งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน
กิจกรรมสะสมการอ่าน LOGO

2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน
กิจกรรม ประดิษฐ์ตุงล้านนา LOGO

3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน
กิจกรรม เปิดหน้าต่างพจนานุกรม LOGO

4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน
กิจกรรมอ่านฉลาด ค้นสนุก กับสารานุกรมไทย LOGO

5 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน
กิจกรรม ประกวดคำขวัญห้องสมุด LOGO

6 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม ณ วัดศาลาไชย ตำบลศาลา วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน ณ โรงเรียนบ้านดอนธรรม ตำบลใหม่พัฒนา วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม ณ วัดป่าเหียง ตำบลลำปางหลวง วันอังคารที่ 16 มิถุนายน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา ตำบลท่าผา วันพุธที่ 24 มิถุนายน ณ โรงเรียนไหล่หินวิทยา ตำบลไหล่หิน วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2552 ณ เทศบาลตำบลนาแก้ว ตำบลนาแก้ว วันพุธที่ 26 สิงหาคม ณ วัดวังพร้าว ตำบลวังพร้าว Company Logo

7 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ Company Logo

8 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ Company Logo

9 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
กิจกรรมจัดรายการวิทยุ เพื่อเผยแพร่ความรู้ สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่น FM MHz R-radio Network วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา รายการ กศน. เพื่อนเรียนรู้ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา – น. รายการห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา ธนาคารความรู้ ทุกวันศุกร์ เวลา – น. Company Logo

10 กิจกรรมสำรวจภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ และศึกษาแหล่งเรียนรู้
LOGO กิจกรรมสำรวจภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ และศึกษาแหล่งเรียนรู้

11 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปี สำหรับสถานศึกษาสังกัด สำนักงาน กศน. วันที่ 23 มีนาคม 2552 – 3 เมษายน 2552 กิจกรรมการจัดทำประวัติศาสตร์ชุมชน กิจกรรมหนังสือสู่ประตูบ้าน (ส่งเสริมการอ่านในชุมชน) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนภาษาไทย (สอนภาษาไทย) กิจกรรมเล่าเรื่อง/นิทาน อ่านหนังสือนิทาน กิจกรรมค่ายเด็กประถมศึกษา “อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขได้”

12 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552 กิจกรรมการจัดทำประวัติศาสตร์ชุมชน

13 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552 กิจกรรมหนังสือสู่ประตูบ้าน (ส่งเสริมการอ่านในชุมชน)

14 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552 กิจกรรมเล่าเรื่อง/นิทาน อ่านหนังสือนิทาน

15 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552 กิจกรรมค่ายเด็กประถมศึกษา “อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขได้” กิจกรรมส่งเสริมการเรียนภาษาไทย (สอนภาษาไทย)

16 กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์การอ่าน การเขียน และเรียนคิดวิเคราะห์
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

17 กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์การอ่าน การเขียน และเรียนคิดวิเคราะห์
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

18 กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์การอ่าน การเขียน และเรียนคิดวิเคราะห์
กิจกรรมทักษะการใช้ห้องสมุด

19 กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์การอ่าน การเขียน และเรียนคิดวิเคราะห์
กิจกรรมฟันนี่แมท (Funny Math)

20 กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์การอ่าน การเขียน และเรียนคิดวิเคราะห์
กิจกรรมฟุดฟิดฟอร์ฟัน(FUD FID FOR FUN)

21 กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์การอ่าน การเขียน และเรียนคิดวิเคราะห์
กิจกรรมภาษาพาสนุก

22 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน
LOGO กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน  กิจกรรมเล่านิทาน  กิจกรรมเกมต่อฝันนิทานสนุก/เกมเอาชนะขีดจำกัด  ของความจำ  กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ/ระบายสี  กิจกรรมหนังสือสู่ประตูบ้าน  กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมรักการอ่าน กศน. ตำบลลำปางหลวง

23 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน
LOGO กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน  กิจกรรมเล่านิทาน  กิจกรรมสุดยอดนักอ่าน  กิจกรรมหนังสือพิมพ์ของฉัน  กิจกรรมวาดภาพจากจินตนาการและการฝึกสังเกต กศน. ตำบลท่าผา

24 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน
LOGO กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน  กิจกรรมระดมสมอง ทำอย่างไรให้ชุมชนรักการอ่าน (กิจกรรมธรรมะก๋างจ้อง)  กิจกรรมเจ้าแห่งหนอน “ธรรมะ” กศน. ตำบลศาลา

25 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน
LOGO กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน กศน. ตำบลใหม่พัฒนา  กิจกรรมกระเป๋าหนังสือให้ความรู้  กิจกรรมสุดยอดนักอ่าน  กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง

26 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน
LOGO กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน  กิจกรรมสุภาษิตธรรมะน่ารู้สู่ชุมชน คำบ่เก่า  กิจกรรมพัฒนาทักษะของนักศึกษากลุ่มเด็ก กกกและเยาวชนตำบลนาแก้ว กศน. ตำบลนาแก้ว

27 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน
LOGO กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน  กิจกรรม ครอบครัวรักการอ่าน กศน. ตำบลวังพร้าว


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google