งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AcuLearn กับงานบริการด้านการ เรียนการสอน กองเทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AcuLearn กับงานบริการด้านการ เรียนการสอน กองเทคโนโลยี สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AcuLearn กับงานบริการด้านการ เรียนการสอน กองเทคโนโลยี สารสนเทศ

2 ระบบบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการ สอน มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ 1. ระบบการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ระยะไกลด้วยโปรแกรม AcuConference เป็นการใช้งานโปรแกรม AcuConference ในการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ ระยะไกล โดยให้ที่ห้องใช้งานการเรียนการสอนติดตั้งโปรแกรม AcuConference และเข้ามายังลิ้งค์วิดีโอการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ระยะไกล ทำการแชร์หน้า จอคอมพิวเตอร์ไว้ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปที่ลิ้งค์ที่ใช้งานการบันทึกบันทึกหน้า จอคอมพิวเตอร์ระยะไกล แล้วทำการบันทึกวิดีโอด้วยโปรแกรม AcuConference เมื่อ ทำการเรียนการสอนเสร็จ ทำการตัดต่อและสามารถอัพโหลดวิดีโอขึ้นเครื่อง SERVER ได้ทันที แล้วส่งลิ้งค์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำไปเผยแพร่ให้นักศึกษา มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ 1. ระบบการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ระยะไกลด้วยโปรแกรม AcuConference เป็นการใช้งานโปรแกรม AcuConference ในการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ ระยะไกล โดยให้ที่ห้องใช้งานการเรียนการสอนติดตั้งโปรแกรม AcuConference และเข้ามายังลิ้งค์วิดีโอการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ระยะไกล ทำการแชร์หน้า จอคอมพิวเตอร์ไว้ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปที่ลิ้งค์ที่ใช้งานการบันทึกบันทึกหน้า จอคอมพิวเตอร์ระยะไกล แล้วทำการบันทึกวิดีโอด้วยโปรแกรม AcuConference เมื่อ ทำการเรียนการสอนเสร็จ ทำการตัดต่อและสามารถอัพโหลดวิดีโอขึ้นเครื่อง SERVER ได้ทันที แล้วส่งลิ้งค์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำไปเผยแพร่ให้นักศึกษา

3 ระบบบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการ สอน รูปภาพแผนผังระบบบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน MUC- NET ห้องเรียนห้องบริการผลิตสื่อ (Record+ Edit)

4 ระบบบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการ สอน รูปภาพการติดตั้งอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงสำหรับใช้บันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน

5 ระบบบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการ สอน 2 ระบบการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ตามอัธยาศัยด้วยโปรแกรม AcuConference เป็นการใช้งานโปรแกรม AcuConference ในการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย ตัวของผู้สอนเองในห้องที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยติดตั้งโปรแกรม AcuConference แล้วเข้ามายังลิ้งค์วิดีโอการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ระยะไกล ทำ การกดปุ่มบันทึกที่โปรแกรม AcuConference แล้วย่อโปรแกรมไว้และสามารถเริ่ม การเรียนการสอนได้ทันที เมื่อสอนเสร็จต้องกดปุ่มหยุดบันทึกและอัพโหลดไฟล์วิดีโอ ไปยังเครื่อง SERVER จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและทำการตัดต่อวิดีโอ แล้วอัพโหลดไฟล์วิดีโอนั้นใหม่ แล้วส่งลิ้งค์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำไปเผยแพร่ให้ นักศึกษา 2 ระบบการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ตามอัธยาศัยด้วยโปรแกรม AcuConference เป็นการใช้งานโปรแกรม AcuConference ในการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย ตัวของผู้สอนเองในห้องที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยติดตั้งโปรแกรม AcuConference แล้วเข้ามายังลิ้งค์วิดีโอการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ระยะไกล ทำ การกดปุ่มบันทึกที่โปรแกรม AcuConference แล้วย่อโปรแกรมไว้และสามารถเริ่ม การเรียนการสอนได้ทันที เมื่อสอนเสร็จต้องกดปุ่มหยุดบันทึกและอัพโหลดไฟล์วิดีโอ ไปยังเครื่อง SERVER จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและทำการตัดต่อวิดีโอ แล้วอัพโหลดไฟล์วิดีโอนั้นใหม่ แล้วส่งลิ้งค์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำไปเผยแพร่ให้ นักศึกษา

6 ระบบบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการ สอน รูปภาพแผนผังระบบบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน MUC- NET ห้องเรียน (Record) ห้องบริการผลิตสื่อ (Edit)

7 ระบบบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการ สอน รูปภาพการใช้งานระบบบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ด้วย โปรแกรม AcuConference

8 Thank You


ดาวน์โหลด ppt AcuLearn กับงานบริการด้านการ เรียนการสอน กองเทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google