งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การสร้าง Curve และ Feature จุดประสงค์ของเนื้อหา นักศึกษาต้องมีความรู้ และเข้าใจคำสั่ง Curve และ Feature ได้ถูกต้อง นักศึกษาสามารถใช้คำสั่งในการสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การสร้าง Curve และ Feature จุดประสงค์ของเนื้อหา นักศึกษาต้องมีความรู้ และเข้าใจคำสั่ง Curve และ Feature ได้ถูกต้อง นักศึกษาสามารถใช้คำสั่งในการสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การสร้าง Curve และ Feature จุดประสงค์ของเนื้อหา นักศึกษาต้องมีความรู้ และเข้าใจคำสั่ง Curve และ Feature ได้ถูกต้อง นักศึกษาสามารถใช้คำสั่งในการสร้าง Curve และ Feature ได้ถูกต้อง นักศึกษาสามารถออกแบบ และเขียนแบบ ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่กำหนดให้โดยใช้คำสั่ง Curve และ Feature ได้ถูกต้อง รายวิชา 551311 ระบบ อัตโนมัติของ CAD/CAM

2 การสร้าง Curve คำสั่ง Line คำสั่ง Arc คำสั่ง Circle คำสั่ง Fillet คำสั่ง Trim คำสั่ง Extend คำสั่ง การแก้ไขเส้น การใช้ชุดคำสั่ง Basic Curve

3 Curve ( ต่อ ) คำสั่ง Rectangle คำสั่ง Polygon คำสั่ง Ellipse คำสั่ง Chamfer

4 การสร้าง Feature พื้นฐาน คำสั่ง Block คำสั่ง Cylinder คำสั่ง Cone คำสั่ง Sphere

5 การสร้าง Form Feature คำสั่ง Extrude คำสั่ง Revolve Body คำสั่ง Sweep along Guide คำสั่ง Tube คำสั่ง Hole คำสั่ง Boss คำสั่ง Pocket คำสั่ง Pad คำสั่ง Slot คำสั่ง Groove


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การสร้าง Curve และ Feature จุดประสงค์ของเนื้อหา นักศึกษาต้องมีความรู้ และเข้าใจคำสั่ง Curve และ Feature ได้ถูกต้อง นักศึกษาสามารถใช้คำสั่งในการสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google