งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 อุปกรณ์อินพุท/เอ้าท์พุทเซนเซอร์และวงจรควบคุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 อุปกรณ์อินพุท/เอ้าท์พุทเซนเซอร์และวงจรควบคุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 อุปกรณ์อินพุท/เอ้าท์พุทเซนเซอร์และวงจรควบคุม
นำเสนอครั้งที่ 1 หน่วยที่ 1 อุปกรณ์อินพุท/เอ้าท์พุทเซนเซอร์และวงจรควบคุม อุปกรณ์อินพุท/เอ้าท์พุทเซนเซอร์และวงจรควบคุม เรื่องที่ 2 ไทม์เมอร์และเคาน์เตอร์ จัดทำโดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL LAB EL06 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

2 รีเลย์ตั้งเวลา (Timer) และตัวนับ (Counter)
ในระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีการกำหนดเงื่อนไขของเวลาจึงต้องมีการใช้ รีเลย์ตั้งเวลา (Timer) และเมื่อมีการกำหนดเงื่อนไขการนับจึงต้องมีการ ใช้ตัวนับ (Counter) ในวงจรควบคุม จุดประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรีเลย์ตั้งเวลา (Timer) และตัว นับ (Counter) และการประยุกต์ใช้งานในวงจรควบคุม

3 ตัวอย่างข้อมูลทางเทคนิคของอิเล็กทรอนิกส์ไทม์เมอร์
ลักษณะของไทม์เมอร์ ตัวอย่างข้อมูลทางเทคนิคของอิเล็กทรอนิกส์ไทม์เมอร์ Type No. Output Time range Rate voltage GT5P-N(TT)(W) On delay SPDT 5A 1S 60S 3S 3M 6S 6M A100 : 100 to 120 VAC A200 : 200 to 240 VAC AD24 : 24 VAC

4 ข้อมูลทางเทคนิคของไทม์เมอร์ 1. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ เช่น 220VAC
4. ย่านเวลา เช่น 0 - 5s 2. ชนิดของตัวขับไทม์เมอร์ 2.1 มอเตอร์ (Motor drive) 2.2 นิวแมติกส์ (Pnuematic drive) 2.3 อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic drive) ~ 5. ชนิดของการติดตั้ง 5.1 Socket 5.2 Surface mounting 3. ชนิดของการทำงาน 3.1 On delay timer 3.2 Off delay timer ( ) 6. ชนิดของหน้าสัมผัส 6.1 NO, NC 6.2 Change over contact

5 ON delay timer Timing diagram ~ ( S1 H1 5s S1 K1T H1 K1T

6 ON delay timer Timing diagram ~ ( S1 K1T H1 5s S1 K1T H1 Delay 5s ON

7 ON delay timer Timing diagram ~ ( S1 K1T H1 5s S1 K1T H1 Delay 5s ON

8 ~ ( ON delay timer Timing diagram S1 K1T H1 5s S1 K1T H1 Delay 5s ON
OFF

9 OFF delay timer Timing diagram ( S1 K1T H1 5s S1 K1T H1

10 OFF delay timer Timing diagram ~ ( S1 K1T H1 5s S1 K1T H1 ON

11 ( OFF delay timer Timing diagram S1 K1T H1 5s S1 K1T H1 ON OFF
Delay 5s ON OFF

12 ( OFF delay timer Timing diagram S1 K1T H1 5s S1 K1T H1 ON OFF
Delay 5s ON OFF

13 Wipping relay / Pulse timer
Timing diagram K1T S1 H1 5s S1 K1T H1

14 Wipping relay / Pulse timer
Timing diagram K1T S1 H1 5s S1 K1T H1

15 Wipping relay / Pulse timer
Timing diagram K1T S1 H1 5s S1 K1T H1

16 Counter ข้อมูลทางเทคนิคของเคาน์เตอร์
E – 14P E – 16P E – 14Y Counter ข้อมูลทางเทคนิคของเคาน์เตอร์ 1. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ….. V AC/DC 4. ชนิดของการใช้งาน 4.1 Total counter 4.2 Preset counter 2. จำนวนหลัก 3. ความเร็วในการนับ (Clock speed) เช่น 10 CPS 5. ชนิดของการติดตั้ง

17 Total counter Timing diagram 4 Clock Count 1 2 3 4 Reset Sensor 1 C R
4 C R Sensor 2 K1C Clock Count 1 2 3 4 Reset

18 Preset counter Timing diagram 3
Sensor 1 3 C R Sensor 2 K1C Clock Count 1 2 K1C Reset

19 Preset counter Timing diagram 3
Sensor 1 3 C R Sensor 2 K1C Clock Count 1 2 3 K1C Reset

20 Preset counter Timing diagram 3
Sensor 1 3 C R Sensor 2 K1C Clock Count 1 2 3 K1C Reset

21 Preset counter Timing diagram 3
Sensor 1 3 C R Sensor 2 K1C Clock Count 1 2 3 K1C Reset

22 Packing machine 1 2 3 4 5 Y1 กล่องบรรจุ 5 ชิ้น Sensor Limit switch LS1
สายพานลำเลียง

23 Packing machine ~ ( LS1 K1C K1A K2T K3A Y1 5 cnt 12 VDC C R

24 Packing machine ~ ( LS1 K1C K1A K2T K3A Y1 5 cnt 12 VDC C R

25 Packing machine ~ ( LS1 K1C K1A K2T K3A Y1 5 cnt 12 VDC C R

26 Packing machine ~ ( LS1 K1C K1A K2T K3A Y1 5 cnt 12 VDC C R

27 Packing machine ~ ( LS1 K1C K1A K2T K3A Y1 5 cnt 12 VDC C R

28 Packing machine ~ ( LS1 K1C K1A K2T K3A Y1 5 cnt 12 VDC C R

29 คำถาม จงเติมอุปกรณ์ควบคุมลงในโครงสร้างวงจรควบคุม
อุปกรณ์อินพุท ลิมิตสวิตช์ LS1 อุปกรณ์ควบคุม รีเลย์ช่วย K1A รีเลย์ช่วย K3A ไทม์เมอร์ K2T เคาน์เตอร์ K1C อุปกรณ์เอ้าท์พุท โซลินอยด์วาล์ว Y1

30 THE END


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 อุปกรณ์อินพุท/เอ้าท์พุทเซนเซอร์และวงจรควบคุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google