งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

English for tourism Presentation to Teacher Jantana Khamanukul English 42206 Kanchananukroh School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "English for tourism Presentation to Teacher Jantana Khamanukul English 42206 Kanchananukroh School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 English for tourism Presentation to Teacher Jantana Khamanukul English 42206 Kanchananukroh School

2 POY LUANG FESTIVAL

3 This festival comes from two local words are "pory" means celebrate and "luang" means big or huge, therefore, "pory-luang" means a big or huge celebration.

4 Poy Luang is held from February to May ( the 5 th month-the 8th month of the north ). After harvest season ( begining to Summer season )

5 people have enough money to make merit. This is a northern Thai term for a "Grand Celebration" (after the the region place such as Bhot, Viharn and a priest's bed was built or renovated),

6 every village will have one. It will last, perhaps, for 3-7 days during which each village household will participate with offerings to the local temple

7 And they will set a procession with musical instruments such as a gong, a tomtom, cymbals, small cup-shaped cymbals and play along with dancers to the celebrated temple. Afterwards, there is a contest for offerings of each area too.

8

9 VOCABULARY

10 Vocabulary meaning Held ถือจับ การยึด สิ่งที่ยึดไว้ Harvest ฤดูกาลเก็บเกี่ยว Merit ความดีเลิศ คุณงามความ ดี บุญกุศล Region บริเวณ ส่วน แทบดินแดน ภูมิภาค Priest พระสงฆ์ บาทหลวง Renovated ทำใหม่ ปรับปรุง ซ่อมแซม Procession ขบวนแห่ Participate ร่วมกระทำ มีส่วนร่วม Household กลุ่มคนที่อยู่ในที่เดียวกัน

11 DONE BY On.usa Kasemsan NO.8 Kulika Roaeopart NO.10


ดาวน์โหลด ppt English for tourism Presentation to Teacher Jantana Khamanukul English 42206 Kanchananukroh School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google