งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot 187 300 CIP บทบาทของวิศวกรเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot 187 300 CIP บทบาทของวิศวกรเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot 187 300 CIP บทบาทของวิศวกรเคมี

3 187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot วิศวกรเคมี process and production research and development administration design consulting Maintenance project management-construction environmental engineering education product engineering quality control งานอื่นๆ

4 187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot วิศวกรเคมี SCIENCE ECONOMICMax yields (with low cost per unit of production) CHEMICAL ENGINEERING

5 187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot วิศวกรเคมี Mass & energy balance Fluid mechanics for chemical engineering Thermodynamics for chemical engineering Heat transfer for chemical engineering Mass Transfer Unit I & II & III Engineering Materials Engineering Economic

6 187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot กระบวนการทางเคมี BATCH ( แบบกะ ) Continuous ( แบบต่อเนื่อง ) จำเป็นต้องมี computer control Laboratory Works Pilot plant Industrial Process

7 187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot Flowchart ขั้นตอนการสกัดน้ำมันปาล์มแบบมาตรฐาน ที่ใช้ถังตกจมร่วมกับ เครื่องเหวี่ยง แยกแบบ 2 วัฏภาค

8 187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot Flowchart SUGAR PROCESS

9 187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot เครื่องมือประมวลผลข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์ เครื่องมือแสดงผล (indicating instruments) เครื่องมือบันทึก (recording instruments) เครื่องมือควบคุม แสดงผลและบันทึก (indicating/recording and controlling instruments) Engineering Instruments &Equipments ANALOG DIGITAL


ดาวน์โหลด ppt 187 300 Chemical Industrial Process, Chemeng, KKU, Mm.Thabuot 187 300 CIP บทบาทของวิศวกรเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google