งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การเงิน การคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การเงิน การคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การเงิน การคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗

2 รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ลำดับ ที่ รายการ % เบิกจ่าย สะสมสิ้น ไตรมาส 3 % เบิกจ่าย ของ หน่วยงาน ณ เดือน พฤษภาค ม 2557 1 งบประมาณ ภาพรวม 7043.53 2 งบลงทุน 7029.56

3

4

5

6 หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งงบ ทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2557 รพ. ภูกระดึง รพ. ภูกระดึง รพ. นาแห้ว รพ. นาแห้ว รพ. สต. ห้วยป่าน รพ. สต. ห้วยป่าน ( ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557)

7 เปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยบริการ กับงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ (จาก WEB PLANFIN)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การเงิน การคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google