งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อดี ข้อเสีย ของ ค่าเงินบาทอ่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อดี ข้อเสีย ของ ค่าเงินบาทอ่อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อดี ข้อเสีย ของ ค่าเงินบาทอ่อน
AJ.2 : Satit UP

2 ข้อดี ค่าเงินบาทอ่อน

3 ผลดีของค่าเงินบาทอ่อน
1. เป็นผลดีต่อการส่งออก-ขายได้ง่ายขึ้น ( ราคาสินค้าส่งออกไทยในตลาดโลกมีราคาถูกลง ) 2. ผู้ส่งออกได้กำไร (จากการเปลี่ยนจากเงินดอลลาร์มาเป็นเงินบาทในตอนที่ขายสินค้าให้ต่างประเทศ) 3. นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในไทยมากขึ้น (น่าลงทุน --- > เสมือนต้นทุนในการลงทุนน้อยลง)

4 ข้อเสีย ค่าเงินบาทอ่อน

5 ผลเสียของค่าเงินบาทอ่อน
1. ซื้อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศแพงขึ้นจากเดิมมาก (อะไรก็ตามที่นำเข้าจากต่างประเทศจะซื้อในราคาที่แพงขึ้น) 2. เที่ยว + เรียนในต่างประเทศใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้น

6 ผลเสียของค่าเงินบาทอ่อน
3. หนี้ของภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่กู้จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น (เพราะเวลาชำระก็ต้องชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ เช่น กู้มา 1 ดอลล่าร์สหรัฐ = 30 บาท >>> ต่อมาเงินบาทอ่อนค่าลง <<< ชำระคืน 1 ดอลล่าร์สหรัฐ = 35 บาท 4. คนไทยไปลงทุนในต่างประเทศน้อยลง (การที่คนไทยนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ --- > เสมือนมีต้นทุนที่สูงขึ้น)


ดาวน์โหลด ppt ข้อดี ข้อเสีย ของ ค่าเงินบาทอ่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google