งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การฉลุกระดาษงานมงคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การฉลุกระดาษงานมงคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การฉลุกระดาษงานมงคล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การฉลุกระดาษงานมงคล

2 ประวัติการฉลุกระดาษ  ในอดีตงานฉลุกระดาษเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่เน้นการใช้เทคนิคการพับกระดาษ        โดยจะพับกระดาษว่าว   แล้วตัดด้วยกรรไกร    แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาขั้นตอน      การผลิตงานออกมา   เป็นการใช้สิ่วซึ่งมีหลากหลายรูปแบบทั้ง   สิ่วตรง    สิ่วโค้ง         แทนการตัดด้วยกรรไกร   และใช้เทคนิคการเย็บกระดาษว่าวเข้าด้วยกันเพื่อสะดวก      ในการตอกลวดลายลบนกระดาษ    นอกจากนี้  ยังพัฒนาการใช้ที่รองกระดาษ       จากไม้อัดธรรมดาก็กลายเป็นเขียงแทน    เพื่อสะดวกแก่การตอกรวมไปถึง      เรื่องลวดลายก็เช่นกัน ได้มีการพัฒนาลวดลายต่างๆขึ้นเพื่อให้เหมาะในทุกโอกาส      ทุกประโยชน์ใช้สอยดังนั้น   งานฉลุกระดาษจึงควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อให้อยู่คู่กับ       คนไทย ตราบนานเท่านาน

3 ผู้ประกอบการ ชื่อ นายสำอาง พึ่งครุฑ อายุ 64 ปี
ชื่อ    นายสำอาง    พึ่งครุฑ อายุ    64 ปี ที่อยู่     7/1 ม.3 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่่าง จ.อุทัยธานี การศึกษา   จบชั้นป.4 เบอร์โทรศัพท์     อาชีพ   อาชีพหลัก การทำนา     อาชีพเสริม งานฉลุกระดาษ แรงบันดาลใจ    คุณปู่เริ่มทำงานฉลุกระดาษตั้งแต่ตอนเด็ก   เพราะคุณปู่เป็นคนที่ชอบศิลปะมาตั้งแต่เล็กๆจึงทำให้มีความสนใจเป็นพิเศษ

4 กระบวนการผลิต วัสดุอุปกรณ์ กระดาษว่าว สิ่ว สำหรับฉลุกระดาษ
ที่เย็บกระดาษ กรรไกร ลายสำหรับฉลุกระดาษ ค้อน เขียง ปากกา

5 รูปวัสดุอุปกรณ์

6 ขั้นตอนการผลิต พับกระดาษว่าวให้มีขนาดเป็น1/4 ของกระดาษแผ่นใหญ่
 นำมาซ้อนกัน โดยใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บติดกันไว้ประมาณ  12 แผ่น โดยให้สีขาวอยู่บน และต้องคละสี นำแบบลายที่ต้องการ วาดสอดลงในกระดาษว่าวสีขาวแผ่นแรก และใช้ปากกาวานลายตามแบบลายลงกระดาษว่าว ทำการฉลุกระดาษโดยใช้ค้อนและสิ่วตอกตามลายที่วาดไว้โดยใช้เขียงรอง แกะลวดเย็บกระดาษออก  นำกระดาษว่าวสีอื่นๆกลับมาไว้ด้านหน้าแทนสีขาวเพื่อความสวยงาม  เย็บกระดาษเืพื่อตรึงกระดาษไว้ไม่ให่กระดาษเคลื่อนในเวลาตัด ทำสร้อยตีน   โดยใช้กรรไกรตัดที่ปลายของชิ้นงานสูงประมาณ 8-10 เซ็นติิเมตร  ตามความเหมาะสม   สำเร็จออกมาเป็นชิ้นงานพร้อมส่งจำหน่าย

7 รูปขั้นตอนการผลิต

8 ข้อมูลทางการตลาด ราคา : ชิ้น โหลละ15บาท
ราคา : ชิ้น โหลละ15บาท สถานที่จัดจำหน่าย : ร้านตั้งหยงจั๊ว บริเวณวัดใหม่จันทาราม จ.อุทัยธานี

9 ประโยชน์ ใช้ประดับตกแต่งในงานมงคล  ได้แก่  งานบวช  งานแต่งงาน  งานบุญพิธีต่างๆ 

10 คณะผู้จัดทำ นายวรวุฒิ จินะชัย ม. 6/3 เลขที่ 10
นายวรวุฒิ จินะชัย ม. 6/3 เลขที่ 10 นายชวิศยศชัยพงศ์ ม. 6/3 เลขที่ 13 นางสาวจิรวัฒน์ สวรรคโลก ม.6/3 เลขที่ 18 นางสาวดวงกมล ส้มทอง ม.6/3 เลขที่ 38

11 แหล่งอ้างอิง - คุณปู่สำอาง พึ่งครุฑ - คุณย่าสมหมาย พึ่งครุฑ
- คุณปู่สำอาง       พึ่งครุฑ - คุณย่าสมหมาย  พึ่งครุฑ -


ดาวน์โหลด ppt ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การฉลุกระดาษงานมงคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google