านสนับสนุนจากบริษัท พันไอยรา จำกัด : มีช่างเข้ามาติดผ้าม่านในห้อง ติดตั้งผ้าม่าน

16 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านสถิติค่าน้ำประปา สถิติค่าน้ำประปานิติบุคคลอาคารชุดวี เรสสิเดนซ์ พายัพ อาคารบี ตั้งแต่เดือน มกราคม ธันวาคม 2558

17 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านสถิติค่าไฟฟ้า สถิติค่าไฟฟ้านิติบุคคลอาคารชุดวี เรสสิเดนซ์ พายัพ อาคารบี ตั้งแต่เดือน มกราคม ธันวาคม 2558


ดาวน์โหลด ppt MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : น.ส. ชิดชนก เพชรหนู ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด V residence อาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google