งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดือนมิถุนายน. 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 191 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดือนมิถุนายน. 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 191 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เดือนมิถุนายน

2 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 191 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ “ หมอทาง ” บน เว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท ( หน่วยงานที่จัดส่งคลิปมายังกลุ่ม ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ) จำนวน 48 ครั้ง การดำเนินรายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” ณ วันที่ 21 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2555 การดำเนินรายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” ณ วันที่ 21 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2555

3 ผลการดำเนินการเผยแพร่ รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1- 18 และสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัด ผลการดำเนินการเผยแพร่ รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1- 18 และสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัด เดือน ผลดำเนินการ เผยแพร่ รายการวิทยุ พ. ค. ๕๕ มิ. ย. ๕๕ ๑๔๘ ครั้ง ๑๙๑ ครั้ง

4 ประมวลภาพการดำเนินรายการ วิทยุ “ หมอทาง ”

5 จบการนำเสนอ กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สำนักฝึกอบรม


ดาวน์โหลด ppt เดือนมิถุนายน. 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 191 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google