งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบเว็บไซต์ Homepage หมายถึง หน้าแรกของเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบเว็บไซต์ Homepage หมายถึง หน้าแรกของเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การออกแบบเว็บไซต์ Homepage หมายถึง หน้าแรกของเว็บไซต์
Web page หมายถึง เอกสารที่สร้างขึ้นในรูปแบบของ HTML Web-site หมายถึง เว็บเพจที่มารวมกันอยู่ในพื้นที่ เดียวกันภายใต้โดเมนเดียวกัน

3 โครงสร้างของเว็บไซต์

4 การออกแบบที่สับสน

5 การออกแบบโครงสร้างเว็บ
<<แบบลึก ^^ แบบตื้น

6 การออกแบบเว็บที่ดี

7 รูปแบบของเว็บไซต์ แบบตะแกรง แบบใยแมงมุม แบบต่อเนื่อง แบบลำดับขั้น

8 พื้นที่จอภาพ 640 x 480 pixels 1024 x 768 pixels

9 การจัดองค์ประกอบเว็บเพจ

10 โปรแกรมเพื่อการสร้างเว็บ
Dreamweaver Frontpage Namo ฯลฯ HTML

11 โปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์
Web Programming HTML,DHTML Pert, CGI, JAVA,ASP, PHP Web Authoring Frontpage Dreamweaver Namo , Net Object, Homesite

12 Web Programming Web-Programming หมายถึง การสร้างเว็บด้วยโปรแกรมภาษาสำหรับการสร้างเว็บ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ ได้แก่ HTML ,Perl, CGI, ASP, PHP,XML

13 Web Authoring Web Authoring หมายถึง การสร้างเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (Application) ที่จะแปลงการทำงานจากพื้นที่สร้างเว็บไปเป็นภาษาโปรแกรม(Source code) สำหรับเว็บอีกครั้งหนึ่ง อาทิเช่น Frontpage, Dreamweaver, Namo, Net object ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบเว็บไซต์ Homepage หมายถึง หน้าแรกของเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google