งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปร่วมกับเซนเซอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปร่วมกับเซนเซอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปร่วมกับเซนเซอร์
นำเสนอครั้งที่ 17 หน่วยที่ 5 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปร่วมกับเซนเซอร์ และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่างๆ เรื่องที่ 5.2 โปรแกรมควบคุมการทำงานแบบ Step by step จัดทำโดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL LAB EL06 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

2 โปรแกรมควบคุมการทำงานแบบ Step by step
จุดประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานแบบ Step by step

3 วงจรควบคุม Step by step
F1 วงจรควบคุม Step by step S1 K2A K1A K5A K4A K6A K7A S2 K3A

4 K3A K1A K4A K2A K5A K6A K7A

5 K4A K8 K5A K9 K6A K10 K7A K11

6 Timing diagram S1 K8 S2 K1A K9 K2A K10 K3A K11 K4A K5A K6A K7A

7 โปรแกรมควบคุมการทำงานแบบ Step by step
รายละเอียดการแก้ปัญหา ตารางกำหนดตำแหน่งอินพุทและเอ้าท์พุท ตัวแปรอินพุท ชนิดข้อมูล สัญลักษณ์ สถานะทางตรรก ตำแหน่งอินพุท สวิตช์กด BOOL S1 กด S1 = 1 I32.1 S2 กด S2 = 1 I32.2 ตัวแปรเอ้าท์พุท ตำแหน่งเอ้าท์พุท คอนแทคเตอร์ K8 ทำงาน K8 = 1 Q32.0 K9 ทำงาน K9 = 1 Q32.1 K10 ทำงาน K10 = 1 Q32.2 K11 ทำงาน K11 = 1 Q32.3

8 โปรแกรม LAD โดยการประยุกต์ใช้ Memory
%I32.1 %M0.1 %M0.0 ( ) %M0.4 %M0.0 %M0.4 %M0.6 %I32.1 %M0.0 %M0.3 %M0.1 %M0.5 %M0.1

9 ( ) %I32.2 %M0.2 %M0.0 %M0.2 %M0.3 %M0.3 %M0.1 %M0.3 %M0.2 %M0.4 %M0.4
( ) %M0.0 %M0.2 %M0.3 %M0.3 %M0.1 %M0.3 %M0.2 %M0.4 %M0.4 %M0.0 %M0.4 %M0.2 %M0.5 %M0.5

10 ( ) %M0.1 %M0.5 %M0.2 %M0.6 %M0.6 %M0.3 %Q32.0 %M0.4 %Q32.1 %M0.5
( ) %M0.6 %M0.3 %Q32.0 %M0.4 %Q32.1 %M0.5 %Q32.2 %M0.6 %Q32.3

11 ตัวอย่าง โปรแกรมควบคุมวงจรปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
L1 L2 L3 K8 K9 K10/11 R1 C1 R2 C2 R3/R4 C3/C4

12 THE END


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปร่วมกับเซนเซอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google