งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดือน พฤศจิกาย น. 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 262 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดือน พฤศจิกาย น. 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 262 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เดือน พฤศจิกาย น

2 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 262 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ “ หมอทาง ” บน เว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท ( หน่วยงานที่จัดส่งคลิปมายังกลุ่ม ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ) จำนวน 36 ครั้ง การดำเนินรายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” ณ วันที่ 21 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2555 การดำเนินรายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” ณ วันที่ 21 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2555

3 ผลการดำเนินการเผยแพร่ รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 และสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัด ผลการดำเนินการเผยแพร่ รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 และสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัด เดือน ผลดำเนินการ เผยแพร่รายการ วิทยุ ต. ค. ๕๕ พ. ย. ๕๕ 260 ครั้ง 262 ครั้ง

4 จบการนำเสนอ กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สำนักฝึกอบรม


ดาวน์โหลด ppt เดือน พฤศจิกาย น. 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 262 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google