งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Scenario of West Nile. การตรวจยืนยันเชื้อ West Nile Real time RT-PCR มนุษย์ม้านกยุง EDTA Blood / Serum ซากนกตัวยุง CSFCloacal swab.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Scenario of West Nile. การตรวจยืนยันเชื้อ West Nile Real time RT-PCR มนุษย์ม้านกยุง EDTA Blood / Serum ซากนกตัวยุง CSFCloacal swab."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Scenario of West Nile

2 การตรวจยืนยันเชื้อ West Nile Real time RT-PCR มนุษย์ม้านกยุง EDTA Blood / Serum ซากนกตัวยุง CSFCloacal swab

3 การส่งตรวจเชื้อไวรัส West Nile สิ่งส่งตรวจจากมนุษย์ ส่งตรวจที่สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ( สวส.) โดยผ่านทาง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ( ศวก.) ประจำพื้นที่ สิ่งส่งตรวจจากสัตว์ ส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพ สัตว์แห่งชาติ ( สสช.) โดยผ่านทางศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตวแพทย์ ( ศวพ.) ประจำภาค

4 การสอบสวนโรค / รายงาน ฝ่ายเวชกรรมสังคม รพ. พื้นที่ งานควบคุมโรค สสอ./ สสจ. รพ. ปศอ./ ปศจ. ศวก. สวส. Lab ภูมิภาค / ศวพ. สสช. ทำการเก็บ ตัวอย่าง จากผู้ป่วย ประสานง าน ทำการเก็บ ตัวอย่างจากสัตว์ สำนักระบาด วิทยา สำนักควบคุมและ บำบัดโรคสัตว์ ทีมสอบสวนโรค Zoonosis ประสานง าน


ดาวน์โหลด ppt Scenario of West Nile. การตรวจยืนยันเชื้อ West Nile Real time RT-PCR มนุษย์ม้านกยุง EDTA Blood / Serum ซากนกตัวยุง CSFCloacal swab.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google