งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WHERE DOES IT GO?.  รับ sheet หน้า 33..... ตรวจสอบ ความหมายคำศัพท์  Where is the lamp?  It’s on the bookcase.  Where are the wine glasses?  They’re.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WHERE DOES IT GO?.  รับ sheet หน้า 33..... ตรวจสอบ ความหมายคำศัพท์  Where is the lamp?  It’s on the bookcase.  Where are the wine glasses?  They’re."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WHERE DOES IT GO?

2  รับ sheet หน้า 33..... ตรวจสอบ ความหมายคำศัพท์  Where is the lamp?  It’s on the bookcase.  Where are the wine glasses?  They’re on the floor near the sofa.  ให้นักเรียนย้ายของในภาพจากการฟัง โดยดูตัวอย่างการโยงสิ่งของในภาพ เช่น  Pick up the pillow and put it on the sofa.  Take the camera and put it on the bookcase, next to the lamp.

3  ให้นักเรียนฟังประโยคคำสั่งจากซีดี บันทึกเสียง ทีละประโยค แล้วย้ายสิ่งของ ตามคำสั่งโดยทำเครื่องหมาย X บนตำแหน่ง ที่วางใหม่แล้วโยงเส้นจากตำแหน่งเดิม ให้ นักเรียนฟัง 2 ครั้ง

4  ตรวจสอบคำสั่งบนจออีกครั้งแล้วย้าย สิ่งของให้เรียบร้อย  1.Pick up the magazines and put them on the desk.  2.Take the wine glasses and put them on the coffee table.  3.Pick up the DVD and put it under the TV.  4.Take the camera and put it on the bookcase, between the lamp and the fireplace.

5  5.Pick up the photo album and put it on the coffee table.  6.Pick up the sunglasses and put them on the desk.  7.Pick up the pillow from the floor and put it on the sofa.  8.Take the chess set and put it next to the lamp on the bookcase, on the left.

6  นักเรียนฟังประโยคใน Exercise 2 ซึ่งจะพูด ถึงสิ่งของที่วางที่ใหม่แล้ว..... ให้ทำ เครื่องหมายวงกลม ลงในข้อ 1-8... ว่า true หรือ false  เฉลย  1)true  2)true  3)false  4)false  5)false  6)false  7)true  8)false

7  งาน 2… ดูตำแหน่งสิ่งของใหม่ในภาพแล้ว แต่งประโยคถาม - ตอบลงด้านหลัง sheet ด้วยสิ่งของต่าง ๆ เช่น  1. Where do the magazines go?  They go on the desk.  2.The wine glasses  3.The DVD  4.The camera  5.The photo album  6.The sun glasses  7.The pillow  8.The chess set  ระวังการใช้ do, does, They, It กับสิ่งของที่ เป็นพหูพจน์และเอกพจน์  งานพิเศษ 2… เลือก pronoun จากแถว แนวนอน ช่องละ 3 คำเพื่อแต่งประโยค รวม 24 ประโยค ลงด้านหลัง sheet


ดาวน์โหลด ppt WHERE DOES IT GO?.  รับ sheet หน้า 33..... ตรวจสอบ ความหมายคำศัพท์  Where is the lamp?  It’s on the bookcase.  Where are the wine glasses?  They’re.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google