งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง : TIMER และ TIMH (FUN15)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง : TIMER และ TIMH (FUN15)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่ง : TIMER และ TIMH (FUN15)
สัญลักษณ์ : TIM N #SV Timer Number Preset Value การเรียกใช้คำสั่ง TIMER ข้อมูลที่ต้องการมี 3 ข้อมูลคือ 1. คำสั่ง TIM 2. TC Number (เมื่อ N = TC Number (TC000 – TC 511) 2. Set Value

2 TIMER และ TIMH (FUN15) ชนิด ฐานเวลา ค่าเวลา ย่านเวลา ต่ำสุด สูงสุด TIM
0.1วินาที 0.01 วินาที 0.1 วินาที 0.02 วินาที วินาที วินาที

3 TIMER และ TIMH (FUN15) ความหมาย: เป็นการเรียกใช้ตัวตั้งเวลา ซึ่งสามารถหน่วงเวลาการทำงานหรือกำหนดค่าเวลาได้ ซึ่งทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของเครื่อง PC ที่ใช้อยู่ เช่นกำหนดเวลาได้ระหว่าง วินาที

4 TIMER และ TIMH (FUN15) TIMER เป็นคำสั่งตัวตั้งเวลาที่เป็น SOFT WARE ใน PC ซึ่งต้องการข้อมูลคือ Timer Number หรือ TC Number และ Preset Value หรือ Set Value ซึ่ง TC Number มีค่าตั้งแต่ TC000- TC 511 ซึ่ง TC Number นี้สามารถที่จะเรียกใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถที่จะเรียกใช้ซ้ำกันมากกว่า 1 ครั้งในโปรแกรมเดียวกันไม่ได้ แต่หน้าสัมผัสของ TIMER สามารถเรียกใช้ได้ไม่มีขีดจำกัด

5 การทำงานของ Timer เป็นแบบ ON-DELAY TIMER : เมื่อมีสัญญาณที่ COIL ของ TIMER TIMERจะเริ่มเปลี่ยนเวลาจากค่าที่กำหนด (SV) ลดลงสู่ค่าปัจจุบัน PV (Present Value) และ TIMER จะเป็น ON หน้าสัมผัสของ TIMER จะเปลี่ยน และเมื่อใดก็ตามที่ตัดสัญญาณที่เข้า COIL ของ TIMER ออก TIMER จะหยุดทำงาน

6 ตัวอย่าง ON-DELAY TIMER
000 TIM 5 # 30 TIM 5 200 END

7 เมื่อ Input 000 = 1 000 TIM 5 # 30 TIM 5 200 END

8 เมื่อ Input 000 = 1 000 TIM 5 # 30 TIM 5 200 END TIM 5 เริ่มนับเวลาจากค่าที่ตั่งไว้ลงสู่ค่าปัจจุบัน 0005 0004 0003 0002 0001 0000

9 000 TIM 5 # 30 TIM 5 200 END เมื่อนับถึงค่าปัจจุบันจะทำให้ TIM 5 ทำงานเท่ากับ “1”

10 เมื่อ Input 000 = 0 000 TIM 5 # 30 TIM 5 200 END เมื่อยกเลิกสัญญาณที่ Coil ของ Timer จะทำให้ TIM 5 เท่ากับ 0

11 วิธีการเขียนคำสั่งภาษาบูลลีน
ADDRESS INSTRUCTION DATA 0000 LD 00 0001 TIM 5 0002 - # 30 0003 TIM 5 0004 OUT 200 0005 END

12 01 TIM 5 300 # 30 TIM 5 END ตัวอย่าง OFF DELAY TIMER
(การประยุกต์ใช้งาน ON DELAY TIMER) 01 300 END TIM 5 # 30 TIM 5 3 วินาที IP 0 TIM 5 IR 300

13 การทำงาน : เมื่อให้สภาวะกับอินพุทหมายเลข 01 (ให้ 1) จะทำให้รีเลย์หมายเลข 300 ทำงาน และเมื่อยกเลิกสภาวะกับอินพุทหมายเลข 01 (ให้ 0 ) ก็จะมีสัญญาณเข้าที่ COIL ของ TIMER หมายเลข 5 TIM 5 ก็จะเริ่มนับเวลาลงสู่ค่าปัจจุบัน เมื่อ TIM5 นับครบ 3 วินาที ก็จะส่งผลให้รีเลย์ภายในหมายเลข 300 หยุดทำงาน

14 ตัวอย่าง ON - OFF DELAY TIMER
01 END TIM # 50 600 TIM 0 5 วินาที IP 01 IR 600 1 # 30 TIM 1 ON OFF 3 วินาที

15 การทำงาน : เมื่อให้สภาวะแก่อินพุทหมายเลข 01 จะมีสัญญาณเข้าที่ COIL ของ TIM 0 จะทำให้ TIM 0 เริ่มนับเวลาจากค่า SV ลงสู่ค่า PV (ซึ่งได้ทำการตั้งไว้ที่ 5 วินาที) เมื่อ TIM 0 นับครบ 5 วินาทีจะทำให้ TIM 0 ทำงาน ทำให้หน้าสัมผัสของ TIM 5 ก็จะเปลี่ยน เมื่อหน้าสัมผัสของ TIM 0 เปลี่ยนก็จะส่งผลให้มีสัญญาณเข้าไปที่ COIL ของ รีเลย์ภายใน หมายเลข 600 ส่งผลทำให้ 600 ทำงาน เมื่อยกเลิกสภาวะกับอินพุทหมายเลข 01 (ให้ 0 ) ก็จะมีสัญญาณเข้าที่ COIL ของ TIM 1 TIM 1 ก็จะเริ่มนับเวลาลงสู่ค่าปัจจุบัน เมื่อ TIM5 นับครบ 3 วินาที ก็จะส่งผลให้รีเลย์ภายในหมายเลข 600 หยุดทำงาน

16 8. เมื่อ input 00 เท่ากับ “1” IR 100 หยุดทำงานเท่ากับ “0”
แนวทางการเขียนโปรแกรม 1. เมื่อ input 01 เท่ากับ “1” IR 100 ทำงานเท่ากับ “1” 2. เมื่อ input 01 เท่ากับ “0” IR 100 ยังคงทำงานเท่ากับ “1” 3. เมื่อ IR 100 เท่ากับ “1” ทำให้ output200 = “1” 4. เมื่อ IR 100 เท่ากับ “1” ทำให้ TIM000เริ่มนับเวลา 5. เมื่อ TIM000 นับเวลาครบทำให้output200หยุดทำงาน 6. เมื่อ TIM000 นับเวลาครบทำให้ TIM001เริ่มนับเวลา 7. เมื่อ TIM001นับเวลาครบทำให้ TIM000หยุดทำงาน 8. เมื่อ input 00 เท่ากับ “1” IR 100 หยุดทำงานเท่ากับ “0”


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง : TIMER และ TIMH (FUN15)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google