งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ถนนคนเดินตรอกโรงยา (ร้านโรตีกรอบ) จัดทำโดย นางสาวชื่นนภา บัวเทศ เลขที่ 22 นางสาวปัทมาภรณ์ ทัพศิริ เลขที่ 26 นางสาวสุณิสา ส่วนบุญ เลขที่ 35 นางสาวอภิญญา เครือบโสภา เลขที่ 38 เสนอ คุณครูจงรัก เทศนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ.เมือง จ. อุทัยธานี

2 ประวัติความเป็นมาของตรอกโรงยา
ตรอกโรงยา ในอดีตนั้นกลุ่มคนจีนมีการตั้งขบวนการอั้งยี่โดยมีเถ้าแก่ซอยนี้เป็นผู้นำชาวจีนในสมัยนั้นและได้สร้างโรงยาฝิ่นเป็นสถานที่สูบฝิ่นอย่างถูกกฎหมายในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงคราม ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ 2500 ถูกสั่งให้ปิดลงในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โรงยาฝิ่นจำต้องปิดตัวลงตามคำสั่งของทางการ แต่นั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นด้านอาหารการกินบนถนนสายนี้ ยุคนั้นที่นี่มีของกินอร่อยๆขึ้นชื่ออยู่มากมาย

3 จุดประสงค์ของการก่อตั้งถนนคนเดินตรอกโรงยา
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวอุทัยธานี เพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของคนในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อเปิดเป็นแหล่งจับจ่ายซื้อของที่เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อดูการแสดงดนตรีของเด็กรุ่นใหม่ เช่น การเล่นดนตรีสากล ดนตรีไทย ฯลฯ

4 กิจกรรมในถนนคนเดินตรอกโรงยา
เล่นดนตรีสากล วาดรูป - ระบายสี ตักปลา ส่องพระ เล่นดนตรีไทย

5 ร้านค้าในถนนคนเดินตรอกโรงยา
ร้านค้าส่วนมากจะขายพวกอาหาร และขนมหวาน รองลงมาคือพวกของฝากหรือของเล่นขนาดเล็กๆ

6 ประวัติเจ้าของร้านโรตีกรอบ
ชื่อ : นางสาวธิดาพร อิสลาม (ดาว) อายุ : 17 ปี วันเกิด : 25 เมษายน พ.ศ.2537 การศึกษา : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 - โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึง 3 - โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ถึง 6 - โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ขณะนี้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เหตุผลที่ขายโรตีกรอบ : - ทางบ้านประกอบอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว - หารายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว

7 วัสดุ – อุปกรณ์ในการทำโรตีกรอบ
กะทะ ไม้นวดแป้ง แป้งสำหรับทำโรตี น้ำเปล่า น้ำตาล น้ำมัน

8 วิธีการทำโรตีกรอบ 1.เตรียมวัสดุ - อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการทำโรตีกรอบ คือ แป้ง น้ำมัน กระทะ ไม้นวดแป้ง ตะหลิว น้ำเปล่า 2.นำแป้งผสมกับน้ำ และนำมานวดด้วยไม้นวดแป้ง 3.เมื่อนวดเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีแล้วนำมานวดใหม่ 4.นำแป้งที่นวดเสร็จแล้วไปทอดในกระทะ 5.เมื่อทอดเสร็จแล้วนำมาโรยน้ำตาล พร้อมขาย

9 สินค้า (โรตีกรอบ) ราคา 1 ชิ้น ชิ้นละ 7 บาท ถ้าซื้อ 3 ชั้น ราคา 20 บาท
ต้นทุน : ในแต่ละสัปดาห์ 300 บาท กำไร (ไม่หักทุน) : 700 บาทต่อสัปดาห์

10 แหล่งอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google