งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเลย

2 ประวัติของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497 โดยแปลงสภาพมาจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ทีโอที นับเป็นองค์กรที่วางรากฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 59 ปี ด้วย ประสบการณ์อันยาวนาน ทีโอที พร้อมให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรตอบสนองความต้องการครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

3 วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ พันธกิจ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ ให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารของประชาชน

4 วัตถุประสงค์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการจากเราเป็นอันดับแรก ให้บริการสาธารณะอย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ให้สิ่งที่เหมาะสมกับสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงาน และผู้ถือหุ้น หาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศ

5 ลักษณะของงานของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเลย
ลักษณะของงานของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเลย ทำหน้าที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภททั้งในและระหว่างประเทศ ผ่าน บริการต่างๆ ทั้งทางสายโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่

6 งานที่ได้รับมอบหมาย 1. บริการลูกค้าด้านต่างๆ ทำเรื่องติดตั้ง, ยกเลิก , เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น อินเตอร์เน็ตแก่ลูกค้า ตรวจสอบยอดค้างชำระให้ลูกค้า ตรวจสอบ Modem Router ADSL เพื่อทำการเครมให้ลูกค้า และบริการด้านอื่นๆ

7 2. รับแจ้งปัญหาการใช้งานเลขหมายหรืออินเตอร์เน็ต ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอินเตอร์เน็ต วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้น เพื่อช่วยให้มีความรวดเร็วในการดำเนินการซ่อมแก่พนักงานช่าง

8 3. รับเรื่องขอติดตั้งอินเตอร์เน็ต Fttx (ใยแก้วนำแสง) ของลูกค้า

9 4. เพิ่มข้อมูลลูกค้าลงระบบ GIS(Geographic Information System) เพื่อให้รู้พิกัดที่ตั้งของลูกค้า เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางของพนักงานช่าง

10 5. จัดการอุปกรณ์ ONU (Optical Network Unit) ที่ใช้ติดตั้ง อินเตอร์เน็ต Fttx ตั้งแต่เริ่มลงทะเบียน Serial Number ของอุปกรณ์ จนถึงแจกจ่ายอุปกรณ์ให้ช่างดำเนินการให้ลูกค้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การติดตั้ง การเคลมอุปกรณ์ เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ที่เบิกมามีการสูญหาย และง่ายแก่การเบิกอุปกรณ์ครั้งต่อไป

11 ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน
1. เนื่องจากมีพนักงานด้านบริการที่น้อย จึงทำให้มีภาระงานในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้น 2. คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานเป็นรุ่นล่าหลัง และมีไวรัส ทำให้การทำงานมีความล่าช้า 3. โดยส่วนตัวไม่มีทักษะการพูดคุยกับลูกค้า ทำให้บกพร่องต่อหน้าที่บริการ 4. ในแต่ละวันมีงานที่ได้รับมอบหมายจำนวนมาก ทำให้การทำงานมีความล่าช้า

12 สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงาน
1. ความอดทน 2. ความรอบคอบ 3. ความมีวินัย 4. ประสบการณ์จากการทำงานจริง 5. หัวใจบริการ

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google