งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Transport incubator ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Transport incubator ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Transport incubator ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย
04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

2 หลักการปฏิบัติในneonatal transport : STABLE
Sugar and Safe care Temperature Airway Blood pressure Lab work ; CBC Emotional support 04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

3 Thermoregulation

4 Heat balance Extraneous sauce Perspiration environment 1. Conduction
Heat supply Heat production Heat loss Extraneous sauce Perspiration environment 1. Conduction 2. Convection 3. Radiation 4. evaporation Metabolic activities

5 Body surface area 7% 9.5% 35% 20% 21% 8.5% 32% 15.5% neonate adult

6 Mechanisms of heat loss
1. Conduction Transfer of heat between two solid objects in direct contact

7 Mechanisms of heat loss
Transfer of heat between a solid surface (the infant) and air flow 2. Convection

8 Mechanisms of heat loss
Transfer of heat between solid surfaces that are not in direct contact 3. Radiation

9 Mechanisms of heat loss
4. Evaporation through the energy used in the conversion of water to its gaseous state

10 Neutral thermal environment (NTE)
Environmental temperature contribute to lowest oxygen consumption of the newborn

11 The effect of environmental temperature on oxygen consumption
Range of thermal neutrality Chemical Regulation Inevitable Body Cooling Thermoregulatory Range Inevitable body Heating Death From Cold Death From Heat Metabolic rate Oxygen Consumption Maximal Metabolism Decreasing Body Temperature Increasing Body Temperature Body Temperature 37°C

12 Neutral thermal environment(NTE)

13 Drager ti 500 : LR, OR 04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

14 Drager ti 500 Globetroter : +transport ventilator
04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

15 Atom 808 bulit-in -O2 analyzer - Pulse oximeter 04/01/56
พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

16 คุณสมบัติสำคัญ ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้แบบอัตโนมัติ
มีการติดตามวัดอุณหภูมิผิวหนัง ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ กระแสตรง หรือ แบตเตอรี่ 4 คล่องตัวในการเคลื่อนย้าย 5 ปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย : มีที่ยึดตัวทารก 04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

17 คุณสมบัติสำคัญ 6. Built-in medical equipment : IV pole
: monitor, pulse oximeter : transport ventilator : syringe pump 7 Double wall hood : ใสเห็นทารกชัดเจนทุกทิศทาง : ป้องกัน – เสียง , heat loss 8. Arm port , door panel 5-6 ทาง มี head door 9. เลื่อนเบาะออกด้านศีรษะได้ 04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

18 System overview Temperature control preset : 36±0.5 °C
maximum : 39±0.5 °C : shut off : high temperature alarm 04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

19 System overview alarm Alarm ทุกครั้งที่เปิดสวิตซ์
1 high temperature : incubator temp > 39±0.5 °C , shut off 2 sensor : short or open circuit, reset itself 3 high heater temperature : heater temp > 77 °C , shut off 4 Air flow : fan inteller stop rotating or missing 5 Low DC 6 Power failure 04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

20 ข้อควรคำนึง อุปกรณ์ที่รบกวน air flow = รบกวนความแม่นยำของค่าอุณหภูมิที่แสดง เช่น O2 box, alter airflow - temp uniformity - temp variability - skin temp - ความสัมพันธ์ของค่าที่แสดงกับอุณหภูมิจริงที่กลาง เบาะ 04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

21 Battery 1 คงอุณหภูมิต่างของที่setในตู้และภายนอก25°C 1 อัน 90 นาที
2 อัน 180 นาที “ต้อง charge เต็ม” 2 อายุใช้งาน 200 complete charge/discharge cycles minimum 3 เวลาชาร์จ 10 ช.ม. จากfull discharge ต่อแบตเตอรี่ 1 อัน 04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

22 คุณสมบัติด้านสมรรถนะ
Mattress air velocity(5 point 4 “ above mattress) < 20cm/sec CO2 level < 0.5% if air of 4% CO2 flow 750ml/min 4” above mattress O2conc 21-58% , achieve in 40 min if flow 6 LPM noise < 60 dBa with ambient noise ≤ 50 dBa Temp display correlate with actual temp ≤ 1°C 04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

23 Temperature spec - maintain differential temp(ambient and set point) up to 25°C per battery in 90 min 21.5± 1.5 ถึง 38 °C เพิ่ม ลด ทีละ 0.1 °C Rise time 30 min Variability, uniformity 1°C Over shoot 2°C 04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

24 Precaution : high temp alarm : air temp not infant
: อย่าเปิดตู้ทิ้งไว้ขณะมีเด็ก, actual air tempอาจ<ค่าจริง : ห้ามปิดสวิตซ์ ถ้ามีทารกอยู่ : filter สกปรก – CO2 คั่ง : ยึดถังออกซิเจนให้แน่น : ระวังตู้ล้ม หรือ หลุดเลื่อน - accessories tray weight load<7kg - O2 cylinder ยึดอยู่ในที่ให้ดี - เข็น เลี้ยวให้ระวัง 04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

25 ทิศทางของลม 04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

26 :sensor alarm – sensor หลุด ไม่ได้เสียบ - ถ้า+high temp alarm = ช็อต
วิธีใช้ :sensor alarm – sensor หลุด ไม่ได้เสียบ - ถ้า+high temp alarm = ช็อต 04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

27 Range of temperature(°C)
การตั้งอุณหภูมิ = neutral thermal environment(NTE) Age and weight Range of temperature(°C) 0-6 hr 6-12 hr 12-24 hr < 1200 g 34.0 – 35.4 33.5 – 34.4 33.3 – 34.3 32.2 – 33.8 31.8 – 33.8 >2500 and 36wk 31.1 – 33.8 31.0 – 33.7 04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ

28 Rewarm from hypothermia
: set incubator temp >body temp 1 degree C q min 04/01/56 พ.ญ.บุษกร แต้ศิริ


ดาวน์โหลด ppt Transport incubator ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google