งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายนนทรีเครือข่ายนนทรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายนนทรีเครือข่ายนนทรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายนนทรีเครือข่ายนนทรี

2 2 Office of Computer Services Kasetsart University วัตถุประสงค์ การเรียนการสอน การเรียนการสอน การวิจัย การวิจัย การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง เส้นทางสารสนเทศเพื่อการจัดการ เส้นทางสารสนเทศเพื่อการจัดการ การสร้างองค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ เพื่อติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เพื่อติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก

3 3 Office of Computer Services Kasetsart University เครือข่ายนนทรีเชื่อมต่อภายนอก Bangkhen NECTEC UniNet 2.5GE SiRacha KamphaengSaen SakonNakhon 1000 Mbps USA 310 Mbps Internet 34 Mbps 6 Mbps 34 Mbps 45 Mbps Japan 2 Mbps SuphanBuri 2 Mbps IIG 310 Mbps 1000 Mbps

4 4 Office of Computer Services Kasetsart University Science Veterinary Agro-industry Savings Co-op. Economic Administration Extension&Training Engineer Golden Jubilee Fisheries KUS Jakrapan Education KURDI Fisheries Agriculture Human Social NRCT Registrar ATM Graduate BioControl Women Dorm. Vehicle Div. Men Dorm. 1000Mbps 100Mbps KU Src RECOFTC Food Developement Architecture CNC 10Mbps Academic Service Bldg. IP-KUS Museum Dept. Main Library Student Affairs Forestry เครือข่ายวิทยาเขตบางเขน Office of University Computer Service Multimedia Study Center#1 Sport Off. Bug Meseum KU CSC Noparat Wachira Envi-College H.M. Proj Vet-College Hockey club LH3 KU KPS Std. CouncilKUIP Bio-tech

5 5 Office of Computer Services Kasetsart University Dean Art & Science Veterinary Computer Center KPS Extension TO BANGKHEN Sugarcane Men Dorm. AVRDC KUS Suwan institute Education Vihecle Div. Research PMUX MODEMRADIO Library Mechanical Center Agriculture Eng. Agriculture Student Affairs Women Dorm. 100Mbps Engineer 10Mbps Academic Services Div. Water Eng. Food Eng. Coop Bio-tech DNA เครือข่ายวิทยาเขตกำแพงแสน

6 6 Office of Computer Services Kasetsart University มาตรฐาน IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-T IEEE802.3u 100Base-T IEEE802.3z 1000Base-X IEEE802.3z 1000Base-X IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.1Q VLAN IEEE802.1Q VLAN IEEE802.3ae10GigE IEEE802.3ae10GigE

7 7 Office of Computer Services Kasetsart University โครงสร้างเครือข่าย สายสัญญาณใยแก้วนำแสง สายสัญญาณใยแก้วนำแสง เชื่อมต่อระหว่างอาคาร เชื่อมต่อระหว่างอาคาร เชื่อมต่อระหว่างชั้นของอาคาร เชื่อมต่อระหว่างชั้นของอาคาร สายสัญญาณทองแดง (UTP) สายสัญญาณทองแดง (UTP) เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับผู้ใช้ เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับผู้ใช้ เชื่อมต่อระหว่างชั้นของอาคาร (ต้นทุนต่ำ) เชื่อมต่อระหว่างชั้นของอาคาร (ต้นทุนต่ำ)

8 8 Office of Computer Services Kasetsart University โครงสร้างเครือข่าย (ต่อ) Gigabit/Fast Switch Layer 3 Gigabit/Fast Switch Layer 3 เชื่อมต่อเครือข่ายหลัก เชื่อมต่อเครือข่ายหลัก เปลี่ยนเส้นทางการส่งผ่านข้อมูล เปลี่ยนเส้นทางการส่งผ่านข้อมูล Gigabit/Fast Switch Layer2 Gigabit/Fast Switch Layer2 เชื่อมต่อเครือข่ายหลักสู่เครือข่ายรอง เชื่อมต่อเครือข่ายหลักสู่เครือข่ายรอง เชื่อมต่อกับหน่วยงาน เชื่อมต่อกับหน่วยงาน เชื่อมต่อเครื่องให้บริการ เชื่อมต่อเครื่องให้บริการ เชื่อมต่อ WLAN เชื่อมต่อ WLAN

9 9 Office of Computer Services Kasetsart University ขั้นตอนการดำเนินการโดยย่อ เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม เส้นทางเดินสาย เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม เส้นทางเดินสาย สำรวจสถานที่ อาคาร ทัศนียภาพ สำรวจสถานที่ อาคาร ทัศนียภาพ เลือกประเภทของสาย ฝังดิน หรือเดินลอย เลือกประเภทของสาย ฝังดิน หรือเดินลอย เลือกอุปกรณ์ประกอบ กล่องเก็บสาย แผ่นป้าย เลือกอุปกรณ์ประกอบ กล่องเก็บสาย แผ่นป้าย ติดตั้งระบบ ติดตั้งระบบ ทดสอบ ใช้งาน ประเมิน ปรับปรุง ทดสอบ ใช้งาน ประเมิน ปรับปรุง

