งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะเภสัชศาสตร์ 5502 Centrifuge Beckman, Avanti -JE M00210-1/53 CentrifugeBeckman, Optima L-80xp M00633-1/49 Centrifuge Tomy, MX305 M00390-5/55 Centrivap.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะเภสัชศาสตร์ 5502 Centrifuge Beckman, Avanti -JE M00210-1/53 CentrifugeBeckman, Optima L-80xp M00633-1/49 Centrifuge Tomy, MX305 M00390-5/55 Centrivap."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะเภสัชศาสตร์ 5502 Centrifuge Beckman, Avanti -JE M00210-1/53 CentrifugeBeckman, Optima L-80xp M00633-1/49 Centrifuge Tomy, MX305 M00390-5/55 Centrivap Labconco, M00284-(1-4)/54 HPLC Water, Alliance M-00545-(1-22)/54 Centrifuge Beckman, Allergra X15R M00211-1/53 Balance (4) Sartorius M00396-1/53 Balance (2) Sartorius M00396-13/53 pH meter Beckman M00380-3/53 Stirrer M00360-13/53 Hot plate M00360-24/53 NanoDrop Thermo M00285-(1-5)/53 HPLC Water, Fluorescense M-00545-(1-22)/54 Electrophoresis BioRad M00313-(6,8)/54 Water bath Memmert, WNB45 M00362-1/53 Centrifuge Beckman, M18 M00226-5/53 Homogenizer M-00292-(1-6),(9-11)/56 Microwave Sharp M00313-14/54 Shaker Rocker M00313-11/54 Gel Document BioRad, M00315-(1-7)/54 PCR Thermo cycler M00313-1/54 Heat block Boekel M-00248-5/53 Refrig. centrifuge Beckmann/X30R M-00369-4/55 Real-time PCR ABI/7500 fast M00258-(7-10)/57

2 คณะเภสัชศาสตร์ 5503 Fume hood M ฝักบัว M Autoclave Hirayama, HV110 M00248-1/53 Hot air oven Memmert, UFE 600 M00361-3/53 Hot air oven Memmert, UFE 500 M00360-6/53 Sonicator Bandelin M00172-2/56 Hot air oven Memmert, UFE 500 M00360-7/53 เครื่องลดปริมาณสารละลายแบบ อัตโนมัติโดยใช้แก๊สไนโตรเจน M-00425-15/53

3 คณะเภสัชศาสตร์ Centrifuge Beckman Allergra X15R M-00369-3/55 5513 Microscope Nikon/Eclip55i M-00436-(1-5)/55 เครื่องชั่ง 2 แขน M-00369-11/55 Fume hood M Imaging microscope Nikon/Niu M-00284-(1-2)/56 Confocal microscope Carl Zeiss/LSM800 M-00392-(1-4)/58 Imaging microscope Carl Zeiss/Axio M-00392-8/58 Imaging microscope Carl Zeiss/Axio M-00392-7/58 Imaging microscope Carl Zeiss/Axio M-00392-6/58 Imaging microscope Carl Zeiss/Axio M-00392-5/58 Bioflux M-00571-1/57 Invert microscope Nikon/TiU M-00571-2/57

4 คณะเภสัชศาสตร์ 5515 Freezer -80 Thermo Science, Forma 900series M-00523-6/55 Freezer -80 Thermo Science, Forma 900series M-00359-2/53 Freezer -20 Sanyo M-00359-6/53

5 คณะเภสัชศาสตร์ 5516 CO2 incubator Sanyo MCO M-00425-2/53 Microscope Nikon, M00410-1.2/50 Biosafety Labconco M00370-2/53 Balance (4) Sartorius M00396-5/53 Biosafety Esco (cyto) M-00410-1.3/50 Balance (2) Sartorius M00396-16/53 Heat block BOEKEL M-00315-6/54 CO2 incubator Thermoscien M-00370-1/53 Refrig.Centrifuge Beckman Coulter/ Allegra –X30R M-00369-4/55 เครื่องชั่ง 2 แขน M-00369-7/55


ดาวน์โหลด ppt คณะเภสัชศาสตร์ 5502 Centrifuge Beckman, Avanti -JE M00210-1/53 CentrifugeBeckman, Optima L-80xp M00633-1/49 Centrifuge Tomy, MX305 M00390-5/55 Centrivap.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google