งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.2 โปรแกรมป้องกันการทำงานพร้อมกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.2 โปรแกรมป้องกันการทำงานพร้อมกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.2 โปรแกรมป้องกันการทำงานพร้อมกัน
นำเสนอครั้งที่ 11 หน่วยที่ 4 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมอร์ PG605U ควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์ 4.2 โปรแกรมป้องกันการทำงานพร้อมกัน จัดทำโดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL LAB EL06 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

2 โปรแกรมป้องกันการทำงานพร้อมกันหรือตรงกัน
วงจรควบคุมการทำงานของเครื่องจักรบางประเภทจะมีการระบุเงื่อนไขที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน เช่น วงจรเกิดการทำงานพร้อมกันหรือตรงกันไม่ได้ ตัวอย่าง วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส, วงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบ Star delta, วงจรควบคุมความเร็ว Dahlander motor เป็นต้น ถ้าเกิดการทำงานพร้อมกันจะเกิดอันตรายและความเสียหายแก่วงจร เพื่อป้องกันอัตรายที่จะเกิดขึ้น การป้องกันการทำงานพร้อมกันหรือตรงกันจึงถูกนำมาใช้ จุดประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการทำงานพร้อมกันหรือตรงกันของอุปกรณ์ควบคุม ในส่วนที่เป็น Hard ware และ Soft ware

3 การป้องกันการทำงานตรงกัน
K1 K2 L1 L2 L3 K1 K2 L1 L2 L3 จะเกิดผลกระทบต่อวงจรอย่างไรเมื่อคอนแทคเตอร์ K1 และ K2 ทำงานตรงกัน เกิดการลัดวงจรที่ L1 และ L3

4 การป้องกันการทำงานตรงกัน
K1 K2 L1 L2 L3 K3 จะเกิดผลกระทบต่อวงจรอย่างไรเมื่อคอนแทคเตอร์ K2 และ K3 ทำงานตรงกัน

5 การป้องกันการทำงานตรงกัน
L1 L2 L3 K1 K2 K3 เกิดการลัดวงจรที่ L1, L2 และ L3

6 การป้องกันการทำงานตรงกัน โดยการใช้ Inter locking contact
1. เมื่อคอนแทคเตอร์ K1 ทำงาน K1 K2 2. เมื่อคอนแทคเตอร์ K2 ทำงาน

7 ( ) โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกัน
โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของไดอะแกรมชนิด Self hold ( ) I32.0 Q32.1 Q32.0 I32.1 I32.2 Inter locking contact

8 ( ) อธิบายโปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกัน
โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของไดอะแกรมชนิด Self hold ( ) I32.0 Q32.1 Q32.0 I32.1 I32.2 Inter locking contact เมื่อ I32.1 มีสถานะเป็น “1” และกลับมีสถานะเป็น “0”

9 STL O. I32.1 O. Q32.0 A I32.0 AN Q32.1 = Q32.0 O. I32.2 O. Q32.1 AN Q32.0 = Q32.1

10 ( ) โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกัน
โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ RS flip flop (Set/Reset) การ Inter lock ขา Set Inter locking contact ( ) Q32.1 Q32.0 I32.1 S I32.0 R I32.2

11 ( ) อธิบายโปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกัน
โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ RS flip flop (Set/Reset) การ Inter lock ขา Set Inter locking contact ( ) Q32.1 Q32.0 I32.1 S I32.0 R I32.2

12 & โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกัน
โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ RS flip flop (Set/Reset) การ Inter lock ขา Set & I32.0 S R Q I32.1 Q32.1 Q32.0 I32.2 FBD

13 & อธิบายโปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกัน
โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ RS flip flop (Set/Reset) การ Inter lock ขา Set & I32.0 S R Q I32.1 Q32.1 Q32.0 I32.2 FBD

14 STL A I32.1 AN Q32.1 S Q32.0 A I32.0 R Q32.0 A I32.2 AN Q32.0 S Q32.1

15 ( ) โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกัน
โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ RS flip flop (Set/Reset) การ Inter lock ขา Reset ( ) Q32.1 Q32.0 I32.1 S I32.0 R I32.2 Inter locking contact

16 ( ) อธิบายโปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกัน
โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ RS flip flop (Set/Reset) การ Inter lock ขา Reset Q32.0 I32.1 ( ) Q32.1 S I32.0 R I32.2 Inter locking contact

17 > = โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกัน
โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ RS flip flop (Set/Reset) การ Inter lock ขา Reset FBD I32.0 S R Q I32.1 Q32.1 Q32.0 > = 1 I32.2

18 > = อธิบายโปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกัน
โปรแกรมป้องกันการทำงานตรงกันของ RS flip flop (Set/Reset) การ Inter lock ขา Reset FBD I32.0 S R Q I32.1 Q32.1 Q32.0 > = 1 I32.2

19 STL A I32.1 S Q32.0 O. I32.0 O. Q32.1 R Q32.0 A I32.2 S Q32.1 O. Q32.0 R Q32.1

20 THE END


ดาวน์โหลด ppt 4.2 โปรแกรมป้องกันการทำงานพร้อมกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google