10 10 Office of Computer Services Kasetsart University รูปแบบการดำเนินการ  มีทีมสำรวจจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์  ว่าจ้างบริษัทจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบที่ กำหนด  ทีมงานตรวจรับงานและทดสอบ

11 11 Office of Computer Services Kasetsart University สรุปประสบการณ์ดำเนินงาน ออกแบบและวางแผนก่อนติดตั้ง ออกแบบและวางแผนก่อนติดตั้ง บริการเชื่อมต่อเครือข่ายทุกอาคาร/หน่วยงาน บริการเชื่อมต่อเครือข่ายทุกอาคาร/หน่วยงาน กำหนดแผนดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน กำหนดแผนดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน บริหารจัดการและลงทุนจากงบประมาณและ รายได้ บริหารจัดการและลงทุนจากงบประมาณและ รายได้ ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนเต็มที่ ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนเต็มที่ มีรูปแบบที่ใช้งานง่ายและสะดวก มีรูปแบบที่ใช้งานง่ายและสะดวก มีนโยบายและบังคับใช้จากส่วนกลาง มีนโยบายและบังคับใช้จากส่วนกลาง มีทีมงานพร้อมสนับสนุนด้านเทคนิค มีทีมงานพร้อมสนับสนุนด้านเทคนิค

12 12 Office of Computer Services Kasetsart University สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การบริหารจัดการการบริหารจัดการ

13 13 Office of Computer Services Kasetsart University การบริหารจัดการ นโยบายเส้นทางแบบรวมศูนย์ นโยบายเส้นทางแบบรวมศูนย์ ระบบความมั่นคงแบบรวมศูนย์ และกระจาย ระบบความมั่นคงแบบรวมศูนย์ และกระจาย มีระบบตรวจวัดประสิทธิภาพและการใช้งาน มีระบบตรวจวัดประสิทธิภาพและการใช้งาน มีระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลาด มีระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลาด มีศูนย์รับแจ้งปัญหาเครือข่าย มีศูนย์รับแจ้งปัญหาเครือข่าย ประสานงานกับองค์กรภายนอกเพื่อการพัฒนา ประสานงานกับองค์กรภายนอกเพื่อการพัฒนา

14 14 Office of Computer Services Kasetsart University ทรัพยากรเครือข่าย Router/Switch > 130 Router/Switch > 130 Access Point > 500 Access Point > 500 Clients/Servers Clients/Servers 31,879 (2005) 31,879 (2005) 44,700 (Nov 28, 2006) 44,700 (Nov 28, 2006) Video Conferencing System > 8 Video Conferencing System > 8 IP telephony IP telephony hard-phone30 hard-phone30 soft-phone 100 soft-phone 100

15 15 Office of Computer Services Kasetsart University บุคลากรฝ่ายเครือข่าย Team leader1 Team leader1 Network Operation Center 6 Network Operation Center 6 Network cabling 1 Network cabling 1 Tele-conference services 2 Tele-conference services 2 Rescue and Maintenance 6 Rescue and Maintenance 6 Secretary 1 Secretary 1

16 16 Office of Computer Services Kasetsart University นโยบายเครือข่าย Centralize policy Centralize policy Only one gateway of all campuses Only one gateway of all campuses Domain name available Domain name available ku.ac.th ku.ac.th kasetsart.org kasetsart.org Services to members only Services to members only

17 17 Office of Computer Services Kasetsart University นโยบายด้านความมั่นคง Centralize network filtering Centralize network filtering Open sources development Open sources development Closed all ports/open on demand Closed all ports/open on demand Shaping bandwidth of non-education Shaping bandwidth of non-education Risk assessment Risk assessment

18 18 Office of Computer Services Kasetsart University นโยบายด้านการบริการ One point of contact (Helpdesk) One point of contact (Helpdesk) Accountability of backbone Accountability of backbone Develop area of APs (Wireless LAN) Develop area of APs (Wireless LAN) Develop backbone network (Wired LAN) Develop backbone network (Wired LAN) Educational precedence Educational precedence Proactive services Proactive services

19 19 Office of Computer Services Kasetsart University ระดับความน่าเชื่อถือการให้บริการ Down time <= 2%/year (175.2 hr) Down time <= 2%/year (175.2 hr) mean mean median median Available 25 connections/AP/Day Available 25 connections/AP/Day

20 20 Office of Computer Services Kasetsart University การตรวจวัดและบำรุงรักษา Real-time warning system Real-time warning system Monitoring system Monitoring system Link/AP maintenance system Link/AP maintenance system Netflow Netflow Web screening Web screening IDS/IPS IDS/IPS Firewall Firewall Cache Cache

21 21 Office of Computer Services Kasetsart University การจัดการความรู้และทรัพยากรบุคคล Internal training Internal training External training External training Informal meeting Informal meeting Sub-group meeting Sub-group meeting Initiate project and management Initiate project and management Knowledge sharing Knowledge sharing

22 22 Office of Computer Services Kasetsart University Network Monitoring http://noc.ku.ac.th http://noc.ku.ac.th http://noc.ku.ac.th

23 23 Office of Computer Services Kasetsart University คำถามและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายนนทรีเครือข่ายนนทรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google