งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Abilities.  Where are they?  Why are they there?  What objects can you see around them?  On the island.  The boat capsized.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Abilities.  Where are they?  Why are they there?  What objects can you see around them?  On the island.  The boat capsized."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Abilities

2  Where are they?  Why are they there?  What objects can you see around them?  On the island.  The boat capsized.

3  ให้นักเรียนจับคู่ช่วยกันเขียนคำถาม ของผู้หญิงในภาพ คู่ละ 2 คำถาม เขียนลงใน sheet  ให้นักเรียนศึกษา Language focus หน้า 10 ถึงวิธีการถาม - ตอบ เพื่อขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ความสามารถ เฉพาะตัว (ability) ของบุคคล แล้ว แต่งประโยคสนทนาถาม - ตอบ 5 คำถาม - คำตอบ เขียนลงในสมุด

4  อ่านตาม  อ่านพร้อมกัน  Where are the speakers?  In a shop  Do they know each other?  เขียนคำแปลไทยของบทสนทนา ลงในสมุด


ดาวน์โหลด ppt Abilities.  Where are they?  Why are they there?  What objects can you see around them?  On the island.  The boat capsized.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google